ေျမရွင္အသိအမွတ္က ကြန္ဒို/တိုက္ခန္း ေနသူမ်ားအတြက္အေရးႀကီး

*** ေျမရွင္အသိအမွတ္က ကြန္ဒို/တိုက္ခန္း ေနသူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီး ***

တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒို ဝယ္ယူ မႈေတြမွာ ေျမရွင္ရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းက လည္းခိုင္မာမႈအတြက္ အေရးႀကီးတယ္ လို႔ သိရပါတယ္။

“ေျမရွင္လက္မွတ္ထိုးခဆိုတာက ေျမ ရွင္ကို အမည္ေျပာင္းခအေနနဲ႔ ေပးရတာ ပါ၊ ဒီပိုက္ဆံကို မေပးခ်င္လို႔ ေက်ာ္လိုက္ မယ္ဆိုရင္ တိုက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
တစ္စံု တစ္ခုျဖစ္လာရင္ ျပႆနာရွိႏိုင္တယ္”လို႔ ျမန္မာ့ ရတနာေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း မွ အိမ္ျခံေျမအၾကံေပးေရွ႕ေန ဦးကိုကိုက ေျပာပါတယ္။

ေျမရွင္လက္မွတ္ဆိုတာက တိုက္ခန္း ဝယ္ယူရာမွာ အမည္ေျပာင္းအျဖစ္ ေျမရွင္ က အသိအမွတ္ျပဳေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမရွင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းက တိုက္ခန္း ေနသူေတြအတြက္ အေရးႀကီးၿပီး တိုက္ ခန္းေနသူေတြ တိုက္ၿပိဳက်ျခင္း၊ တိုက္ခန္း ပ်က္စီးျခင္းျဖစ္ေပၚပါက ေျမရွင္ အသိ အမွတ္မျပဳရင္ တိုက္ခန္းျပန္ရဖို႔ မလြယ္ကူ ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

တိုက္ခန္း၊ကြန္ဒိုေရာင္းဝယ္ရာမွာ ေျမ ရွင္ လက္မွတ္ထိုးခ (တစ္နည္း) အမည္ ေျပာင္းခ ေပးရပါတယ္။ ေနရာေဒသ အ လိုက္ အေရာင္းတန္ဖိုး တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းက ေန သံုးရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေပးရပါတယ္။ ေျမ ရွင္ လက္မွတ္မပါဘဲ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ပါ က ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိတယ္ဆိုေပမဲ့ ေျမရွင္ အသိအမွတ္မျပဳပါက ဆံုး႐ံႈးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အိမ္လခေပးရတာက

အေပ်ာက္တိုက္ခန္းဝယ္ယူသူကို ဥပေဒအရ အိမ္ငွားခ သတ္မွတ္ထားလို႔ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ငွားရမ္းခႀကီးၾကပ္ေရး အက္ဥပေဒကို လိုက္နာရတာေၾကာင့္ အေပ်ာက္တိုက္ခန္းဝယ္ယူသူေတြအေနနဲ႔ ငွားရမ္းခြင့္နဲ႔ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခြင့္ ရွိေပမဲ့ ဥပေဒအရ အိမ္ငွားဟုဆိုတာ ေၾကာင့္ အိမ္လခေပးဖို႔ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ေျမရွင္ က သတ္မွတ္ထားတဲ့ အိမ္လခကို တိုက္ခန္းေနသူေတြက ေပးရတာျဖစ္ၿပီး အိမ္လခေတြကိုေတာ့ နားလည္မႈနဲ႔ သတ္ မွတ္ၾကတယ္လို႔ သိရပါ တယ္။

Golden City ကြန္ဒိုအခန္းမ်ားကို လစဥ္ အနည္းဆံုး USD 1000 ေက်ာ္ သြင္း႐ံုျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္ Promotion
အိမ္ျခံေျမ ႏွင့္ အျခားအေရးၾကီး စာခ်ဳပ္မ်ား

