သိေကာင္းစရာ

🏠 လမ္းမတန္းေျမေနရာမ်ား တစ္လငွါးရမ္

  ျပည္တြင္း အိမ္ၿခံေျမ သတင္း ရန္ကုန္လမ္းမတန္းေျမေနရာမ်ားတြင္ ဆိုင္ခန္းဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ရန္ လာေရာက္ငွားရမ္းမႈ အားေကာင္းလာၿပီး အဆိုပါ ေျမေနရာမ်ားတြင္ဆိုင္ခန္းမ်ားတစ္လငွါး
Read More

သင္ ၏ ေနအိမ္ မ်က္ႏွာလွည့္ေသာ အရပ္ကို

လာဘ္ပြင့္ ေစေသာ ယၾတာ မ်ိဳးစံု ရွိပါသည္။ ထို ယၾတာ နည္းမ်ားစြာ တြင္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ ၏ ေမြးေန႔ေမြးရက္ ေမြးသကၠရာဇ္ မ်ားကို အဓိက ထား၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မ်ားကိုသာ တင္ထားတာ မ်ားပါတယ္။ အခု
Read More

““ တံတားဖြင့္သျဖင့္ ေျမာက္ဒဂုံ အိမ္

““ တံတားဖြင့္သျဖင့္ ေျမာက္ဒဂုံ အိမ္ၿခံေျမကို စိတ္ဝင္စားမႈျပန္တက္ ”” ငမိုးရိပ္ (သစၥာလမ္း) တံတားသစ္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးၿပီေနာက္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ရန္ ယခင္
Read More

ဂရန္ နဲ႕ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမေတြ ဘာေတြသိသင္

*** ဂရန္ေျမနဲ႔ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမွာ သိသင့္တာေတြ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေမးအေျဖ က႑အေနနဲ႔ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ *** ေမး။ ။ ဂရန္အမည္ေပါက္ေရာင္းရင္ ပထမေရာင္းသူအမည္ ေပါက္မွ မိမိ လက္ရွိဝယ္ယူသူအ မည္ေပါက
Read More

ဘဏ္ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားဖို႕ ဘာေတြျပင

*** ဘဏ္ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားဖို႕ ဘာေတြျပင္ဆင္ထားရမလဲ *** • ဘဏ္ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားမယ္ဆုိရင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေပါင္ပစၥည္း (၀ါ) အာမခံပစၥည္း တင္ျပရပါမယ္။ တနည္းအားျဖင့္ မေရႊ႕မေျပာင္းႏုိ္င္ေသ
Read More

တိုက္ခန္းမ်ား အမည္ေျပာင္းေလွ်ာက္ထာ

*** တိုက္ခန္းမ်ား အမည္ေျပာင္းေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပါ၀င္ရမည့္အခ်က္မ်ား *** ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ုပ္ေရးမႈးရံုးသို့ တိုက္ခန္းမ်ားအမည္ေျပာင္း ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ာ
Read More

သိထားသင့္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာရသူ

*** သိထားသင့္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာရသူႏွင့္ တရား၀င္ကိုယ္စားလွယ္ *** ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာရသူနဲ႔ တရားဝင္ ကုိယ္စားလွယ္ဆုိတာ မတူဘူးလား။ ဘာကြာျခားခ်က္ရွိသလဲဟု မိတ္ေဆြတစ္ဦးက စာေရးသူထံ လ
Read More

ေျမရွင္အသိအမွတ္က ကြန္ဒို/တိုက္ခန္း

*** ေျမရွင္အသိအမွတ္က ကြန္ဒို/တိုက္ခန္း ေနသူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီး *** တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒို ဝယ္ယူ မႈေတြမွာ ေျမရွင္ရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းက လည္းခိုင္မာမႈအတြက္ အေရးႀကီးတယ္ လို႔ သိရပါတယ္။ “ေျမရ
Read More

ဂရန္မူရင္းကို ကန္ထရိုက္တာဆီ လႊဲဖို

*** ဂရန္မူရင္းကို ကန္ထရိုက္တာဆီ လႊဲဖို႕မလို *** အက်ိဳးတူကန္ထရိုက္တိုက္ေတြ ေဆာက္လုပ္တဲ့အခါမွာ ဂရန္မူရင္းကို ေျမပုိင္ရွင္က ကန္ထရိုက္တာဆီ လႊဲအပ္ထားဖို႔ မလုိအပ္တာကို ေျမပုိင္ရွင္ေတြ
Read More

ဂရန္ေျမနဲ႕ လယ္ယာေျမ (ပံုစံ ၇) အေၾကာင္

*** ဂရန္ေျမနဲ႕ လယ္ယာေျမ (ပံုစံ ၇) အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ *** ဒီေန႔ လယ္ယာေျမေတြဟာ ဂရန္ေျမ သို႔မဟုတ္ ေျမငွားစာခ်ဳပ္တို႔နဲ႕ ပံုသဏၭာန္ အေတာ္ေလး တူသြားပါၿပီး။ စနစ္က်သြားၿပီးလို႕ေျပာရင
Read More

အိမ္တစ္လံုးဟာ သင့္ဘ၀အတြက္ ဘယ္ေလာက္

*** အိမ္တစ္လံုးဟာ သင့္ဘဝအတြက္ ဘယ္ေလာက္အေရးပါသလဲ *** သည္ေမးခြန္းကုိသင္တုိ႔ဘဝမွာအေမးခံရဖူးပါသလား..။ ဒါမွမမဟုတ္ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ေရာျပန္ေမးဖူးပါသလား..။ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်ရုန္းကန္းလႈပ္ရွားၿ
Read More

အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ငန္းမ်ား

အိမ္ျခံေျမ ေလာကအတြင္း အိမ္ျခံေျမ၊ တိုက္ခန္းႏွင့္ ကြန္ဒိုမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ရာ၌ အရပ္စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္သာ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခ
Read More