တုိက္ခန္းသစ္ ေရာင္းမည္

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ သြားလားရလြယ္ကူၿပီး ေနထိုင္ရန္အထူးေကာင္းမြန္ေသာ (18×55)အက်ယ္ရွိ အိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ေရပူေရေအးစက္(၁)လံုး၊ ေလေအးေပးစက္(၃)လံုး၊ မီးအားျမွင့္စက္(၁)လံုး၊ ပရိေဘာဂအစံု(မ်က္ျမင္အေနအထားအတိုင္း)၊ ဓါတ္ေလွကား၊ ကားရပ္နားရန္(ေနရာအဆင္ေျပၿပီး) အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ထားေသာ တိုက္ခန္းသစ္အား ေရာင္းရန္ရွိသည္။

ေစ်းႏႈန္း – (1500)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)

ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5185539၊ 09 5012951