လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ VIP-I အက်ယ္အ၀န္း – (90×80) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ – 2RC, BR2,ျပင္ဆင္ၿပီး၊ ရံုးခန္းေကာင္း ေစ်းႏႈန္း – (20)သိန္း

Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္အိမ္ရာ အက်ယ္အ၀န္း – (100×100) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ – 3RC, MBR6, A/C8,, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း – (50)သိန္း

Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္းမတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အထူးသင့္ေတာ္ေသာ (37×120)အက်ယ္ရွိ 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္)ပါ လံုးခ်င္းအိမ္အား ငွါးမည္၊။ (လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ အထူးေကာင္း)။ ေစ်းႏႈန္း – (50)သိန္း

Read More