လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္းအနီးတြင္

အက်ယ္အ၀န္း – (50×70)

ဖြဲ႕စည္းပံု – 1RC (တစ္ထပ္တိုက္)၊ (ေျမပို္င္ေျမ)၊ အိပ္ခန္း (၂)ခန္း

ေစ်းႏႈန္း – (2200)သိန္း

ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 01 510950