လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဥၹဴလမ္းတြင္

အက်ယ္အ၀န္း – (60×80)

ဖြဲ႕စည္းပံု – 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္)၊ MBR(2), BR(2), A/C,ပါေကး, ျပင္ဆင္ၿပီး

ေျမအမ်ိဳးအစား – ဂရန္ေျမကြက္

ေစ်းႏႈန္း – (9000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)