ေရာင္းရန္

တိုက္ခန္းသစ္ ေရာင္းမည္

သုမဂၤလာလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ လူေန/ ရံုးခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေသာ (18x56)အက်ယ္ရွိ ပထမထပ္၊ ေၾကြျပားခင္း၊ Hall, ဂ်ိဳးျဖဴေရ + အ၀ီစိေရ(၂)မ်ိဳး၊  ျပင္ဆင္ၿပီး တိုက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကမ္းနားလမ္းမေပၚရွိ MMM Condo တြင္သြားလာရလြယ္ကူ၍ ကမ္းနား View ကို ၾကည့္ရႈ႕ခံစားၿပီး စိတ္အပန္းေျဖေနထိုင္ခ်င္ေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ေသာ (2100Sqft) အက်ယ္ရွိ Masterbedroom-1, Singlebedroom-2, A/C-5,
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သု၀ဏၰၰၰၰ၊ ေပၚဆန္းေမႊးလမ္းအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (50x70) ေျမအမ်ိဳးအစား - ဂရန္ေျမ အမ်ိဳးအစား - ေျမကြက္သီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း -  (3400) သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534
Read More

လံုးခ်င္းေျမကြက္ ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မလိခအိမ္ရာတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (28x67) ေျမအမ်ိဳးအစား - ဂရန္ေျမ အမ်ိဳးအစား - 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္သစ္) ေစ်းႏႈန္း -  (4500) သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ရန္ကင္းၿမိိဳ႕နယ္၊ ပါရမီ၊ မဥၹဴလမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (30x80) ေျမအမ်ိဳးအစား - ေျမပိုင္ေျမ အမ်ိဳးအစား - ေျမကြက္သီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း -  (5400) သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
Read More

လံုးခ်င္းေျမကြက္ ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၈)မိုင္၊ ျပည္လမ္းအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (70x85) ေျမအမ်ိဳးအစား - ဂရန္ေျမ အမ်ိဳးအစား - 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္) ေစ်းႏႈန္း -  (7400)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
Read More

လံုးခ်င္းေျမကြက္ ေရာင္းမည္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္းမတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (80x100) ေျမအမ်ိဳးအစား - ေျမပိုင္ေျမ အမ်ိဳးအစား - 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္) ေစ်းႏႈန္း -  (7900)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆရာစံလမ္းအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (8200Sqft) ေျမအမ်ိဳးအစား - ေျမပိုင္ေျမ အမ်ိဳးအစား - ေျမကြက္သီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း -  1Sqft (2.5)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကေမၻာဇလမ္းမတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (80x230) ေျမအမ်ိဳးအစား - ေျမပိုင္ေျမ အမ်ိဳးအစား - ေျမကြက္သီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း -  1Sqft (3.5)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

*** ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္ *** ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္းသြယ္တြင္ (1750Sqft)အက်ယ္ရွိ Masterbedroom(1), Singlebedroom(2), ကားပါကင္၊ ပါေကးခင္း ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏုိင္ေ
Read More

ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္

*** ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ *** ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆရာစံလမ္းသြယ္ရွိ Grand Sayar San Condo တြင္ (2200Sqft)အက်ယ္ရွိ Masterbedroom-2, Singlebedroom-2,
Read More

တုိက္ခန္းသစ္ ေရာင္းမည္

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ သြားလားရလြယ္ကူၿပီး ေနထိုင္ရန္အထူးေကာင္းမြန္ေသာ (18x55)အက်ယ္ရွိ အိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ေရပူေရေအးစက္(၁)လံုး၊ ေလေအးေပးစက္(၃)လံုး၊ မီးအားျမွင
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္သစ္ ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာလမ္းမေပၚရွိ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း အက်ယ္အ၀န္း - (1050Sqft) ဖြဲ႕စည္းပံု - MBR1,BR1,A/C3,Lift, ပါေကး၊ တိုက္သစ္ (ျပင္ၿပီး)။ ေစ်းႏႈန္း - (945)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5012951၊ 09 5185539
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

*** ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္ *** လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အုတ္က်င္းဘူတာရံုလမ္းရွိ Golden Oak Condo တြင္ မိသားစုေနထိုင္ရန္အထူးသင့္ေတာ္ေသာ (1500Sqft)အက်ယ္ရွိ MBR1, BR2, A/C3, ပါေကးခင
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

*** ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္ *** ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးေကာင္းလမ္း ကြန္ဒို တြင္ သြားလာရလြယ္ကူၿပီး ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ (2000Sqft)အက်ယ္ရွိ Mesterbedroom-1, Singlebedroom-2, A/C, Lift,ေၾ
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

*** ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္ *** ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးေကာင္းလမ္းရွိ စကား၀ါကြန္ဒိုတြင္ သြားလာရလြယ္ကူၿပီး မိသားစုေနထိုင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ (1650Sqft)အက်ယ္ရွိ Masterbedroom-1, Singlebedroom-2, A/C-4, ကားပါကင္ပါ၊ ျ
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

*** အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ လံုးခ်င္းအိမ္အား ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္ *** - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ဒုတိယစီးပြားေရးဗဟိုျဖစ္လာေတာ့မည့္ မင္းဓမၼအိမ္ရာအနီး၊ (၉)မိုင္၊ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းလမ္းမေပၚရ
Read More

လံုးခ်င္းေျမကြက္ ေရာင္းမည္

လွိုင္သာယာအဆင့္ျမင့္၊ ၅ရပ္ကြက္ FMI ေဘး Ocean မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၊ ဗိုလ္ခ်ုပ္လမ္းမဝင္၊ အေနာက္၁လမ္း( ျမို့ႏွင့္အနီးဆံုး) လုပ္ငန္းရဝင္းက်ယ္ ေျမအက်ယ္ ေပ(၁၅၀x၁၂၀) ၊ အိမ္အက်ယ္ (၃၀x၄၀) ႏွ
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ က(၆)လမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းဒဲ့ေပါက္ အက်ယ္ - (20x60) ေျမအမ်ိဳးအစား - ဂရန္ေျမ၊ MBR1, BR1 ေစ်းႏႈန္း - (1700)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

လံုးခ်င္း အိမ္ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀ဏ္လမ္းမႀကီး၊ ျမခြာညိဳအိမ္ရာအနီး အက်ယ္ - (20x60) ေျမအမ်ိဳးအစား - (ဂရန္)၊ လံုးခ်င္းအိမ္(၁)လံုးပါ၊ ေက်ာင္းနီး၊ ေစ်းနီး၊ Citymart အနီး၊ လမ္းသန္႕ ေစ်းႏႈန္း - (850)သိန္း (ညွိ
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမႀကီးအနီး အက်ယ္ - (11½x47) ဖြဲ႕စည္းပံု - ပထမထပ္၊ အလူမီနီယံ Singlebedroom, ပါေကးခင္း၊ မီးဖိုေခ်ာင္း၊ အိမ္သာဗိုလ္ထိုင္ ေၾကႊျပားခင္း/ကပ္၊သံပန္းတပ္ဆင္ၿပီး၊
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာ္ရထားလမ္းမႀကီးေပၚ၊ 86 ဂိတ္ေဟာင္းအနီး အက်ယ္ - (20x60) ေျမအမ်ိဳးအစား - (ဂရန္)၊ 2RC ေစ်းႏႈန္း - (3200)သိန္း - ညွိႏိႈင္း
Read More

္ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ၊ စံပယ္ျဖဴကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္အ၀န္း (1750Sqft), MBR1, BR2, A/C6, ေရကူးကန္ပါ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္း - (2000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) (အေ
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးစံညြန္႕လမ္းတြင္ မိသားစုေနထိုင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ (25x50)အက်ယ္ရွိ ၆-လႊာ (အေရွ႕လွည့္)၊ အိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ A/C2, ေၾကြျပာခင္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ တိုက္ခန္းက်
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္ၾကင္းလမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (40x60) အေၾကာင္းအရာ - 2RC(ႏွစ္ထပ္တိုက္)၊ ဂရန္အမည္ေပါက္၊ MBR(6)၊ ပါေကးခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (5000)သိန္း (ညွိႏိ
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုရိပ္မြန္တြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (60x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - 2RC (ႏွစ္္ထပ္တုိက္)၊ ဂရန္ေျမ၊ အိပ္ခန္း (၃)ခန္း၊ A/C ေစ်းႏႈန္း - (3250)သိန္း ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 01 510950
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ျမသီတာအိမ္ရာအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (40x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္)၊ ဂရန္ေျမ၊ အိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ A/C ေစ်းႏႈန္း - (3500)သိန္း (ည်ိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 01 510950
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္းအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (50x70) ဖြဲ႕စည္းပံု - 1RC (တစ္ထပ္တိုက္)၊ (ေျမပို္င္ေျမ)၊ အိပ္ခန္း (၂)ခန္း ေစ်းႏႈန္း - (2200)သိန္း ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 01 510950
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ အင္း၀လမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (40x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမကြက္ (ဂရန္ေျမ)၊ စိတ္ႀကိဳက္အိမ္ပံုစံေဆာက္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္း - (2390)သိန္း ဆက္သြယ္ရန္- 01 510600၊ 01 510950
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗထူးလမ္းမတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (60x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမကြက္ (ဂရန္ေျမ)၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ ေစ်းႏႈန္း - (3600)သိန္း ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 01 510950
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္သာယာအိမ္ရာတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (65x50) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမကြက္သီးသန္႕၊ ေျမပို္င္ေျမ ေစ်းႏႈန္း - (4990)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကားတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (22x76) ဖြဲ႕စည္းပံု - 2½RC (ႏွစ္ထပ္ခြဲတိုက္)၊ ဂရန္ေျမ ေစ်းႏႈန္း - (5400)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းစိန္လမ္းမအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (55x122) ဖြဲ႕စည္းပံု - 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္)၊ ေျမပိုင္ေျမ ေစ်းႏႈန္း - (7990)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သာယာလမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (50x70) ဖြဲ႕စည္းပံု - 1RC (တစ္ထပ္တိုက္)၊ (ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (7990)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးစံညြန္႕လမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (25x50) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ၆-လႊာ(အေရွ႕လွည့္)၊ အိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ ေလေအးေပးစက္(၂)လံုး၊ ေၾကႊျပားခင္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ (55)လမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (12½x50) ဖြဲ႕စည္းပံု - အိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ A/C, ပါေကးခင္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (600)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 09 5185539၊ 09 5012951
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္းမရွိ၊ Diamond Condo တြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (1560Sqft) ဖြဲ႕စည္းပံု - Mesterbedroom(1), Singlebedroom(2), A/C3, Lift, ပါေကးခင္း, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (2200)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 09 5012951၊ 09 5185539
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဥၹဴလမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (60x80) ဖြဲ႕စည္းပံု - 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္)၊ MBR(2), BR(2), A/C,ပါေကး, ျပင္ဆင္ၿပီး ေျမအမ်ိဳးအစား - ဂရန္ေျမကြက္ ေစ်းႏႈန္း - (9000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကားတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (4200Sqft) ဖြဲ႕စည္းပံု - 3½RC (သံုးထပ္ခြဲတုိက္)၊  MBR(4), BR(3), A/C(8), ျပင္ဆင္ၿပီး ေျမအမ်ိဳးအစား - ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ ေစ်းႏႈန္း - (25000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာ္ရထာအိမ္ရာတြင္ သြားလာရလြယ္ကူၿပီး ေစ်းနီး၊ ေက်ာင္းနီး၊ ေဆးရံုးနီးၿပီး ေနထိုင္ရန္အထူးေကာင္းမြန္ေသာ (1300Sqft)အက်ယ္ရွိ ၃-လႊာ၊ Room Type, Mesterbedroom(1), Singlebedroom(2), A/C(3),Ph, ပါေကးခင္းၿပီး အသင
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္လမ္းသြယ္တြင္ ေစ်းနီး၊ ေက်ာင္းနီး သြားလာရလြယ္ကူၿပီး ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ အက်ယ္အ၀န္း - (33x130) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမကြက္ (ေျမပိုင္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (6500)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သံလြင္လမ္းမေပၚတြင္ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ အက်ယ္အ၀န္း - (25x50) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမကြက္ (ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (3600)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပို္င္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ (၃၂)တိုးခ်ဲ႕ အက်ယ္ - (80x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမသီးသန္႕၊ (ပါမစ္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (2000)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၃)လမ္း အက်ယ္ - (100x100) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမသီးသန္႕၊ (ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (2900)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ VIP- IIၰၰၰၰ အက်ယ္ - (55x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - 1BN,(ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (3750)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ အင္း၀လမ္း အက်ယ္ - (40x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - 1RC, (တုိက္သစ္)၊ (ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (3800)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ သစၥာလမ္းအနီး အက်ယ္ - (40x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - 1RC, (ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (3800)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၉)မိုင္၊ ျပည္လမ္း အက်ယ္ - (8000Sqft) ဖြဲ႕စည္းပံု - 2RC, (ႏွစ္ထပ္တိုက္(၂)လံုး)၊ (ေျမပိုင္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (9700)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမကန္သာအိမ္ရာ အက်ယ္ - (50x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - 3RC, (တုိက္သစ္)၊ (ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (11000)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ေရာင္းမည္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္(၂)၊ ေျမအက်ယ္(2.4ဧက)၊ ဂိုေဒါင္(17500Sqft),500KVA ေစ်းႏႈန္း - 1ဧက (5500)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ေရာင္းမည္

