လုံးခ်င္းအိမ္ (ငွားရန္)

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္၀ိုင္းလမ္းမ အက်ယ္အ၀န္း - (60x80) အမ်ိဳးအစား - 2BN, (ဆိုင္လကၡံ) ေစ်းႏႈန္း - (50)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္းအနီး အက်ယ္အ၀န္း - (50x80) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 1½RC, MBR2,BR2,A/C4 ေစ်းႏႈန္း - (13)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဘာက္ေထာ္ အက်ယ္အ၀န္း - (60x55) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 1RC, MBR1,BR2,A/C2, ရံုးခန္းေကာင္း ေစ်းႏႈန္း  - (15)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ VIP-I အက်ယ္အ၀န္း - (90x80) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 2RC, BR2,ျပင္ဆင္ၿပီး၊ ရံုးခန္းေကာင္း ေစ်းႏႈန္း - (20)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ရန္ကငး္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဥၹဴလမ္း အက်ယ္အ၀န္း - (50x70) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 2RC, MBR1,BR1 ေစ်းႏႈန္း - (25)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ သစၥာလမ္းမ အက်ယ္အ၀န္း - (30x75) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 2RC, (စားေသာက္ဆိုင္ေကာင္း) ေစ်းႏႈန္း -(35)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္အိမ္ရာ အက်ယ္အ၀န္း - (100x100) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 3RC, MBR6, A/C8,, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (50)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ပါရမီလမ္းမ၊ AD အက်ယ္အ၀န္း - (60x90) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 2RC,(ဆိုင္/Showroom ေကာင္း) ေစ်းႏႈန္း - (85)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကေမၻာဇလမ္းမ အက်ယ္အ၀န္း - (80x100) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 2RC, MBR2,BR3, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - U$ 4000
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္းမတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အထူးသင့္ေတာ္ေသာ (37x120)အက်ယ္ရွိ 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္)ပါ လံုးခ်င္းအိမ္အား ငွါးမည္၊။ (လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ အထူးေကာင္း)။ ေစ်းႏႈန္း - (50)
Read More