လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ျမသီတာအိမ္ရာအနီးတြင္

အက်ယ္အ၀န္း – (40×60)

ဖြဲ႕စည္းပံု – 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္)၊ ဂရန္ေျမ၊ အိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ A/C

ေစ်းႏႈန္း – (3500)သိန္း (ည်ိႏိႈင္း)

ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 01 510950