ျခံ၊ ေျမကြက္ (ငွားရန္)

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (1.3 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (80x160), 400KVA, 2RC ေစ်းႏႈန္း - U$6900
Read More

ေျမကြက္ ငွားမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္းမ အက်ယ္ - (70x200) အမ်ိဳးအစား - ေျမသီးသန္႕၊ (ဆိုင္ခန္းဖြင့္ရန္ေကာငး္) ေစ်းႏႈန္း - (70)သိန္း
Read More