ရန္ကုန္စက္မႈဇုန္၊ ေျမအက်ယ္(2ဧက)၊ ေျမသီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း - 1ဧက (5000)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ေရာင္းမည္

၀ါးတရာစက္မႈဇုန္၊ ေျမအက်ယ္(3.9ဧက)၊ ေျမ၊ အုတ္ခတ္၊ ေထာင့္ကြက္ ေစ်းႏႈန္း - 1ဧက (2700)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ေရာင္းမည္

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၊ ေျမအက်ယ္(1.5ဧက)၊ ေျမသီးသန္႕၊ ေထာင့္ကြက္ ေစ်းႏႈန္း - 1ဧက (7000)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ေရာင္းမည္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္(၃)၊ ေျမအက်ယ္(1.6ဧက)၊ ေျမဖို႕ ၊ အုတ္ခတ္ ေစ်းႏႈန္း - 1ဧက (8000)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ေရာင္းမည္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္(၇)၊ ေျမအက်ယ္(2ဧက)၊ ဂိုေဒါင္အက်ယ္ (95x95)(2)လံုး၊ 315KVA ေစ်းႏႈန္း - (10000)သိန္း
Read More

လမ္းမတန္း တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းစိန္လမ္းမ အက်ယ္အ၀န္း - (16x55) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု -  Singlebedroom -2, ျပင္ဆင္ၿပီး၊ ၃-လႊာ ေစ်းႏႈန္း - (800)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်မ္းသာဂုဏ္ေရာင္ကြန္ဒို အက်ယ္အ၀န္း - (1550Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Mesterbedroom-1,Singlebedroom-2,A/C3, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (2100)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ Orchid Condo အက်ယ္အ၀န္း - (1800Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Mesterbedroom-3, ဘုရား View ေစ်းႏႈန္း - (3600)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေ၀ဇယႏၱာလမ္းမတြင္ ေျမသီးသန္႕စိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္ (40x60)အက်ယ္ရွိ (ဂရန္ေျမ) ေျမကြက္အား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - (11950)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈင္ရတနာမြန္အိမ္ရာတြင္ သြားလာရလြယ္ကူၿပီးေနထိုင္ေကာင္းေသာ (80x75)အက်ယ္ရွိ (ဂရန္ေျမ) 2RC (ႏွစ္ထပ္တုိက္)အား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - (12000)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကားတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းၿပီး ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ (42x86)အက်ယ္ရွိ (ေျမပိုင္ေျမ) ေျမကြက္အား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - (12000)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ကုန္း၊ မိုးေကာင္းလမ္းအနီးတြင္ မိသားစုေနထိုင္ႏိုင္ေသာ (40x100)အက်ယ္ရွိ (ဂရန္ေျမ) 2RC (ႏွစ္ထပ္တုိက္)အား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - (12000)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊကိႏၵရီအိမ္ရာတြင္ ေျမသီးသန္႕ (90x80)အက်ယ္ရွိ (ဂရန္ေျမ) ေျမကြက္အား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - (18000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ လမ္းသန္႕ အက်ယ္အ၀န္း - (12½x50) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - တတိယထပ္၊ Hall ေစ်းႏႈန္း - (550)သိန္း
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးထြန္းလင္းၿခံ္လမ္း အက်ယ္အ၀န္း - (12½x50) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - တတိယထပ္၊ Hall ေစ်းႏႈန္း - (550)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းစိန္လမ္း အက်ယ္အ၀န္း - (25x45) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - BR2,A/C3, ပါေကး ေစ်းႏႈန္း - (650)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကိဳ႕ကုန္း အက်ယ္အ၀န္း - (18x40) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ပထမထပ္၊ Hall ေစ်းႏႈန္း - (700)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကမၻာေအးအိမ္ရာ အက်ယ္အ၀န္း - (25x35) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ဒုတိယထပ္၊ BR2, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (700)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈင္ျမင့္မိုရ္အိမ္ရာ အက်ယ္အ၀န္း - (25x35) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - BR2, A/C2, ပါေကး၊ ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (750)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သုခလမ္း အက်ယ္အ၀န္း - (13½x50) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမညီထပ္၊ Hall, ထပ္ခိုး (ဆိုင္ခန္းဖြင့္ရန္ေကာင္း) ေစ်းႏႈန္း - (800)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ လမ္းသန္႕ အက်ယ္အ၀န္း - (17x45) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ဒုတိယထပ္၊ BR1, RC ခင္း ေစ်းႏႈန္း - (1000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေငြၾကာယံ အက်ယ္အ၀န္း - (18x54) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမညီထပ္၊ Hall, ထပ္ခိုး၊ (တုိက္သစ္) ေစ်းႏႈန္း - (1250)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားလမ္းမ အက်ယ္အ၀န္း - (15x55) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမညီထပ္၊ Hall, (ဆိုင္ဖြင့္ရန္ေကာင္း) ေစ်းႏႈန္း - (1700)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပါရမီကြန္ဒို အက်ယ္အ၀န္း - (1350Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - MBR1,BR2,A/C4, Lift, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (1000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းကြန္ဒို အက်ယ္အ၀န္း - (25x55) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - MBR2, ပါေကးခင္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (2000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္ကြန္ဒို အက်ယ္အ၀န္း - (1350Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - MBR1,BR2,A/C, Lift,  ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (2300)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊပါရမီကြန္ဒို အက်ယ္အ၀န္း - (2070Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - MBR1,BR2,A/C4, Lift ေစ်းႏႈန္း - (2700)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ Junction ေမာ္တင္တြင္မိသားစုေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ အက်ယ္အ၀န္း - (1550Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - MBR2,BR1,A/C4, Lift, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (3500)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ လံုးခ်င္းအ

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းအနီး တြင္ မိသားစုေနထိုင္ရန္အထူးသင့္ေတာ္ေသာ အက်ယ္အ၀န္း(40x60)အက်ယ္ရွိ (ေျမပိုင္ေျမ), 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္) လံုးခ်င္းအိမ္အား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈင္ျမင့္မုိရ္အိမ္ရာတြင္  ေျမသီသန္႕စိတ္၀င္စာသူမ်ားအတြက္ အက်ယ္အ၀န္း (70x70)အက်ယ္ရွိ (ဂရန္ေျမ) ေျမကြက္အား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္း - (12000)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ (၄၁)တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္၊ ေတာ္၀င္လံုးခ်င္းအိမ္ရာတြင္ မိသားစုစိတ္ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ေသာ (100x100)အက်ယ္ရွိ ႏွစ္(၆၀)ဂရန္ေျမကြက္၊ 2½RC (ႏွစ္ထပ္ခြဲတိုက္သစ္) လူမ
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းအနီးတြင္ မိသားစုေနထိုင္ရန္ အထူးသင့္ေတာ္ေသာ အက်ယ္အ၀န္း (40x60)အက်ယ္ရွိ (ေျမပိုင္ေျမ) 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္) အား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္း - (6450)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္းမအနီးရွိ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းလမ္းမေပၚတြင္  မင္းဓမၼအိမ္ရာနီး၊ ရန္ကုန္ေလဆိပ္နီး၊ Ocean Super Market နီး၊ ၀ိတိုရိယေဆးရံုမ်ားႏွင့္နီးၿပီး မိသားစုေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

