တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သုခလမ္း

အက်ယ္အ၀န္း – (13½x50)

အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု – ေျမညီထပ္၊ Hall, ထပ္ခိုး (ဆိုင္ခန္းဖြင့္ရန္ေကာင္း)

ေစ်းႏႈန္း – (800)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)