ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကမ္းနားလမ္းမေပၚရွိ MMM Condo တြင္သြားလာရလြယ္ကူ၍ ကမ္းနား View ကို ၾကည့္ရႈ႕ခံစားၿပီး စိတ္အပန္းေျဖေနထိုင္ခ်င္ေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ေသာ (2100Sqft) အက်ယ္ရွိ Masterbedroom-1, Singlebedroom-2, A/C-5, security, ကားပါကင္၊ ကၽြန္းပါေကးခင္းၿပီး၊ ေထာင့္ခန္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီးကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ ေလ၀င္ေလထြက္အထူးေကာင္းမြန္ၿပီး အလင္းေရာင္လဲ ေကာင္းစြာရရွိပါသည္။ ေစ်းႏႈန္း – (2500)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) (အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။ ) ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5012951၊ 09 5185539

Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

*** ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္ *** ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္းသြယ္တြင္ (1750Sqft)အက်ယ္ရွိ Masterbedroom(1), Singlebedroom(2), ကားပါကင္၊ ပါေကးခင္း ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏုိင္ေသာ ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းအား ေ၇ာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္း – (2100)သိန္း ..ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5012951၊ 09 5185539

Read More

ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

*** ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ *** ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆရာစံလမ္းသြယ္ရွိ Grand Sayar San Condo တြင္ (2200Sqft)အက်ယ္ရွိ Masterbedroom-2, Singlebedroom-2, ေရကူးကန္၊ Gym, ကားပါကင္၊ Lift (3)စင္၊ ပါေကးခင္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္း – (3000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ –  01 510600၊ 09 5185539၊ 09 5012951 .

Read More

ကြန္ဒိုတိုက္သစ္ ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာလမ္းမေပၚရွိ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း အက်ယ္အ၀န္း – (1050Sqft) ဖြဲ႕စည္းပံု – MBR1,BR1,A/C3,Lift, ပါေကး၊ တိုက္သစ္ (ျပင္ၿပီး)။ ေစ်းႏႈန္း – (945)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5012951၊ 09 5185539

Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

*** ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္ *** လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အုတ္က်င္းဘူတာရံုလမ္းရွိ Golden Oak Condo တြင္ မိသားစုေနထိုင္ရန္အထူးသင့္ေတာ္ေသာ (1500Sqft)အက်ယ္ရွိ MBR1, BR2, A/C3, ပါေကးခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္း – (1650)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) (အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။) ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5185539၊ 09 5012951

Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

*** ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္ *** ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးေကာင္းလမ္း ကြန္ဒို တြင္ သြားလာရလြယ္ကူၿပီး ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ (2000Sqft)အက်ယ္ရွိ Mesterbedroom-1, Singlebedroom-2, A/C, Lift,ေၾကြျပား/ပါေကးခင္း၊ ျပင္္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းနႈန္း – (2500)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) (အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။) ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 01 510950၊ 09 5012951၊ 09 5185539 Facebook Page မွလဲ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

*** ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္ *** ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးေကာင္းလမ္းရွိ စကား၀ါကြန္ဒိုတြင္ သြားလာရလြယ္ကူၿပီး မိသားစုေနထိုင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ (1650Sqft)အက်ယ္ရွိ Masterbedroom-1, Singlebedroom-2, A/C-4, ကားပါကင္ပါ၊ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္း – (1900)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) (အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။) ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 01 510950၊ 09 5185539၊ 09 5012951 Facebook Page မွလဲ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Read More

္ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ၊ စံပယ္ျဖဴကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္အ၀န္း (1750Sqft), MBR1, BR2, A/C6, ေရကူးကန္ပါ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္း – (2000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) (အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းနိုင္ပါသည္။) ဖုန္း – 09 510600၊ 09 5185539၊ 09 5012951

Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္းမရွိ၊ Diamond Condo တြင္ အက်ယ္အ၀န္း – (1560Sqft) ဖြဲ႕စည္းပံု – Mesterbedroom(1), Singlebedroom(2), A/C3, Lift, ပါေကးခင္း, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း – (2200)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ – 09 5012951၊ 09 5185539

Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်မ္းသာဂုဏ္ေရာင္ကြန္ဒို အက်ယ္အ၀န္း – (1550Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု – Mesterbedroom-1,Singlebedroom-2,A/C3, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း – (2100)သိန္း

Read More