လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ကုန္း၊ မိုးေကာင္းလမ္းအနီးတြင္ မိသားစုေနထိုင္ႏိုင္ေသာ (40×100)အက်ယ္ရွိ (ဂရန္ေျမ) 2RC (ႏွစ္ထပ္တုိက္)အား ေရာင္းမည္။

ေစ်းႏႈန္း – (12000)သိန္း