“ေျမယာႏွင့္ အခြန္က သတ္မွတ္ထား တဲ့ အိမ္လခက ၂၀ဝ/၂၅၀ (က်ပ္)၊ ဒါက ခု နဲ႔ မကိုက္ညီေတာ့ဘူး၊ ခုေတာ့ နားလည္မႈ နဲ႔ ေပးေနၾကတာပါ၊ ေထာင္ဂဏန္းဝန္း က်င္ ေပးရပါတယ္”လို႔ အိမ္ျခံေျမ အၾကံ ေပး ေရွ႕ေနဦးကိုုကိုက ဆိုပါတယ္။
လခေပးလည္း မခိုင္မာေသးပါ

ေျမရွင္ကို အိမ္လခ မွန္မွန္ေပးသြင္း ေနေပမဲ့၊ အိမ္ရွင္အသိအမွတ္ျပဳတယ္ဆို ေပမဲ့ အမည္ေပါက္ေနရာမွာ မူလပိုင္ရွင္ရဲ႕ အမည္နဲ႔သာ ဆက္လက္တည္ရွိေနတာ ေၾကာင့္ တိုက္ခန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တစ္စံု တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာပါက ပိုင္ဆိုင္မႈမွာ မူလ ပိုင္ရွင္နာမည္နဲ႔သာ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ရွင္အေနနဲ႔လည္း မိမိနဲ႔ သင့္ျမတ္သူ ကိုသာ ေထာက္ခံေပးျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာ ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

“အခု အျဖစ္မ်ားေနတာက တိုက္ ေဟာင္းၿပီး ၿပိဳက်လာမႈေတြေပါ့၊ ေျမရွင္ကို အိမ္လခေတာ့ သြင္းတယ္၊ ဒါေပမဲ့ အရက္ မူးၿပီး ေန႔တိုင္းေသာင္းက်န္းေနေတာ့ ကန္ ထ႐ိုက္နဲ႔ တိုက္အသစ္ျပန္ေဆာက္ေတာ့ ေျမရွင္က အခန္းမေပးေတာ့ဘူးဆိုၿပီး ျပႆနာေတြ တက္ေနတယ္”လို႔ ဦးကိုကို က ဆိုပါတယ္။

ငွားရမ္းခ တိုးလို႔

၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ငွားရမ္းခႀကီးၾကပ္ေရး အက္ဥပေဒမွာ အိမ္ရွင္အခြင့္အေရးအရ ငွားရမ္းခ တိုးေတာင္းခြင့္ရွိတယ္လို႔ ပါရွိပါ တယ္။ ဥပေဒ အရ ငွားရမ္းခတိုးေတာင္း ႏိုင္ေပမဲ့ အိမ္ရွင္ေတြအေနနဲ႔ ငွားရမ္းခ ႏွစ္ စဥ္ တိုး ျမႇင့္ေကာက္ခံေနတာေၾကာင့္ အ ေပ်ာက္ တိုက္ခန္း ဝယ္ယူသူေတြ အခက္ ေတြ႕ၾကရပါတယ္။ ယခုဆိုရင္ အိမ္လခ တစ္လ က်ပ္ ၅၀ဝ၀ အထိ ေပးၾကရသလို အိမ္လခကိုလည္း ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေကာက္ခံေနၾကတယ္လို႔ သိရပါ တယ္။

“ကြ်န္မတို႔ဘက္မွာေတာ့ အိမ္လခ ရယ္လို႔ မဟုတ္ဘဲ ေရခြန္၊ မီးခြန္ဆိုၿပီး တစ္ လကို က်ပ္ ၃၀ဝ၀ ေပးရတယ္၊ တခ်ိဳ႕ တိုက္ ေတြမွာေတာ့ ဒီထက္မ်ားတယ္ေျပာ တယ္”လို႔ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေနထိုင္သူ မေမာ္ေလး က ဆိုပါတယ္။

Credit: Kumudra