ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းအနီး တြင္ မိသားစုေနထိုင္ရန္အထူးသင့္ေတာ္ေသာ အက်ယ္အ၀န္း(40×60)အက်ယ္ရွိ (ေျမပိုင္ေျမ), 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္) လံုးခ်င္းအိမ္အား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္း – (6450)သိန္း