လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုရိပ္မြန္တြင္

အက်ယ္အ၀န္း – (60×60)

ဖြဲ႕စည္းပံု – 2RC (ႏွစ္္ထပ္တုိက္)၊ ဂရန္ေျမ၊ အိပ္ခန္း (၃)ခန္း၊ A/C

ေစ်းႏႈန္း – (3250)သိန္း

ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 01 510950