ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ Junction ေမာ္တင္တြင္မိသားစုေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ

အက်ယ္အ၀န္း – (1550Sqft)

အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု – MBR2,BR1,A/C4, Lift, ျပင္ဆင္ၿပီး

ေစ်းႏႈန္း – (3500)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)