လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္ၾကင္းလမ္းတြင္

အက်ယ္အ၀န္း – (40×60)

အေၾကာင္းအရာ – 2RC(ႏွစ္ထပ္တိုက္)၊ ဂရန္အမည္ေပါက္၊ MBR(6)၊ ပါေကးခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီး

ေစ်းႏႈန္း – (5000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)

ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 01 510950