ေျမကြက္ ငွားမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္းမ

အက်ယ္ – (70×200)

အမ်ိဳးအစား – ေျမသီးသန္႕၊ (ဆိုင္ခန္းဖြင့္ရန္ေကာငး္)

ေစ်းႏႈန္း – (70)သိန္း