လံုးခ်င္းေျမကြက္ ေရာင္းမည္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္းမတြင္

အက်ယ္အ၀န္း – (80×100)

ေျမအမ်ိဳးအစား – ေျမပိုင္ေျမ

အမ်ိဳးအစား – 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္)

ေစ်းႏႈန္း –  (7900)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)

ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690