တိုက္ခန္း ငွားမည္

 

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ နာနတ္ေတာလမ္း၊ Diamond Condo အနီးတြင္ ကုမဏီရံုးခန္းမ်ားဖြင့္ရန္ႏွင့္ မိသားစုေနထိုင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ သြားလာရလြယ္ကူၿပီး ေနရာေကာင္း (1350Sqft) အက်ယ္ရွိ Mesterbedroom(1), Singlebedroom(1), A/C(3), ပါေကးခင္း၊ ေၾကြျပားခင္းၿပီး၊ ကားပါကင္ပါရွိေသာ တိုက္ခန္းက်ယ္အား ငွားရန္ရွိပါသည္။

ေစ်းႏႈန္း – ၁ လ – (8)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)

ဖုန္း – 01 510600၊ 09 5012951၊ 09 5185539