လံုးခ်င္း အိမ္ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀ဏ္လမ္းမႀကီး၊ ျမခြာညိဳအိမ္ရာအနီး

အက်ယ္ – (20×60)

ေျမအမ်ိဳးအစား – (ဂရန္)၊ လံုးခ်င္းအိမ္(၁)လံုးပါ၊ ေက်ာင္းနီး၊ ေစ်းနီး၊ Citymart အနီး၊ လမ္းသန္႕

ေစ်းႏႈန္း – (850)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)

ဆက္သြယ္ရန္ – 01 51060၊ 01 51090