ေျမကြက္ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေ၀ဇယႏၱာလမ္းမတြင္ ေျမသီးသန္႕စိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္ (40×60)အက်ယ္ရွိ (ဂရန္ေျမ) ေျမကြက္အား ေရာင္းမည္။

ေစ်းႏႈန္း – (11950)သိန္း