လံုးခ်င္းေျမကြက္ ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မလိခအိမ္ရာတြင္

အက်ယ္အ၀န္း – (28×67)

ေျမအမ်ိဳးအစား – ဂရန္ေျမ

အမ်ိဳးအစား – 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္သစ္)

ေစ်းႏႈန္း –  (4500) သိန္း (ညွိႏိႈင္း)

ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690