လံုးခ်င္းေျမကြက္ ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၈)မိုင္၊ ျပည္လမ္းအနီးတြင္

အက်ယ္အ၀န္း – (70×85)

ေျမအမ်ိဳးအစား – ဂရန္ေျမ

အမ်ိဳးအစား – 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္)

ေစ်းႏႈန္း –  (7400)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)

ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690