ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအးရိပ္မြန္လံုးခ်င္းအိမ္ရာ၀င္းအတြင္းရွွွိ စကား၀ါၿမိဳင္ကြန္ဒိုတြင္ ေစ်းနီး၊ ေက်ာင္းနီး၊ ေဆးရံုနီးၿပီး မိသားစုစိတ္ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ႏိုင္ေသာ (1350Sqft) အက်ယ္ရွိ Mesterbedroom-1, Singlebedroom-1, Doublebedroom-1, Kitchen, A/C 3, ဘုရားခန္း၊ ဧည့္ခန္း၊ ထမင္းစားခန္း၊ ၀ရန္တာ(၂)ခု၊ CCTV, Fire Alarm, 60KVA Denyo Gerenator, Transfomer, (၂၄)နာရီ လံုၿခံဳေရးစနစ္၊ အလိုအေလွ်ာက္ေရသန္႕စက္တပ္ဆင္ၿပီး၊ ဓါတ္ေလွခါး(၂)စင္း၊ လံုေလာက္ေသာ ကားပါကင္၊ 51” Samsung TV, ေရခဲေသတၱာ၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္၊ ေရပူေရေအးစက္၊ ကၽြန္းပါေကးခင္းၿပီး၊ ပရိေဘာဂအစံု၊ ေထာင့္ခန္း၊ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ၿပီး အလင္းေရာင္ေကာင္းစြာရရွိေသာ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
ေစ်းႏႈန္း – (1950)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)