-လိပ္စာ : လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပါရမီကြန္ဒို

-အိမ္ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ : စတုရန္းေပ (1350) ကြန္ဒို၊ Lift ၊ 2BR ၊ 1MBR ၊ အဲကြန္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီးအသင့္ေနထိုင္ပါသည္။ -
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအးရိပ္မြန္လံုးခ်င္းအိမ္ရာ၀င္းအတြင္းရွွွိ စကား၀ါၿမိဳင္ကြန္ဒိုတြင္ ေစ်းနီး၊ ေက်ာင္းနီး၊ ေဆးရံုနီးၿပီး မိသားစုစိတ္ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ႏိုင္ေသာ (1350Sqft) အက်ယ္ရွိ Mesterbedroom-1,
Read More

(၇)မိုင္၊ကုန္းျမင့္ရိပ္သာတြင္ အသင့္

** (၇)မုိင္၊ ကုန္းျမင့္ရိပ္သာလမ္းသြယ္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ** ေျမအက်ယ္ (46x78) ** 2½RC (38x55) တိုက္သစ္၊ ေျမပိုင္ေျမအမ်ိဳးအစား (ပိုင္ရွင္အမည္ေပါက္) ** 4 Masterbedroom, 1 Bedroom, 1 Maid Room, ** 2 Living Rooms, ဘုရားခန္းက်ယ္(၁)ခန္း, ေလ
Read More

ဲျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာလိယ(၂၂)လမ္း၊ (၁၃)ရပ္ကြက္တြင္ မိသားစုေနထိုင္ရန္သင့္ေတာ္ေသာ (19x54)အက်ယ္ရွိ ပထမထပ္၊ ဘုရားခန္း၊ အိပ္ခန္း(၃)ခန္း ပါရွိေသာ ျပင္ဆင္ၿပီးတိုက္သစ္အား ေရာင္းရန္ရွိသည္။
Read More

ေျမအက်ယ္ (55'x112') 1RC (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :ဓမၼေစတီလမ္း၊ဗဟန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (55'x112') 1RC (ေျမပိုင္)၊ေထာင့္ကြက္။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြ
Read More

ေျမအက်ယ္ (50'x150') 2BN (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :ကမၻာေအးလမ္းမ၊မရမ္းကုန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (50'x150') 2BN (ေျမပိုင္) ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရ
Read More

ေျမအက်ယ္ (70'x70') 3RC (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :မိုးေကာင္းလမ္းမ၊ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (70'x70') 3RC (ေျမပိုင္)။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (8700Sqft)ေျမ (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :အင္းယားျမိဳင္လမ္းမ၊ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (8700Sqft)ေျမ (ေျမပိုင္)။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီ
Read More

ေျမအက်ယ္ (70'x70') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ပါရမီလမ္းမ၊လိွုင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (70'x70') 2RC (ဂရန္) ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္
Read More

ေျမအက်ယ္ (41'x110') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ေရႊဂံုတိုင္လမ္းမ၊ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (41'x110') 2RC (ဂရန္)။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရ
Read More

ေျမအက်ယ္ (28'x60') 2BN (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :အင္းစိန္လမ္းမ၊ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (28'x60') 2BN (ေျမပိုင္)။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာ
Read More

ေျမအက်ယ္ (24'x100') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (24'x100') 2RC (ဂရန္)။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။ -ဆက္သ
Read More

ေျမအက်ယ္ (43'x60') 2BN (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ေဝဇယႏၱာလမ္းမ၊သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (43'x60') 2BN (ဂရန္)၊ေထာင့္ကြက္။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီ
Read More

ေျမအက်ယ္ (40'x60') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :သံသုမာလမ္း၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (40'x60') ေျမ (ဂရန္) ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာ
Read More

ေျမအက်ယ္ (35'x46') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ဗဟိုလမ္းမ၊စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (35'x46') ေျမ (ဂရန္)။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရ
Read More

ေျမအက်ယ္ (26'x73') 3RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ေက်ာက္ကုန္းလမ္းမ၊ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (26'x73') 3RC (ဂရန္)။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေ
Read More

ေျမအက်ယ္ (25'x50') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ကမ္းနားလမ္းမ၊ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (25'x50') ေျမ (ဂရန္) ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေ
Read More

ေျမအက်ယ္ (30'x70')ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :သစၥာလမ္းမ၊ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (30'x70')ေျမ (ဂရန္) ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ
Read More

ေျမအက်ယ္ (40'x60') 2BN (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ပင္လံုလမ္းမ၊ဒဂံုျမိဳ့သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (40'x60')2BN (ဂရန္) ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရ
Read More

ေျမအက်ယ္(22×55) 2BN (ဂရန္)

-လိပ္စာ :က်ြန္းေတာလမ္းမ၊စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(22×55) 2BN (ဂရန္)။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လ
Read More

ေျမအက်ယ္(30×75) 2BN (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :လမ္းသစ္လမ္းမ၊အင္းစိန္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(30×75) 2BN (ေျမပိုင္)။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာ
Read More

ေျမအက်ယ္ (50'x80')

-လိပ္စာ :ျမင္ေတာ္သာလမ္းမ၊သာေကတျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (50'x80')၊ေျမ(ဂရန္) ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေ
Read More

ေျမအက်ယ္(25×50)

-လိပ္စာ :ဗဟိုလမ္းမ၊ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(25×50) ၊ေျမ(ဂရန္)။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ
Read More

ေျမအက်ယ္ (40'x60')

-လိပ္စာ :သံံသုမာလမ္း၊သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (40'x60') ၊ေျမ(ဂရန္) ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး
Read More

ေျမအက်ယ္ (40'x60')

-လိပ္စာ :ဗထူးလမ္းမ၊ဒဂံုျမိဳ့သစ္အေရွ့ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (40'x60'၊ေျမ(ဂရန္) ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရ
Read More

ေျမအက်ယ္ (20'x50')

-လိပ္စာ :သုဓမၼာလမ္း၊ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (20'x50')၊ေျမ(ဂရန္) ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လ
Read More

ေျမအက်ယ္ (20'x60')

-လိပ္စာ :ျဗဟၼစိုရ္လမ္းမ၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (20'x60') ၊ေျမ(ဂရန္)။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေ
Read More

ေျမအက်ယ္ (70'x90') ကုန္းေဘာင္အိမ္ရာ

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္ အေရွ့ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (70'x90') ကုန္းေဘာင္အိမ္ရာ၊ေျမ(ပါမစ္)၊ေထာင့္ကြက္ ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွ
Read More

ေျမအက်ယ္ (65'x80') ကံ့ေကာ္ရိပ္သာ

-လိပ္စာ :မဂၤလာဒံုျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (65'x80') ကံ့ေကာ္ရိပ္သာ ၊ေျမ(ပါမစ္) ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လ
Read More

ေျမအက်ယ္ (60'x120')

-လိပ္စာ :ရတနာလမ္းအနီး၊သာေကတျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (60'x120') ၊(ဂရန္)။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္
Read More

ေျမအက်ယ္ (50'x98')

-လိပ္စာ :ခေရပင္လမ္းအနီး၊မဂၤလာဒံုျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (50'x98') ၊1RC(ဂရန္)။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေ
Read More

ေျမအက်ယ္ (60'x120') စက္မွု ့ဇုန္

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (60'x120') ေတာင္ဒဂံုစက္မွု ့ဇုန္(၁)၊ဂိုေဒါင္(50×70)၊30KVA၊Ph။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မ
Read More

ေျမအက်ယ္(2ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္ဆိပ္ကမ္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(2ဧက) ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မွု့ဇုန္(၂)၊ေျမသီးသန့္၊အုတ္ေခတ္၊၁ဧက-၄၅၀၀ ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက
Read More

စတုရန္းေျမအက်ယ္ (22500Sqft) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :လိွုင္သာယာျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေျမအက်ယ္ (22500Sqft) စက္မွု့ဇုန္၊ဂိုေဒါင္+5RC၊315၊ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းမ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္း
Read More

ေျမအက်ယ္(1.3ဧက)

-လိပ္စာ :လိွုင္သာယာျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(1.3ဧက) ၊၁ဧက-၃၈၀၀ ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္
Read More

ေျမအက်ယ္(2.3ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :လိွုင္သာယာျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(2.3ဧက) ေရႊသံလြင္စက္မွု့ဇုန္၊ ၁ဧက-၃၅၀၀။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အန
Read More

ေျမအက်ယ္(4ယူနစ္)

-လိပ္စာ :လွည္းကူးျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္ေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(4ယူနစ္) ၊၁ယူနစ္-၁၃၀၀ ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြ
Read More

ေျမအက်ယ္(1ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :အမွတ္(၂)လမ္းမ၊မဂၤလာဒံုျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(1ဧက) စက္မွု့ဇုန္၊1RC၊ေရးမီး။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊
Read More

ေျမအက်ယ္ (100'x200')

-လိပ္စာ :အမွတ္(၃)လမ္းမ၊မဂၤလာဒံုျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (100'x200') ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ
Read More

ေျမအက်ယ္ (80'x160') စက္မွု ့ဇုန္

-လိပ္စာ :မဂၤလာဒံုျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (80'x160') စက္မွု ့ဇုန္၊ဂိုေဒါင္(60×70)၊ပါဝါမီတာ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အ
Read More

ေျမအက်ယ္ (100'x200') စက္မွု ့ဇုန္

-လိပ္စာ :အမွတ္(၃)လမ္းမ၊မဂၤလာဒံုျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (100'x200') စက္မွု ့ဇုန္ ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြာ
Read More

ေျမအက်ယ္(1ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :အမွတ္(၂)လမ္းမ၊မဂၤလာဒံုျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(1ဧက) စက္မွု့ဇုန္၊1RC၊ေရမီး။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အန
Read More

ေျမအက်ယ္(4ယူနစ္) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :မဂၤလာဒံုျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(4ယူနစ္) ေညာင္ႏွစ္ပင္စက္မွု့ဇုန္၊ေျမ၂ဧက-၁ယူနစ္၊၁ယူနစ္-၁၃၀၀ ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအ
Read More

ေျမအက်ယ္(0.9ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :လိွုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(0.9ဧက) ရန္ကုန္စက္မွု့ဇုန္၊ေျမသီးသန့္၊ေျမဖို ့။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အန
Read More

ေျမအက်ယ္(2ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :လိွုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(2ဧက) ရန္ကုန္စက္မွု့ဇုန္။ ၊ေျမ၁ဧက-၄၅၀၀။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး
Read More

ေျမအက်ယ္ (80'x160') စက္မွု ့ဇုန္

-လိပ္စာ :မဂၤလာဒံုျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (80'x160') မဂၤလာဒံု စက္မွု ့ဇုန္၊ဂိုေဒါင္(60×70),ပါဝါမီတာ ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တု
Read More

