တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးစံညြန္႕လမ္းတြင္

အက်ယ္အ၀န္း – (25×50)

အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု – ၆-လႊာ(အေရွ႕လွည့္)၊ အိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ ေလေအးေပးစက္(၂)လံုး၊ ေၾကႊျပားခင္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။

ေစ်းႏႈန္း – (690)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)