အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ေသခ်ာေစသည့္အခြန္ေဆာင္ အမည္ ေျပာင္းသူ နည္းပါး

အိမ္ျခံေျမ ေလာကအတြင္း အိမ္ျခံေျမ၊ တိုက္ခန္းႏွင့္ ကြန္ဒိုမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ရာ၌ အရပ္စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္သာ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ား ေပးသြင္းကာ ၀ယ္သူအမည္ေပါက္ျဖစ္ေစရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သူ နည္းပါးသည့္အတြက္ အမႈအခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားလာပါက ၀ယ္ယူသူမ်ား နစ္နာဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၊ အခြန္ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ႐ံုးက အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။ “ ဂရန္ေျမ ၀ယ္ထားၿပီးလို႔ရွိရင္ေတာင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရမယ္၊ နာမည္ေျပာင္းရမယ္။ ပံုစံ ၁၀၅၊ ပံုစံ ၁၀၆ ျပန္ထုတ္ၿပီး ေျမပံုမွာပါ ကိုယ့္အမည္ေပါက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားရမယ္။ ဒီအဆင့္ေတြကို ဆက္လုပ္ဖို႔ ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ား ၀ယ္သူေတြက မသိၾကဘူး။ တရား႐ံုးေတြမွာ ရင္ဆိုင္ရရင္လည္း အရပ္ စာခ်ဳပ္သက္သက္နဲ႔က တရား႐ံႈးဖို႔ မ်ားတဲ့ အတြက္ ထိုက္သင့္တဲ႔ အခြန္ေဆာင္ၿပီး တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ႏိႈးေဆာ္ေနတာပါ။ အမည္ေျပာင္းေလွ်ာက္တဲ႔လူေတြလည္းနည္း ပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ား ေသခ်ာေစရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား တြင္ မိမိအမည္ေပါက္ ျဖစ္ေစရန္ ၀ယ္ယူသူက မိမိ၏ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမိတၱဴ၊ မွတ္ပံုတင္ မိတၱဴ၊ မိမိ၀ယ္ယူထားသည့္ အေဆာက္အအံု ၏ ဓတ္ပံုမ်ားအျပင္ ေရာင္းသူႏွင့္ ၀ယ္သူ အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ အေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ဳပ္မူရင္းမ်ားကိုယူေဆာင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး ကာလတန္ဖိုးျဖတ္ အဖြဲ႕႐ံုးမ်ား သို႔ သြားေရာက္ကာ မိမိ၀ယ္ယူခဲ႔သည့္ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒို၊ အိမ္ျခံေျမ၏ တန္ဖိုးကို တန္ဖိုးျဖတ္သတ္မွတ္ေစရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႕က တန္ဖိုးျဖတ္ သတ္မွတ္ၿပီးပါက သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးမႉး႐ံုးမ်ားတြင္ သတ္မွတ္တန္ဖိုးအလိုက္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏွင့္ ၀င္ေငြခြန္ကို သြားေရာက္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ သည္။ ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ေပး ေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပံုတင္႐ံုးသို႔ သြားေရာက္ကာ မိမိ၀ယ္ယူထားသည့္ အိမ္ရာ အေဆာက္ အအံုမ်ားကို အမည္ေျပာင္း မွတ္ပံုတင္စာရင္းေပးသြင္းၿပီး ရရွိလာသည့္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ခ႐ိုင္စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ံုးမ်ား တြင္ ပံုစံ ၁၀၅၊ ပံုစံ ၁၀၆ အသစ္မ်ားကို မိမိအမည္ေပါက္ ျဖစ္ေစရန္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရမည္လည္း ျဖစ္သည္။ ကာလတန္ဖိုးျဖတ္အဖြဲ႕က သတ္မွတ္လိုက္သည့္ ႏႈန္းထားမ်ား အတိုင္းအေရာင္းအ၀ယ္တန္ဖိုး၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္္းကို တံဆိပ္ေခါင္း ခြန္အျဖစ္ ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ယင္းသတ္မွတ္ႏႈန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔ အျပားရွိ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားအားလံုးရွိ အိမ္ျခံေျမ ကြန္ဒို တိုက္ခန္းေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား အားလံုး အတြက္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို တစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၀င္ေငြခြန္ကိုလည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒသစ္အရ ၀ယ္ယူသည့္ အေဆာက္ အအံု၏ တန္ဖိုးပမာဏအလိုက္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၀င္ေငြရေပါက္ရလမ္း ျပသ ႏိုင္သည့္ေငြမ်ား (ေငြျဖဴ) ျဖစ္ပါက ၀င္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ “ ဥပမာသိန္းသံုးေထာင္ သတ္မွတ္လို႔ ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္ရမယ္ဆိုရင္လည္း သိန္း ၁,၀၀၀ အထိ အေရာင္းအ၀ယ္ကို သံုးရာခိုင္ ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားလို႔ သိန္း ၃၀ အခြန္ေပး သြင္းရမွာျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ႔ သိန္း ၂,၀၀၀ အတြက္ကေတာ့ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ႏႈန္းထားနဲ႔ တြက္တဲ႔ အတြက္ သိန္း ၁၀၀ ကို ၀င္ေငြခြန္ေပးရမယ္။ ရွင္းရွင္း လင္းလင္းေျပာရရင္ေတာ့ စုစုေပါင္း သိန္း ၃,၀၀၀ တန္ အေရာင္းအ၀ယ္တစ္ခုကို သိန္း ၁၃၀ ၀င္ေငြခြန္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကေတာ့ တန္ဖိုးရဲ႕ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကို ပံုေသသတ္ မွတ္ထားပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းဘာျဖစ္လာလဲဆိုေတာ့ ပိုင္ရွင္ေတြ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာက အရပ္စာခ်ဳပ္နဲ႔ ၀ယ္ထားတဲ့ အိမ္ေတြကို အမည္ေပါက္ေျပာင္းဖို႔ လုပ္လာၾကတယ္။ မူရင္း ဂရန္အမည္ေပါက္ထားတဲ့ သူေတြရဲ႕လက္မွတ္လည္းလိုေတာ့ အရင္ ေရာင္းခဲ့တဲ့ လူေတြက ဘယ္ေလာက္ရမွ လက္မွတ္ထိုးေပးမယ္ ဘာေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ အေရာင္း အ၀ယ္ လုပ္ၿပီးတာ နဲ႔ တစ္ခါတည္း အခြန္ေဆာင္၊ အမည္ေျပာင္းထားရင္ ျပႆနာကင္းၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈ ေသခ်ာေပမယ့္ လုပ္တဲ႔လူေတြက နည္းေသးတယ္ “ ဟု ၎ကေျပာသည္။ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည့္ ျပည္တြင္းအိမ္ျခံ ေျမႏွင့္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ား၏ ေဈးႏႈန္းေပၚမူတည္ကာ ႏွစ္စဥ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ကာလတန္ဖိုးျဖတ္ သတ္မွတ္သည့္အဖြဲ႕မွ တစ္ေပပတ္လည္ႏႈန္းထားမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းသတ္မွတ္ ႏႈန္းထားမ်ားအေပၚမူတည္ကာ ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ားကို ေကာက္ခံေနျခင္း ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာက အရပ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ အိမ္ျခံေျမ တိုက္ခန္းမ်ားကို ၀ယ္ယူထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ တြင္ ပိုင္ရွင္မ်ားမွ မိမိအမည္ေပါက္ျဖစ္ေအာင္ အမည္ေျပာင္း ေဆာင္ရြက္လိုပါက ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ားကို လက္ရွိေကာက္ခံေန သည့္ ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္းသာ တန္ဖိုးျဖတ္ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အိမ္ျခံေျမ တိုက္ခန္း ကြန္ဒိုမ်ားကို အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေရာင္း အ၀ယ္ စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုေရာင္း၀ယ္ ေနၾကေသာ္လည္း ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ား အမည္လႊဲေျပာင္း သည့္ လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ သူ နည္းပါးသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အခြန္ဘ႑ာရရွိမႈ နည္းပါးေနသလို ၀ယ္ယူသူ မ်ားအေနျဖင့္လည္း ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အမႈ အခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားလာပါက တရား႐ံုး မ်ားတြင္ တရားရင္ဆိုင္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သို႔ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္အမည္ လႊဲေျပာင္းထားျခင္း မရွိသျဖင့္ ႐ံႈးနိမ္႔မႈမ်ား အမ်ားအျပား ရွိလာႏိုင္သည့္ အတြက္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕က ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ေျမ၊ အိမ္၊ ကြန္ဒို၊ တိုက္ခန္း ၀ယ္ယူ၊ ေရာင္းခ်၊ တည္ေဆာက္ေရာင္းခ်သူမ်ားသို႔ ႏိႈးေဆာ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒ အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္အျပင္ တိုက္ခန္းမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို အသိအမွတ္ ျပဳႏိုင္သည့္ တိုက္ခန္းအိမ္ရာ ဥပေဒမွာလည္း အလွမ္းေ၀းလ်က္ရွိ သျဖင့္ တိုက္ခန္း ပိုင္ရွင္အမ်ားစုမွာ ေျမရွင္အသိအမွတ္ ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေနၾကဆဲျဖစ္သလို အိမ္ျခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ဂရန္အမည္ေျပာင္း သူ နည္းပါးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္ မႈအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းဦးက ေျပာသည္။ “ ကြန္ဒိုဥပေဒက မထြတ္ေသးလို႔ ဘယ္တိုက္ခန္းအေရာင္းအ၀ယ္ မွလည္း ဘဏ္မွာေပါင္လို႔မရေသးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘယ္သူက အစိုးရဆီမွာ အခြန္ေဆာင္ၿပီး နာမည္ေျပာင္းေလွ်ာက္ၾကမလဲ။ ကုမၸဏီ က ေဆာက္တဲ႔ တိုက္ခန္းေတြ၊ ေျမရွင္ရွိတဲ့ တိုက္ခန္းေတြဆို သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီ ဒါမွမဟုတ္ ေျမရွင္ကို ေပးကမ္းၿပီး အသိ အမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ထိုးျပီး နာမည္ေျပာင္း တာေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ အသိအမွတ္ျပဳ တာကလည္း ေျမရွင္နဲ႔ ကုမၸဏီေလာက္ ကပဲ အသိအမွတ္ျပဳၾကတယ္။ ေျမက်ေတာ့ တစ္မ်ဳိးဗ်၊ ပိုင္ဆိုင္မႈကခိုင္မာလို႔ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ၿပီးတာနဲ႔ တစ္ခါတည္း အစိုးရဆီမွာ ေငြသြင္းၿပီး မိမိဂရန္မွာ တစ္ခါတည္းနာမည္ေျပာင္းလိုက္လို႔ ရတယ္။ ဒါမွ ပိုင္ဆိုင္မႈ ေသခ်ာတယ္၊ လုပ္တဲ့လူနည္းတယ္ဆိုေပမယ့္ မလုပ္ၾကတဲ့ လူေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္ ” ဟု ၎ကေျပာသည္။ Credit : Myanmar Times