ေျမအက်ယ္(2.3ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :လိွုင္သာယာျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(2.3ဧက) ေရႊသံလြင္ စက္မွု့ဇုန္၊ေျမ၊၁ဧက-၃၅၀၀။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အန
Read More

ေျမအက်ယ္(1.3ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :လိွုင္သာယာျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(1.3ဧက) ျမစိမ္းေရာင္စက္မွု့ဇုန္၊၁ဧက-၃၈၀၀၊ေျမ ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင
Read More

ေျမအက်ယ္(130×120)စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :လိွုင္သာယာျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(130×120) အေနာ္ရထာစက္မွု့ဇုန္၊2RC၊ေျမဖို့၊အုတ္ခတ္။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိ
Read More

ေျမအက်ယ္(1.83ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :သန္လ်င္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(1.83ဧက) သီလ၀ါစက္မွု့ဇုန္၊ေျမဖို့၊အုတ္ခတ္။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊
Read More

ေျမအက်ယ္(2ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ေရႊျပည္သာျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(2ဧက) ၀ါးတရာစက္မွု့ဇုန္၊၁ဧက-၂၈၀၀၊ေျမ၊လယ္ရွင္းျပီး ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ
Read More

ေျမအက်ယ္(2.7ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :လိွုင္သာယာျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(2.7ဧက) ေရႊလင္ဗန္းဇုန္စက္မွု့ဇုန္ ၊၁ဧက-၆၀၀၀၊။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္
Read More

ေျမအက်ယ္(120×60)စက္မွု့ဇုန္

လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(120×60)စက္မွု့ဇုန္၊ ဂိုျပည့္,PW။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြာ
Read More

ေျမအက်ယ္(100×150)စက္မွု့ဇုန္

လိပ္စာ :ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(100×150)ေရႊေပါကၠံစက္မွု့ဇုန္၊ဂိုေဒါင္(50×150)(2),PW(2)လံုး ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္
Read More

ေျမအက်ယ္(75×150)စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(75×150)စက္မွု့ဇုန္၊ဂိုေဒါင္(65×150)PW(2) ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြား
Read More

ေျမအက်ယ္(20×80)စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(20×80)ေတာင္ဥကၠလာစက္မွု့ဇုန္၊ဂိုေဒါင္,မီး,Ph။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အ
Read More

ေျမအက်ယ္(1.09ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္ ဆိပ္ကမ္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(1.09ဧက) စက္မွု့ဇုန္၊ ဂိုေဒါင္(50×100)315KVA။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သ
Read More

ေျမအက်ယ္(60×80)စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(60×80) ဒဂံုျမိဳ့သစ္ေတာင္ပိုင္စက္မွု့ဇုန္(၂)၊ေျမ၊ေထာင့္ကြက္။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်
Read More

ေျမအက်ယ္(120×120)စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(120×120)ဒဂံုျမိဳ့သစ္ေတာင္ပိုင္စက္မွု့ဇုန္(၁)၊ ဂိုေဒါင္(50×100),315KVA ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်
Read More

ေျမအက်ယ္(225×110)စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ေရႊျပည္သာျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(225×110)သာဓုကန္စက္မွု့ဇုန္၊ဂိုေဒါင္(40×60),500KVA။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး
Read More

ေျမအက်ယ္(100×200)စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :လိွုင္သာယာျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(100×200) လိွုင္သာယာစက္မွု့ဇုန္(၅)၊ေျမ၊အုတ္ခတ္။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အ
Read More

ေျမအက်ယ္(1.76ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :လိွုင္သာယာျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(1.76ဧက) လိွုင္သာယာစက္မွု့ဇုန္၊ဂိုေဒါင္(60×120),315KVA။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင
Read More

ေျမအက်ယ္(50×200) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :သာေကတျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(50×200) သာေကတစက္မွု့ဇုန္ ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသ
Read More

ေျမအက်ယ္(1.25ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ေရႊျပည္သာျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(1.25ဧက) ေရႊျပည္သာစက္မွု့ဇုန္(၃)၊ဂိုေဒါင္(80×100)315KVA။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္
Read More

ေျမအက်ယ္(1ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ေရႊျပည္သာျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(1ဧက) ေရႊျပည္သာစက္မွု့ဇုန္(၂)၊ဂိုေဒါင္(50×60),(115×30),1RC,200KVA ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တ
Read More

ေျမအက်ယ္(160×140) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ေရႊျပည္သာျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(160×140) ေရႊျပည္သာစက္မွု့ဇုန္(၁)၊ဂိုေဒါင္(35×70),315KVA။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တု
Read More

ေျမအက်ယ္(75×150) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္အေရွ့ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(75×150) အေရွ ့/ဒဂံုစက္မွု့ဇုန္(၂)၊ဂိုေဒါင္ျပည့္,Pw။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး
Read More

ေျမအက်ယ္(4.8ဧက) စက္မွု ့ဇုန္

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္ အေရွ ့ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(4.8ဧက) အေရွ့/ဒဂံုစက္မွု ့ဇုန္(၂)၊၁ဧက-၄၃၀၀၊ဂိုေဒါင္,315KVA ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအန
Read More

ေျမအက်ယ္(60×120)စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(60×120)ဒဂံုစက္မွု့ဇုန္(၁)၊ဂိုေဒါင္(50×70),30KVA,Ph။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အ
Read More

ေျမအက်ယ္(2ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္ဆိပ္ကမ္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(2ဧက) ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မွု့ဇုန္(၂)၊ေျမသီးသန့္၊အုတ္ခတ္၊၁ဧက-၄၅၀၀။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင
Read More

ေျမအက်ယ္(22500Sqft) စက္မွုဇုန္

-လိပ္စာ :လိွုင္သာယာျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(22500Sqft) စက္မွုဇုန္ ၊ဂိုေဒါင္+5RC,315၊ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းမ ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္
Read More

ေပအက်ယ္ ( 75 'x 75') ေျမ

--- လိပ္စာ ခ်မ္းသာေရႊျပည္အိမ္ရာ ၊ အေရွ႕ဒဂံုျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ --- ေျမဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 75'x 75') ေျမ (ပါမစ္)။ --- ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဖုန္
Read More

ေပအက်ယ္ ( 60 'x 88') (၁)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း

-- လိပ္စာ 36 VIP , ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ , ရန္ကုန္။ --- အိမ္ဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 60 'x 88') (1)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း၊ ဂရန္။ --- အိမ္တည္ရွိပံု သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ ၊ေစ်းနီး၊ ေက
Read More

ေပအက်ယ္ ( 23'x 60') (2)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း

-- လိပ္စာ လွည္းတန္း၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- အိမ္ဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 23 'x 60') (2)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း၊ (ေျမပိုင္)။ --- အိမ္တည္ရွိပံု သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ ၊
Read More

ေပအက်ယ္ ( 25 'x 50') ေျမ

--- လိပ္စာ ကၽြန္းေတာလမ္းနီး၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- ေျမဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ (25 'x 50') ေျမ (ဂရန္)။ --- ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဖုန္းျဖ
Read More

ေပအက်ယ္ ( 100 'x 100') ေျမ

--- လိပ္စာ ေတာ္ဝင္အိမ္ရာ ၊ ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- ေျမဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 100 'x 100') ေျမ(ဂရန္)။ --- ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ
Read More

ေပအက်ယ္ ( 30 'x 45 ') ေျမ

--- လိပ္စာ ကုကၠိဳင္းေရကူးကန္လမ္း ၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- ေျမဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 30 'x 45') ေျမ (ေျမပိုင္)။ --- ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဖ
Read More

ေပအက်ယ္ ( 25 'x 50 ') (2)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း

--- လိပ္စာ က်ိဳကၠဆံလမ္းနီး၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- အိမ္ဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 25 'x 50 ') (2)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း၊ (ဂရန္)။ --- အိမ္တည္ရွိပံု သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ ၊
Read More

ေပအက်ယ္ ( 30 'x 80 ') ေျမ

--- လိပ္စာ ပါရမီရိပ္သာ ၊ မရမ္းကုန္းျမိ္ဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- ေျမဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 30 'x 80 ') ေျမ (ဂရန္)။ --- ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဖုန္းျဖင့္ဆ
Read More

ေပအက်ယ္ ( 90 'x 90') ေျမ

--- လိပ္စာ ေရႊပင္လံုအိမ္ရာ ၊ ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- ေျမဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 90 'x 90'x) ေျမ (ပါမစ္)၊ ေထာင့္ကြက္။ --- ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ အေသးစိတ္သိရိွလိ
Read More

ေပအက်ယ္ ( 30 'x 40') ေျမ

--- လိပ္စာ အထက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္း(ဂုတ္)၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ --- ေျမဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ (30 'x 40') ေျမ (ဂရန္) ။ --- ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ အေသးစိတ္သိရိ
Read More

ေပအက်ယ္ ( 27 'x 46') (2)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း

--- လိပ္စာ ဗဟိုလမ္းနီး ၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- အိမ္ဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 27 'x 46') (2)RC (ေျမပိုင္)။ --- အိမ္တည္ရွိပံု သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ ၊ေစ်းနီး၊ ေက်
Read More

ေပအက်ယ္ ( 40 'x 70 ') (2)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း

--- လိပ္စာ နတ္ေမာက္ရိပ္သာလမ္း ၊ ဗဟန္းျမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- အိမ္ဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 40 'x 70 ') (2)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း(ေျမပိုင္)။ --- အိမ္တည္ရွိပံု သြားေရး လာေရးလ
Read More

ေပအက်ယ္ ( 55 'x 60 ') (2)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း

--- လိပ္စာ ဆရာစံလမ္း ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- အိမ္ဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 55'x 60 ') (2)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း (ေျမပိုင္)။ --- အိမ္တည္ရွိပံု သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ ၊ေစ်
Read More

ေပအက်ယ္ ( 50 'x 100 ') ေျမ

--- လိပ္စာ သာသနာ့ရိပ္သာလမ္း ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- ေျမဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 50 'x 100 ') ေျမ (ေျမပိုင္)။ --- ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဖုန္းျဖ
Read More

ေပအက်ယ္ ( 50 'x 100 ') ေျမ

--- လိပ္စာ သာသနာ့ရိပ္သာလမ္း ၊ ဗဟန္းျမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- အိမ္ဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 50 'x 100 ') ေျမ (ေျမပိုင္)။ --- အိမ္တည္ရွိပံု သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ ၊ေစ်းနီး၊ ေ
Read More

