တိုက္ခန္းသစ္ ေရာင္းမည္

သုမဂၤလာလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ လူေန/ ရံုးခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေသာ (18×56)အက်ယ္ရွိ ပထမထပ္၊ ေၾကြျပားခင္း၊ Hall, ဂ်ိဳးျဖဴေရ + အ၀ီစိေရ(၂)မ်ိဳး၊  ျပင္ဆင္ၿပီး တိုက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္း – (1100)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5185539၊ 09 5012951

Read More

တုိက္ခန္းသစ္ ေရာင္းမည္

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ သြားလားရလြယ္ကူၿပီး ေနထိုင္ရန္အထူးေကာင္းမြန္ေသာ (18×55)အက်ယ္ရွိ အိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ေရပူေရေအးစက္(၁)လံုး၊ ေလေအးေပးစက္(၃)လံုး၊ မီးအားျမွင့္စက္(၁)လံုး၊ ပရိေဘာဂအစံု(မ်က္ျမင္အေနအထားအတိုင္း)၊ ဓါတ္ေလွကား၊ ကားရပ္နားရန္(ေနရာအဆင္ေျပၿပီး) အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ထားေသာ တိုက္ခန္းသစ္အား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္း – (1500)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5185539၊ 09 5012951

Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမႀကီးအနီး အက်ယ္ – (11½x47) ဖြဲ႕စည္းပံု – ပထမထပ္၊ အလူမီနီယံ Singlebedroom, ပါေကးခင္း၊ မီးဖိုေခ်ာင္း၊ အိမ္သာဗိုလ္ထိုင္ ေၾကႊျပားခင္း/ကပ္၊သံပန္းတပ္ဆင္ၿပီး၊ ေရပန္႕တပ္ဆင္ၿပီး ၊ ကိုယ္ပိုင္ေရမီး၊ အသင့္ေနထိုင္၊ ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်ူးႏႈန္း – (290)သိန္း

Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးစံညြန္႕လမ္းတြင္ မိသားစုေနထိုင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ (25×50)အက်ယ္ရွိ ၆-လႊာ (အေရွ႕လွည့္)၊ အိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ A/C2, ေၾကြျပာခင္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ တိုက္ခန္းက်ယ္အား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္း – (690)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) (အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္) ဖုန္း – 01 510600၊ 09 5012951၊ 09 5185539

Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးစံညြန္႕လမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း – (25×50) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု – ၆-လႊာ(အေရွ႕လွည့္)၊ အိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ ေလေအးေပးစက္(၂)လံုး၊ ေၾကႊျပားခင္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္း – (690)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)

Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ (55)လမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း – (12½x50) ဖြဲ႕စည္းပံု – အိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ A/C, ပါေကးခင္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း – (600)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ – 09 5185539၊ 09 5012951

Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာ္ရထာအိမ္ရာတြင္ သြားလာရလြယ္ကူၿပီး ေစ်းနီး၊ ေက်ာင္းနီး၊ ေဆးရံုးနီးၿပီး ေနထိုင္ရန္အထူးေကာင္းမြန္ေသာ (1300Sqft)အက်ယ္ရွိ ၃-လႊာ၊ Room Type, Mesterbedroom(1), Singlebedroom(2), A/C(3),Ph, ပါေကးခင္းၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ တိုက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္း – (1200)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဖုန္း – 09 5185539၊ 09 5012951

Read More

လမ္းမတန္း တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းစိန္လမ္းမ အက်ယ္အ၀န္း – (16×55) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု –  Singlebedroom -2, ျပင္ဆင္ၿပီး၊ ၃-လႊာ ေစ်းႏႈန္း – (800)သိန္း

Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးထြန္းလင္းၿခံ္လမ္း အက်ယ္အ၀န္း – (12½x50) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု – တတိယထပ္၊ Hall ေစ်းႏႈန္း – (550)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)

Read More