လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကားတြင္

အက်ယ္အ၀န္း – (4200Sqft)

ဖြဲ႕စည္းပံု – 3½RC (သံုးထပ္ခြဲတုိက္)၊  MBR(4), BR(3), A/C(8), ျပင္ဆင္ၿပီး

ေျမအမ်ိဳးအစား – ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ

ေစ်းႏႈန္း – (25000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)