ေပအက်ယ္ ( 75 'x 75 ') (2)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း

--- လိပ္စာ ျပည္လမ္းနီး ၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- အိမ္ဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 75 'x57') (2)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း ၊ ေျမပိုင္။ --- အိမ္တည္ရွိပံု သြားေရး လာေရးလြ
Read More

ေပအက်ယ္ ( 45 'x 90') ၁ထပ္ခြဲတိုက္လံုးခ်င္း

--- လိပ္စာ ကေမၻာဇလမ္း ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ --- အိမ္ဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 45 'x 90') (1)ထပ္ခြဲတိုက္လံုးခ်င္း(ဂရန္)။ --- အိမ္တည္ရွိပံု သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ ၊ေစ်
Read More

ေပအက်ယ္ ( 5800 Sqft) ေျမ

--- လိပ္စာ ေရႊေတာင္ၾကား၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ --- ေျမဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 5800 Sqft) ေျမ (ေျမပိုင္)။ --- ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဖုန္းျဖင့္ဆက္
Read More

ေပအက်ယ္ ( 48 'x 107 ') ေျမ

--- လိပ္စာ အင္းယားလမ္း ၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- ေျမဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 48 'x 107 ') ေျမ(ေျမပိုင္)။ --- ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဖုန္းျဖင့္ဆ
Read More

ေပအက်ယ္ ( 9600 Sqft) ေျမကြက္

--- လိပ္စာ ေအာင္မင္းေခါင္လမ္းမ၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- ေျမဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 9600 Sqft) ေျမ (ေျမပိုင္)။ --- ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဖုန
Read More

ေပအက်ယ္ ( 10000 Sqft) ေျမ

--- လိပ္စာ သံလြင္လမ္းသြယ္ ၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- ေျမဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 10000 Sqft) ေျမကြက္ (ေျမပိုင္)။ --- ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဖုန္
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1050Sqft) Diamond Condo (အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1050Sqft) Diamond Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ဓာတ္ေလွကာ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1250Sqft) ပါရမီကြန္ဒို (အသ

-လိပ္စာ :လွိုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1250Sqft) ပါရမီကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ဓာ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1650Sqft)Delta Plaza Condo (အသင့္ေနထိ

-လိပ္စာ :ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1650Sqft)Delta Plaza Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ အဲကြန္း(၃)လ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1240Sqft) ျပည့္စံုခ်မ္းသာ

-လိပ္စာ :လိွုင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1240Sqft) ျပည့္စံုခ်မ္းသာကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1600Sqft)ေဇယ်ာသီရိကြန္ဒိ

-လိပ္စာ :ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1600Sqft)ေဇယ်ာသီရိကြန္ဒို ,ေထာင့္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1450Sqft) ပုလဲ ကြန္ဒို (အသင

-လိပ္စာ :ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1450Sqft) ပုလဲ ကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ဓာတ္
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1250Sqft) စိန္ရတနာကြန္ဒို

-လိပ္စာ :ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1250Sqft) စိန္ရတနာကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1350Sqft) ေရႊဂုဏ္သူအိမ္ရာ

-လိပ္စာ :ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1350Sqft) ေရႊဂုဏ္သူအိမ္ရာ ကြန္ဒို(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ို
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1360Sqft) Orange Condo (အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :သဃၤန္းက်ြန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1360Sqft) Orange Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1260Sqft) Star City Condo (အသင့္ေနထိ

-လိပ္စာ :သန္လ်င္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1260Sqft) Star City Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ဓာတ္ေလွက
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (2500Sqft) လမ္း(၃၀)ကြန္ဒို (အ

-လိပ္စာ :ပန္းပဲတန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (2500Sqft) လမ္း(၃၀)ကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (900Sqft) Gems Condo (အသင့္ေနထိုင

-လိပ္စာ :လိွုင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (900Sqft) Gems Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ဓာတ္ေလွကား၊F-
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1375Sqft) မိုးျမင့္စံကြန္

-လိပ္စာ :စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1375Sqft) မိုးျမင့္စံကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1500Sqft) Golden Royal Sayarsan Condo(အသင့္ေ

-လိပ္စာ :ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1500Sqft) Golden Royal Sayarsan Condo(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန္
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1436Sqft) ေအာင္ဓမၼကြန္ဒို

-လိပ္စာ :မရမ္းကုန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1436Sqft) ေအာင္ဓမၼကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1710Sqft) ေရႊပင္လံုကြန္ဒိ

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 1710Sqft) ေရႊပင္လံုကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1600Sqft) မာလာျမိဳင္ရိပ္သ

-လိပ္စာ :ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1600Sqft) မာလာျမိဳင္ရိပ္သာကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (2000Sqft) ေရႊမိုးေကာင္းကြ

-လိပ္စာ :ရန္ကင္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (2000Sqft) ေရႊမိုးေကာင္းကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (2500Sqft) ခ်မ္းသာကြန္ဒို (

-လိပ္စာ :တာေမြျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (2500Sqft) ခ်မ္းသာကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊အ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (2200Sqft) သံလြြင္လမ္းကြန္

-လိပ္စာ :ကမာရြတ္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (2200Sqft) သံလြြင္လမ္းကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1850Sqft) Royal ဆင္းမင္းကြန္ဒ

-လိပ္စာ :အလံုျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1850Sqft) Royal ဆင္းမင္းကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (2300Sqft) လမင္းကြန္ဒို(အသင

-လိပ္စာ :လိွုင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (2300Sqft) လမင္းကြန္ဒို(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ ဓာတ္ေလွကား။ -အိမ္တည္ရွိပံု
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1900Sqft) Hill Top Condo (အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :အလံုျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1900Sqft) Hill Top Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ဓာတ္ေလွကား၊ျ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (2580Sqft) ခိုင္ေရႊရည္ကြန္

-လိပ္စာ :လိွုင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (စတုရန္းေပအက်ယ္ (2580Sqft) ခိုင္ေရႊရည္ကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၄)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (2270Sqft) Royal ေအာင္ေဇယ်ကြန္

-လိပ္စာ :ရန္ကင္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (2270Sqft) Royal ေအာင္ေဇယ်ကြန္ဒို(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခ
Read More

ေပအက်ယ္ (18'x45') G/F Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :မဟာဗႏၶဳလလမ္းမ၊ေက်ာက္တံတားျမိ္ဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (18'x45')ေျမညီထပ္၊Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊(HK) ။ -အိမ္တည္ရွိပံ
Read More

ေပအက်ယ္ (12.5'x50') 1/F Hall တိုက္ခန္း(အသစ္ေနထို

-လိပ္စာ :နီလာလမ္း၊ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 2.5'x50') ၁လႊာ၊Hall တိုက္ခန္း(အသစ္ေနထိုင္ႏိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္
Read More

ေပအက်ယ္ (15'x55') 1/F Hall တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :သမိုင္းဘူတာရံုလမ္းသြယ္၊မရမ္းကုန္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 15'x55') ၁လႊာ၊ Hall တိုက္ခန္း ၊တိုက္သစ္(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)။ -အိ
Read More

ေပအက်ယ္ (16'x45') 4/F တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင

-လိပ္စာ :သုခ၊လမ္း(၅၀)၊လိွုင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 16'x45') ၄လႊာ၊တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင
Read More

ေပအက်ယ္ (15'x55') 2/F တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင

-လိပ္စာ :မင္းလမ္း၊ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (15'x55')၂လႊာ၊ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ အဲကြန္း ။
Read More

ေပအက်ယ္ (12.5'x50') 1/F Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိ

-လိပ္စာ :ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမ၊ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (12.5'x50') ၁လႊာ၊ Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေ
Read More

ေပအက်ယ္ (20'x50') 1/F တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင

-လိပ္စာ :လမ္းမေတာ္လမ္းမ၊လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (20'x50') ၁လႊာ၊ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏုိင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊
Read More

ေပအက်ယ္ (17.5'x60') 4/F တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင

-လိပ္စာ :(၄၇)လမ္း၊ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (17.5'x60') ၄လႊာ၊တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း။ -အိမ္
Read More

ေပအက်ယ္ (15'x60') 6/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္

-လိပ္စာ :(၃၆)လမ္း၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 15'x60') ၆လႊာ၊ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန
Read More

ေပအက်ယ္ (16'x60') တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :(၁၁၆)လမ္း၊တာေမြျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (16'x60') တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန္း(၂)လံုး၊ဓ
Read More

ေပအက်ယ္ (19'x54') တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :ရတနာလမ္းမ၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (19'x54') တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ
Read More

ေပအက်ယ္ (18'x57') 4/F တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင

-လိပ္စာ :ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းလမ္း၊ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တုိက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 18'x57') ၄လႊာ တိုက္ခန္း ၊ေထာင့္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐
Read More

ေပအက်ယ္ (12.5'x50') G/F Hall ,ထပ္ခိုး တိုက္ခန္း(အ

-လိပ္စာ :ဗဟိုလမ္းသြယ္၊ကမာရြတ္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (12.5'x50') ေျမညီထပ္၊ Hall ,ထပ္ခိုး တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပ
Read More

ေပအက်ယ္ (15'x55') G/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္

-လိပ္စာ :က်ြန္းေတာလမ္းသြယ္၊စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 15'x55') ေျမညီထပ္၊ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန
Read More

ေပအက်ယ္ (13'x55') G/F Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :မဂၢင္လမ္း၊ရန္ကင္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (13'x55')ေျမညီခပ္ hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊အဲကြန္း ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈ
Read More

ေပအက်ယ္ (25'x53') တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :ရံုးၾကီးလမ္းမ၊ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္းမ၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (25'x53') တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုး
Read More

ေပအက်ယ္ (25'x55') 4/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္

-လိပ္စာ :ေယာမင္းၾကီးလမ္း၊ဒဂံုျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္း ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (25'x55') ၄လႊာ၊ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ို
Read More

ေပအက်ယ္ (35'x45') ကုစိၦတံအိမ္ရာ 2/F တိုက္ခန္

-လိပ္စာ :သဃၤန္းက်ြန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္း ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (35'x45') ကုစိၦတံအိမ္ရာ၂လႊာ၊ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (900Sqft) ေရႊအုန္းပင္အိမ္

-လိပ္စာ :ရန္ကင္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (900Sqft) ေရႊအုန္းပင္အိမ္ရာ ၄လႊာ၊ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏုိင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ို
Read More

ေပအက်ယ္ (20'x60') G/F Hall တိုက္ခန္း

-လိပ္စာ :ပါရမီလမ္း၊ေတာင္ဥကၠလာပျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 20'x60') ေျမညီထပ္၊ Hall တိုက္ခန္း။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အ
Read More

