တိုက္ခန္းသစ္ ေရာင္းမည္

သုမဂၤလာလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ လူေန/ ရံုးခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေသာ (18×56)အက်ယ္ရွိ ပထမထပ္၊ ေၾကြျပားခင္း၊ Hall, ဂ်ိဳးျဖဴေရ + အ၀ီစိေရ(၂)မ်ိဳး၊  ျပင္ဆင္ၿပီး တိုက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္း – (1100)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5185539၊ 09 5012951

Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကမ္းနားလမ္းမေပၚရွိ MMM Condo တြင္သြားလာရလြယ္ကူ၍ ကမ္းနား View ကို ၾကည့္ရႈ႕ခံစားၿပီး စိတ္အပန္းေျဖေနထိုင္ခ်င္ေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ေသာ (2100Sqft) အက်ယ္ရွိ Masterbedroom-1, Singlebedroom-2, A/C-5, security, ကားပါကင္၊ ကၽြန္းပါေကးခင္းၿပီး၊ ေထာင့္ခန္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီးကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ ေလ၀င္ေလထြက္အထူးေကာင္းမြန္ၿပီး အလင္းေရာင္လဲ ေကာင္းစြာရရွိပါသည္။ ေစ်းႏႈန္း – (2500)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) (အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။ ) ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5012951၊ 09 5185539

Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သု၀ဏၰၰၰၰ၊ ေပၚဆန္းေမႊးလမ္းအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း – (50×70) ေျမအမ်ိဳးအစား – ဂရန္ေျမ အမ်ိဳးအစား – ေျမကြက္သီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း –  (3400) သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690

Read More

လံုးခ်င္းေျမကြက္ ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မလိခအိမ္ရာတြင္ အက်ယ္အ၀န္း – (28×67) ေျမအမ်ိဳးအစား – ဂရန္ေျမ အမ်ိဳးအစား – 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္သစ္) ေစ်းႏႈန္း –  (4500) သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690

Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ရန္ကင္းၿမိိဳ႕နယ္၊ ပါရမီ၊ မဥၹဴလမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း – (30×80) ေျမအမ်ိဳးအစား – ေျမပိုင္ေျမ အမ်ိဳးအစား – ေျမကြက္သီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း –  (5400) သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690

Read More

လံုးခ်င္းေျမကြက္ ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၈)မိုင္၊ ျပည္လမ္းအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း – (70×85) ေျမအမ်ိဳးအစား – ဂရန္ေျမ အမ်ိဳးအစား – 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္) ေစ်းႏႈန္း –  (7400)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690

Read More

လံုးခ်င္းေျမကြက္ ေရာင္းမည္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္းမတြင္ အက်ယ္အ၀န္း – (80×100) ေျမအမ်ိဳးအစား – ေျမပိုင္ေျမ အမ်ိဳးအစား – 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္) ေစ်းႏႈန္း –  (7900)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690

Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆရာစံလမ္းအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း – (8200Sqft) ေျမအမ်ိဳးအစား – ေျမပိုင္ေျမ အမ်ိဳးအစား – ေျမကြက္သီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း –  1Sqft (2.5)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690

Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကေမၻာဇလမ္းမတြင္ အက်ယ္အ၀န္း – (80×230) ေျမအမ်ိဳးအစား – ေျမပိုင္ေျမ အမ်ိဳးအစား – ေျမကြက္သီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း –  1Sqft (3.5)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690

Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

*** ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္ *** ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္းသြယ္တြင္ (1750Sqft)အက်ယ္ရွိ Masterbedroom(1), Singlebedroom(2), ကားပါကင္၊ ပါေကးခင္း ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏုိင္ေသာ ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းအား ေ၇ာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္း – (2100)သိန္း ..ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5012951၊ 09 5185539

Read More