တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမႀကီးအနီး

အက်ယ္ – (11½x47)

ဖြဲ႕စည္းပံု – ပထမထပ္၊ အလူမီနီယံ Singlebedroom, ပါေကးခင္း၊ မီးဖိုေခ်ာင္း၊ အိမ္သာဗိုလ္ထိုင္ ေၾကႊျပားခင္း/ကပ္၊သံပန္းတပ္ဆင္ၿပီး၊ ေရပန္႕တပ္ဆင္ၿပီး ၊ ကိုယ္ပိုင္ေရမီး၊ အသင့္ေနထိုင္၊ ျပင္ဆင္ၿပီး

ေစ်ူးႏႈန္း – (290)သိန္း