ေပအက်ယ္ (15'x60') G/F Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :သုမဂၤလာလမ္း၊တာေမြျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္ေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 15'x60') ေျမညီထပ္၊Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထို္င္ႏိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအန
Read More

ေပအက်ယ္ (15'x60') G/F Hall တိုက္ခန္း,ထပ္ခိုး (အသ

-လိပ္စာ :သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊တာေမြျမိ္ဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (15'x60') ေျမညီထပ္၊ Hall တိုက္ခန္း,ထပ္ခိုး (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီ
Read More

ေပအက်ယ္ (26'x40') G/F Hall တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :ကမ္းနားလမ္း၊ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (26'x40') ေျမညီထပ္၊ Hall တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု :
Read More

ေပအက်ယ္ (20'x40') G/F Hall တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :အေနာက္ျမင္းျပိဳင္ကြင္းလမ္၊တာေမြျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္ေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 20'x40') ေျမညီထပ္၊ Hall ၊တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ထပ္ခိုး ။ -
Read More

ေပအက်ယ္ (15'x50') G/F Hall တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :အေနာ္ရထာလမ္းမ၊လမ္းမေတာ္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 15'x50') ေျမညီထပ္၊Hall တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊(HK) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု :
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1710Sqft) ေရႊပင္လံုကြန္ဒိ

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမို့သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1710Sqft) ေရႊပင္လံုကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(2200Sqft) သံလြင္လမ္းကြန္ဒ

-လိပ္စာ :ဗဟန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 2200Sqft) သံလြင္လမ္းကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1900Sqft) Hill Top Condo (အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :အလံုျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1900Sqft) Hill Top Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ဓာတ္ေလွကား၊ျ
Read More

ေပအက်ယ္ (0.046ဧက) ေျမ (ေျမပိုင္)/ေထာင့္ကြက

-လိပ္စာ :ကုကၠိုင္းရိပ္သာလမ္း၊ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( )မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန္း(၅)လံုး၊ဓာတ္ေလွက
Read More

ေပအက်ယ္ (60x60') 1RC (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :သီရိမဂၤလာလမ္း၊(၈)မိုင္၊မရမ္းကုန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (60x60') 1RC (ေျမပိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အ
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ေက်ာက္ကုန္းလမ္း၊ရန္ကင္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60') 2RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x100') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ရာဇာဓိရာဇ္လမ္းမ၊ဒဂံုျမို့သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x100') ေျမ (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အန
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60') ေျမ(ဂရန္)

-လိပ္စာ :ဦး၀ိစာရလမ္းမ၊ဒဂံုျမို့သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60') ေျမ(ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး
Read More

ေပအက်ယ္ (25'x50') 2BN (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :သီရိျမိုင္လမ္းမ၊လိွု္င္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (25'x50') 2BN (ေျမပိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြား
Read More

ေပအက်ယ္ (69'x90') 1.5BN (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ပါရမီလမ္းသြယ္၊လိွုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (69'x90') ၁ထပ္ခြဲ BN (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြား
Read More

ေပအက်ယ္ (22'x90') 2BN

-လိပ္စာ :အထက္ဗဟုိလမ္းမ၊မရန္းကုန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (22'x90') 2BN ၊ေရမီး ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေ
Read More

ေပအက်ယ္ (32'x90')2RC (ေျမပို္င္)

-လိပ္စာ :(၅)မိုင္၊ျပည္လမ္းအနီး၊ကမာရြတ္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (32'x90')2RC (ေျမပို္င္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :သံသုမာလမ္း၊သဃၤန္းက်ြန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60') ေျမ (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရ
Read More

ေပအက်ယ္ (0.093ဧက) 2RC (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :ေရႊေတာင္ၾကား၊ဗဟန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (0.093ဧက) 2RC (ေျမပိုင္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး
Read More

ေပအက်ယ္ (20'x70') PT (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ၊သဃၤန္းက်ြန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (20'x70') PT (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သ
Read More

ေပအက်ယ္ (50'x90') 1RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :(၇)မိုင္၊ျပည္လမ္းအနီး၊မရမ္းကုန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (50'x90') 1RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60')1RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ျဗဟၼစိုရ္လမ္းမ၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60')1RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေ
Read More

ေပအက်ယ္ (50'x50')2RC (ဂရန္)/ေထာင့္ကြက္

-လိပ္စာ :မိုးေကာင္းလမ္းအနီး၊တာေမြျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (50'x50')2RC (ဂရန္)/ေထာင့္ကြက္ ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အန
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60') PT (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ပင္လံုလမ္းမ၊ဒဂံုျမို့သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60') PT (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြာ
Read More

ေပအက်ယ္ (60'x80') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ေအာင္ေျမသာစည္၊ကမာရြတ္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (60'x80') 2RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေ
Read More

ေပအက်ယ္ (65'x80')2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :(၈)မိုင္၊ေရႊႏွင္းဆီလမ္းမ၊မရမ္းကုန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (65'x80')2RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီ
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x116') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :(၉)မိုင္၊ေအ၀မ္းလမ္း၊မရမ္းကုန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 40'x116') 2RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (4000Sqft) ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :သာသနာ့ရိပ္သာလမ္းမ၊ဗဟန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (4000Sqft) ေျမ (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေ
Read More

ေပအက်ယ္ (80'x80') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :သံလြင္လမ္း၊ကမာရြတ္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (80'x80') 2RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြ
Read More

ေပအက်ယ္ (27'x80')2RC (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :ကန္လမ္းမ၊လိွုင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (27'x80')2RC (ေျမပိုင္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရး
Read More

ေပအက်ယ္ (50'x50') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :အင္းယားလမ္း၊ကမာရြတ္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (50'x50') 2RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရ
Read More

ေပအက်ယ္ (35'x100') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :လမ္းသစ္လမ္းမ၊အင္းစိန္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (35'x100') ေျမ (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး
Read More

ေပအက်ယ္ (60'x80') ေ၀ဇယႏၱာဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ 2RC (ဂ

-လိပ္စာ :သဃၤန္းက်ြန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (60'x80') ေ၀ဇယႏၱာဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ 2RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊
Read More

ေပအက်ယ္ (60'x90') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :(၉)မိုင္၊မစိုးရိမ္လမ္းမ၊မရမ္းကုန္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (60'x90') ေျမ (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီ
Read More

ေပအက်ယ္ (91'x70') ေအးရိပ္မြန္အိမ္ရာ 2RC (ဂရန

-လိပ္စာ :လိွုင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 91'x70') ေအးရိပ္မြန္အိမ္ရာ 2RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60') ေျမ (ဂရန္)/ေထာင့္ကြက္

-လိပ္စာ :သုမဂၤလာလမ္းမ၊ေတာင္ဥကၠလာပျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 40'x60') ေျမ (ဂရန္)/ေထာင့္ကြက္ ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင
Read More

ေပအက်ယ္ (75'x57') 2RC (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :ျပည္လမ္းအနီး၊စမ္းေခ်ာင္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 75'x57') 2RC (ေျမပိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြ
Read More

ေပအက်ယ္ (80'x80') ေအာင္သိဒိၶရိပ္သာ 1RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :မရမ္းကုန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (80'x80') ေအာင္သိဒိၶရိပ္သာ 1RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေ
Read More

ေပအက်ယ္ (60'x90')1.5RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :မဥၨဴလမ္း၊ရန္ကင္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (60'x90')၁ထပ္ခြဲ RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(6100Sqft)ကုန္းျမင့္ရိပ္သာ

-လိပ္စာ :(၇)မိုင္၊မရမ္းကုန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (6100Sqft)ကုန္းျမင့္ရိပ္သာ ေျမ (ေျမပိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တ
Read More

ေပအက်ယ္ (80'x80') ျမကန္သာအိမ္ရာ 2RC (ဂရန္) ေထာ

-လိပ္စာ :လိွုင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (80'x80') ျမကန္သာအိမ္ရာ 2RC (ဂရန္) ေထာင့္ကြက္ ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြ
Read More

ေပအက်ယ္ (60'x80') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :အင္းယားျမိုင္လမ္း၊ဗဟန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (60'x80') 2RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(5100Sqft) 2BN (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :ဦး၀ိစာရလမ္း၊ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (5100Sqft) 2BN (ေျမပိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္
Read More

ေပအက်ယ္ (65'x80') 2RC (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :(၆)မိုင္၊ျပည္လမ္းသြယ္၊လိွုင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (65'x80') 2RC (ေျမပိုင္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလ
Read More

ေပအက်ယ္ (72'x120') 1RC (ေျမပုိင္)

-လိပ္စာ :မဥၨဴလမ္း၊မရမ္းကုန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (72'x120') 1RC (ေျမပုိင္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည
Read More

ေပအက်ယ္ (60'x70')လွိုင္ျမင့္မိုရ္အိမ္ရာ 2R

-လိပ္စာ :လိွုင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (60'x70')လွိုင္ျမင့္မိုရ္အိမ္ရာ 2RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္
Read More

ေပအက်ယ္ (70'x85') ျမကန္သာအိမ္ရာ 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (70'x85') ျမကန္သာအိမ္ရာ 2RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။ -
Read More

ေပအက်ယ္ (50'x60') 3RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ဂႏၶမာလမ္းမ၊မရမ္းကုန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (50'x60') 3RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။
Read More

ေပအက်ယ္ (65'x100') 2BN( ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :ေပါက္ေစတီလမ္းမ၊မရန္းကုန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (65'x100') 2BN( ေျမပိုင္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြ
Read More

ေပအက်ယ္ (30'x120')1BN (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ဗဟိုလမ္းမ၊စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (30'x120')1BN (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60') 2BN (ဂရန္)

-လိပ္စာ :သစၥာလမ္းမ၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60') 2BN (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။
Read More

ေပအက်ယ္ (50'x100') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ေဘာက္ေထာ္၊ျပည္သာယာလမ္းမ၊ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (50'x100') ေျမ (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေ
Read More

ေပအက်ယ္ (50'x100') ေျမ(ဂရန္)

-လိပ္စာ :ေရႊေတာင္ၾကား(၁)လမ္းမ၊ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (50'x100') ေျမ(ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္က
Read More

ေပအက်ယ္ (60'x160') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ေအာင္မင္းေခါင္လမ္းမ၊ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 60'x160') ေျမ (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြ
Read More

