ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

*** ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္ ***

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အုတ္က်င္းဘူတာရံုလမ္းရွိ Golden Oak Condo တြင္ မိသားစုေနထိုင္ရန္အထူးသင့္ေတာ္ေသာ (1500Sqft)အက်ယ္ရွိ MBR1, BR2, A/C3, ပါေကးခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိသည္။

ေစ်းႏႈန္း – (1650)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)

(အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။)
ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5185539၊ 09 5012951