တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကမၻာေအးအိမ္ရာ

အက်ယ္အ၀န္း – (25×35)

အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု – ဒုတိယထပ္၊ BR2, ျပင္ဆင္ၿပီး

ေစ်းႏႈန္း – (700)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)