ေပအက်ယ္ (41'x110') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္လမ္းမ၊ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (41'x110') 2RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ
Read More

ေပအက်ယ္ (72'x100') ေျမ(ဂရန္) ေထာင့္ကြက္

-လိပ္စာ :ေက်ာင္းကုန္းလမ္းမ၊ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (72'x100') ေျမ(ဂရန္) ေထာင့္ကြက္ ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရ
Read More

ေပအက်ယ္ (0.271ဧက) 1RC (ေျမပုိင္)

-လိပ္စာ :အင္းယားလမ္းမ၊ကမာရြတ္ျမိ္ဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 0.271ဧက) 1RC (ေျမပုိင္) 1Sqft-6သိန္းခြဲ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရ
Read More

ေပအက်ယ္ (100'x150') ေျမ (ေျမပိုင္)

လိပ္စာ :ျပည္လမ္းမ၊ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 100'x150') ေျမ (ေျမပိုင္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60') 2BN (ဂရန္)

လိပ္စာ :ဘုရင့္ေနာင္လမ္းနီး၊ဒဂံုျမိဳ့သစ္ေျမာက္ပုိင္း၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60') 2BN (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာ
Read More

ေပအက်ယ္ (80'x80') ကုန္းေဘာင္အိမ္ရာ ေျမ(ပါမ

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္ အေရွ ့ပိုင္း၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (80'x80') ကုန္းေဘာင္အိမ္ရာ ေျမ(ပါမစ္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာ
Read More

ေပအက်ယ္ (1.5ဧက) ေျမ (ပါမစ္)

-လိပ္စာ :ေရႊနံသာလမ္း၊မဂၤလာဒံုျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( )မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန္း(၅)လံုး၊ဓာတ္ေလွကား၊ ပါေကး၊ WH ၊ WC ၊ PP ၊ RC ခ
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60') ေျမ(ဂရန္)

-လိပ္စာ :(၃၄)ရပ္ကြက္၊ဒဂံုျမိဳ့သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60') ေျမ(ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ
Read More

ေပအက်ယ္ (20'x40')2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္းသြယ္၊ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (20'x40')2RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ
Read More

ေပအက်ယ္ (15'x65') ဇီဇ၀ါဥယ်ာဥ္ အိမ္ရာ 3RC (ဂရန

-လိပ္စာ :ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (15'x65') ဇီဇ၀ါဥယ်ာဥ္ အိမ္ရာ 3RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ
Read More

ေပအက်ယ္ (20'x60') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ဟံသာ၀တီလမ္း၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (20'x60') ေျမ (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ
Read More

ေပအက်ယ္ (25'x50') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :မာလာျမိဳင္လမ္း၊လွိုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 25'x50') ေျမ (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60')ပါရမီရိပ္သာ ေျမ(ဂရန္)

-လိပ္စာ :သဇင္ျဖဴလမ္း၊ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60')ပါရမီရိပ္သာ ေျမ(ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရ
Read More

ေပအက်ယ္ (30'x50') ေငြၾကာယံရိပ္သာ 1.5BN (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (30'x50') ေငြၾကာယံရိပ္သာ ၁ထပ္ခြဲ BN (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရ
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :သစၥာလမ္းအနီး၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60') ေျမ (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ
Read More

ေပအက်ယ္ (29'x83') ႏွင္းဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ ေျမ(ပါ

-လိပ္စာ :သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (29'x83') ႏွင္းဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ ေျမ(ပါမစ္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရ
Read More

ေပအက်ယ္ (29'x76') 1BN (ဂရန္)

-လိပ္စာ :သီရိဂုဏ္အိမ္ရာအနီး၊သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (29'x76') 1BN (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလ
Read More

ေပအက်ယ္ (25'x50') ေျမ(ဂရန္)

-လိပ္စာ :က်ြန္းေတာလမ္းအနီး၊စမ္းေခ်ာင္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (25'x50') ေျမ(ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလ
Read More

ေပအက်ယ္ (42'x60') မလိခအိမ္ရာ ေျမ (ပါမစ္)

-လိပ္စာ :သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (42'x60') မလိခအိမ္ရာ ေျမ (ပါမစ္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ပါရမီရိပ္သာ၊ရန္ကင္း၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60') ေျမ (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။ -ဆက္သြယ္
Read More

ေပအက်ယ္ (65'x105') ေျမ (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :သုခလမ္း၊လိွုင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (65'x105') ေျမ (ေျမပိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။
Read More

ေပအက်ယ္ (60'x60') 1RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :သံသုမာလမ္း(ဂုတ္)၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (60'x60') 1RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္က
Read More

ေပအက်ယ္ (60'x80') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :(၁၀)မိုင္၊ျပည္လမ္းသြယ္၊မရန္းကုန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (60'x80') ေျမ (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေ
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60') 1RC (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :သစၥာလမ္းမအနီး၊ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60') 1RC (ေျမပိုင္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသ
Read More

ေပအက်ယ္ (45'x60') 2BN (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :ေဘာက္ေထာ္၊ရန္ကင္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (45'x60') 2BN (ေျမပိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။
Read More

ေပအက်ယ္ (26'x70') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ပလာဇာအနီး၊တာေမြျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (26'x70') 2RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။ -ဆက္သြ
Read More

ေပအက်ယ္ (50'x60') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :အင္းစိန္လမ္းအနီး၊လိွုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (50'x60') ေျမ (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ
Read More

ေပအက်ယ္ (25'x50') 2BN (ဂရန္),ေထာင့္ကြက္

-လိပ္စာ :အလံုလမ္းသန္ ့၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (25'x50') 2BN (ဂရန္),ေထာင့္ကြက္ ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။ -ဆက္သြ
Read More

ေပအက်ယ္ (37'x60') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ဗိ်ဳင္းေရအိုးစင္လမ္း၊တာေမြျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (37'x60') ေျမ (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x70') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ေရႊႏွင္းဆီ၊မရမ္းကုန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 40'x70') 2RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။
Read More

ေပအက်ယ္ (30'x75') ေျမ (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :ကန္လမ္း၊လိွုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (30'x75') ေျမ (ေျမပိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။ -
Read More

ေပအက်ယ္ (50'x90') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :စြယ္ေတာ္အနီး၊မရန္းကုန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (50'x90') 2RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60') 2BN (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ကုန္းေဘာင္လမ္းသြယ္၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60') 2BN (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလ
Read More

ေပအက်ယ္ (26'x81') ေျမ (ေျမပုိင္)

-လိပ္စာ :ကမၻာေအးလမ္းသြယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (26'x81') ေျမ (ေျမပုိင္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။ -ဆက္သြယ္
Read More

ေပအက်ယ္ (25'x50') 2BN (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္းသန့္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 25'x50') 2BN (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။ -ဆက္သြ
Read More

ေပအက်ယ္ (60'x60') ေျမ(ဂရန္)

-လိပ္စာ :သီရိလမ္း၊လိွုင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (60'x60') ေျမ(ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။ -ဆက္
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60')2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :မာလာျမိဳင္လမ္း၊သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60')2RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္က
Read More

ေပအက်ယ္ (30'x80') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ျမ၀တ္ရည္လမ္း၊မရန္းကုန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (30'x80') ေျမ (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသ
Read More

ေပအက်ယ္ (30'x70') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ၾကိဳ့ကုန္း၊အင္းစိန္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (30'x70') 2RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။ -ဆ
Read More

ေပအက်ယ္ (45'x60') ေျမ(ေျမပိုင္),အုတ္ခတ္

-လိပ္စာ :(၁၀)မိုင္၊ေလဆိပ္ရိပ္သာ၊မရမ္းကုန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (45'x60') ေျမ(ေျမပိုင္),အုတ္ခတ္။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး
Read More

ေပအက်ယ္ (50'x70') ေရႊပင္လံုအိမ္ရာ 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (50'x70') ေရႊပင္လံုအိမ္ရာ 2RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရး
Read More

ေပအက်ယ္ (25'x50') ေျမ(ဂရန္)

-လိပ္စာ :ထီးတန္းလမ္း၊ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 25'x50') ေျမ(ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x50') 2.5RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ျပည္သာယာ၊သဃၤးက်ြန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 40'x50') ၂ထပ္ခြဲRC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ
Read More

ေပအက်ယ္ (80'x80') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :လမ္းသစ္လမ္းအနီး၊အင္းစိန္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (80'x80') ေျမ (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ
Read More

ေပအက်ယ္ (50'x80') ေျမ (ဂရန္) ေထာင့္ကြက္

-လိပ္စာ :သီဟသူလမ္းမ(11W)၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 50'x80') ေျမ (ဂရန္) ေထာင့္ကြက္ ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး
Read More

ေပအက်ယ္ (32'x125') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ေအာင္ေဇယ်လမ္းအနီး၊ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (32'x125') 2RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ
Read More

ေပအက်ယ္ (70'x60') 2RC (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :၈မုိင္၊Junction-8အနီး၊မရမ္းကုန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 70'x60') 2RC (ေျမပိုင္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြ
Read More

ေပအက်ယ္ (31'x105') ေျမ(ဂရန္)

-လိပ္စာ :ျပည္သာယာ၊ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 31'x105') ေျမ(ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။ -ဆက
Read More

ေပအက်ယ္ (67'x82') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :သု၀ဏၰ၊VIP-1။သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (67'x82') 2RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။
Read More

ေပအက်ယ္ (20'x60') 3.5 RC (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :ေရႊေတာင္ၾကားရိပ္သာ၊ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (20'x60') ၃ထပ္ခြဲ RC (ေျမပိုင္) -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(75x80) 1RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ေမတၱလမ္းအနီး၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (75x80) 1RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည
Read More

Star City Condo တြင္ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ကြန

သံလ်င္၊ Star City Condo တြင္ မိသားစုေနထုိင္ရန္သင့္ေတာ္ေသာ (622Sqft)အက်ယ္ရွိ အိပ္ခန္း (၁)၊ A/C, ပရိေဘာဂမ်ားပါ၀င္ေသာ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထို္င္ႏိုင္ေသာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္း
Read More

ကမာရြတ္၊ လွည္းတန္းအနီးရွိ ျပင္ဆင္ၿ

ကမာရြတ္၊ လွည္းအနီးရွိ ထန္းတပင္ကြန္ဒိုတြင္ သြားလာရလြယ္ကူၿပီး မိသားစုေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ (1328Sqft)အက်ယ္ရွိ MBR-1, BR-1, A/C3, ဘုရားခန္း၊ ဧည့္ခန္း၊ ထမင္းစားခန္း၊ နံရံကပ္ဗီဒို၊ ပါေကးခင္း၊ ကားပါကင္
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (6000sqft) ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ျပည္ေတာ္သာ၊ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (6000sqft) ေျမ (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။ -
Read More

