တိုက္ခန္း ငွားမည္

ၾကည့္ျမင္တိုင္- လမ္းသန္႕

အက်ယ္အ၀န္း – (13×55)

ဖြဲ႕စည္းပံု – ၅-လႊာ၊ အိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး (အသင့္ေနထုိုင္ႏိုင္)

ေစ်းႏႈန္း – (2.5)သိန္း