ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္းမရွိ၊ Diamond Condo တြင္

အက်ယ္အ၀န္း – (1560Sqft)

ဖြဲ႕စည္းပံု – Mesterbedroom(1), Singlebedroom(2), A/C3, Lift, ပါေကးခင္း, ျပင္ဆင္ၿပီး

ေစ်းႏႈန္း – (2200)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)

ဆက္သြယ္ရန္ – 09 5012951၊ 09 5185539