တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈင္ျမင့္မိုရ္အိမ္ရာ

အက်ယ္အ၀န္း – (25×35)

အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု – BR2, A/C2, ပါေကး၊ ျပင္ဆင္ၿပီး

ေစ်းႏႈန္း – (750)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)