တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာ္ရထာအိမ္ရာတြင္ သြားလာရလြယ္ကူၿပီး ေစ်းနီး၊ ေက်ာင္းနီး၊ ေဆးရံုးနီးၿပီး ေနထိုင္ရန္အထူးေကာင္းမြန္ေသာ (1300Sqft)အက်ယ္ရွိ ၃-လႊာ၊ Room Type, Mesterbedroom(1), Singlebedroom(2), A/C(3),Ph, ပါေကးခင္းၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ တိုက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိသည္။

ေစ်းႏႈန္း – (1200)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)

ဖုန္း – 09 5185539၊ 09 5012951