ေပအက်ယ္(50x70) သီရိရတနာရိပ္သာ 1RC (ေျမပိုင

-လိပ္စာ :သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (50x70) သီရိရတနာရိပ္သာ1RC (ေျမပိုင္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြ
Read More

ေပအက်ယ္(40x60) 2BN (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40x60) 2BN (ေျမပိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။ -ဆက္သြယ္စံုစ
Read More

(၂၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ကမာၾကည္အနီး၊ သာေကတျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္း
Read More

(၂၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ပါရမီေက်ာကပ္၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္
Read More

(၆၀x၈၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ဗထူးလမ္းအနီး၊ ေျမာက္ဒဂုံျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ပါမစ္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္
Read More

(၆၅x၈၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ စြယ္ေတာ္ City အိမ္ရာ၊ မဂၤလာဒုံျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ပါမစ္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမ
Read More

(၈၀×၁၆၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၀×၇

မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၁၆၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၀×၇၀)ေပ ၊ မဂၤလာဒုံဇုန္ ၊ ပါဝါမီတာ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၃၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ (၂) ထပ္ RC ၊ အေန

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ (၂) ထပ္ RC ၊ အေနာ္ရထာဇုန္ ၊ ေျမဖို႕ အုတ္ခတ္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၈) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ သီလဝါဇုန္

သံလ်င္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၈) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ သီလဝါဇုန္ ၊ ေျမဖို႕ အုတ္ခတ္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ အေနာ္မာလမ္းမ၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ တစ္ထပ္ခြဲ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ပင္လုံအနီး၊ (၃၄)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂုံျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွ
Read More

(၂)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဝါးတရာစက္မႈဇုန္

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဝါးတရာစက္မႈဇုန္ ၊ လယ္ရွင္းၿပီး ၊ ၁ ဧကကို (၂၈၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅x၅၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ လမ္းသန္႔၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း အေသး
Read More

(၇၅x၇၅)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ခ်မ္းသာေရႊျပည္အိမ္ရာ၊ ေျမာက္ဒဂုံျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ပါမစ္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ
Read More

(၁၀၀x၁၀၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ အမွတ္(၃)လမ္းအနီး၊ မဂၤလာဒုံျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္၊ ေထာင့္ကြက္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္
Read More

(၂၃x၁၀၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ သုခလမ္း၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း အ
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ အင္းဝလမ္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခ
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ပါရမီ၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း အေသးစ
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ မိဂသီလမ္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သ
Read More

ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္၊ကုန္းေဘာင္လမ္း

ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္၊ကုန္းေဘာင္လမ္းသန္႔၊အက်ယ္19×54၊ M1, B1, Ac, furn, ပါေကး၊ Liftပါ၊ ျပင္ဆင္ပီး သြားလာရလြယ္ကူေသာ mini condoအခန္းအား ညိႇႏိွုင္းေစ်းျဖင့္ အျမန္ေရာင္းမည္
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ေက်ာ္သူလမ္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္း
Read More

(၇၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ဗဟိုလမ္းသြယ္၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း
Read More

(၆၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ကမ္းသာယာအိမ္ရာ၊ သာေကတျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြ
Read More

(၄၅x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ (၁၀)မိုင္၊ ေလဆိပ္လမ္း၊ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ
Read More

(၄၀x၅၆)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ေဝဇယႏာၱလမ္းသြယ္၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ တစ္ထပ္ခြဲ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသ
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ေငြၾကာယံ၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္၊ ေထာင့္ကြက္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္
Read More

(၄၀x၅၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ျမခြာညိဳအိမ္ရာ၊ သာေကတျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြ
Read More

(၃၀x၄၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ အထက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္း၊ ၾကည့္ျမင္တို္င္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -
Read More

(၄၂x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ေမခအိမ္ရာ၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ပါမစ္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္း
Read More

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ျပည္လမ္းမ၊Diamond Condo,အက

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ျပည္လမ္းမ၊Diamond Condo,အက်ယ္1100sqft၊ M1, B1, ပါေကးခင္း,ေရႊတိဂံုဘုရားဖူးေမၽွာ္ႏိုင္၊ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္၍ အလင္းေရာင္ ေကာင္းစြာရရွိေသာ ကြန္ဒို အခန္းအား ညိႇႏိွုင္းေစ်းျဖင့္ အျ
Read More

(၅၀x၇၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ကုစိၦတံအိမ္ရာ၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။
Read More

(၄၃x၇၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ သီရိဂုဏ္အနီး၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -
Read More

(၃၅x၅၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ဗဟိုလမ္းအနီး၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ
Read More

(၈၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ (၁၁)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1350Sqft) Ocean ကြန္ဒို

-လိပ္စာ :(၉)မိုင္၊မရမ္းကုန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1350Sqft) Ocean ကြန္ဒို၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ၊ဓာတ္ေလွကား၊ျပင္ျ
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ သစၥာလမ္းသြယ္၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ တစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ
Read More

(၆၅x၅၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ကန္သာယာအိမ္ရာ၊ မရမ္းကုန္းျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမး
Read More

(၂.၇) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေရႊလင္ဗန္းဇုန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂.၇) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေရႊလင္ဗန္းဇုန္ ၊ ၁ ဧကကို (၆၀၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂.၇)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေရႊလင္ဗန္းဇုန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂.၇)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေရႊလင္ဗန္းဇုန္ ၊ ၁ ဧကကို (၆၀၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၂၀×၆၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ ေျမ

ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၀×၆၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ျပည့္ ၊ ေျမာက္ဒဂုံဇုန္ ၊ PW အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၀၀×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၁၅၀)ေပ (၂)လုံး ၊ ေရႊေပါကၠံဇုန္ ၊ PW (၂)လုံး အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၅×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၅×၁

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၅×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၅×၁၅၀)ေပ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာဇုန္ ၊ PW (၂) အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၈၅)ေပ ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ ေတာင

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၈၅)ေပ ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ျပည့္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာဇုန္ ၊ PW အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္(

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၂) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္(၂) ၊ ေျမသီးသန္႕ ၊ အုတ္ခတ္ ၊ ၁ ဧကကုိ (၄၅၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၉x၈၃)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ႏွင္းဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ပါမစ္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္
Read More

(၂၆x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ၾကိဳ႕ကုန္း၊ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ျပင္ျပီး။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက
Read More

(၆၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ သီရိလမ္း၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း အေသး
Read More

(၁၀၀x၁၀၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ေတာ္ဝင္အိမ္ရာ၊ ေျမာက္ဒဂုံျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္
Read More

(၅၀x၅၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ (၇)မိုင္၊ ကုန္းျမင့္ရိပ္သာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေရမီး။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တ
Read More

(၂၅x၅၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ လမ္းသန္႔၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက
Read More

(၂၆x၈၁)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ဝါယာလမ္း၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္း
Read More

(၄၄x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ေဝဇယႏာၱလမ္းအနီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္၊ ေထာင့္ျခံ။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆ
Read More

(၃၈x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ေအာင္ေဇယ်လမ္းသြယ္၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည
Read More

(၃၅x၅၅)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ျမင္သာ၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ခြဲ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သ
Read More

(၆၅x၉၅)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ သုဝဏၰ VIP(2)၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင
Read More

(၃၀x၈၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ လိႈင္ရတနာအိမ္ရာ၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သ
Read More

(၅၀x၁၀၀)ေပက်ယ္ဝန္းေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ဂ်ပန္လမ္း၊ အင္းစိန္ျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္
Read More

(၂၅x၅၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ လမ္းသန႔္၊ အလုံျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း အေသးစ
Read More

(၃၀x၉၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ သီရိရတနာရိပ္သာ၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။
Read More

(၄၀x၈၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ေဘာက္ေထာ္၊ ျပည္သာယာလမ္းသြယ္၊ ရန္ကင္းျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သ
Read More

(၃၀x၇၅)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ (၅)မိုင္၊ ကန္လမ္းသြယ္၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း
Read More

(၃၂x၉၆)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ကန္လမ္းသြယ္၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေ
Read More

(၂၅x၅၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ သုံးထပ္ခြဲ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရိွသည္။ -ဆက္သြယ္ေမး
Read More

(၄၀x၉၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ မင္းဓမၼအိမ္ရာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရိွသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန
Read More

(၆၀x၈၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ျမဝတ္ရည္လမ္း၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရိွသည္
Read More

(၂၅၀၀)စတုရန္းေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ

-လိပ္စာ သံလြင္လမ္းသြယ္၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရိွသည္။
Read More

န၀ရတ္ကြန္ဒိုတြင္ အသင့္ေနထိုင္ႏုိင္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ န၀ရတ္ကြန္ဒိုတြင္ (1350Sqft)အက်ယ္ရွိ Masterbedroom-1, Common Room -1, Lift, 24hours Light, Security, Gym, ေရကူးကန္၊ ပရိေဘာဂအစံု၊ ကားပါကင္ ပါရွိေသာ ျပင္ဆင္ၿပီး မိသားစုအသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ေရာ
Read More

ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္ကြန္ဒိုတြင္ သြားရလြယ္ကူၿပီး ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ (1450Sqft)အက်ယ္ရွိ MBR2,BR2,A/C,Lift, ကားပါကင္ပါ ျပင္ဆင္ၿပီးကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - 2000 သိန္း (ညွိ
Read More

ကမာရြတ္၊ Diamond Condo တြင္ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ Diamond Condo တြင္ မိသားစုေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ (1056Sqft)အက်ယ္ရွိ MBR-1, BR-1, A/C3, Lift, ကားပါကင္၊ ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္း - 1580 သိန္း (ညွိႏိႈင္းx ဆက္သြယ္ရန္
Read More

ေျမ(၁.၀၉)ဧက၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းဇုန္

-လိပ္စာ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂုိေဒါင္(ေပ ၅၀ x ေပ ၁၀၀)၊ 315 KVA -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
Read More

ေျမ(ေပ ၆၀ x ေပ ၈၀)၊ ဒဂံုဇုန္(၂)

-လိပ္စာ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ေထာင့္ကြက္ -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
Read More

ေျမ(ေပ ၆၀ x ေပ ၁၂၀)၊ စက္မႈဇုန္(၁)

-လိပ္စာ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂုိေဒါင္(ေပ ၅၀ x ေပ ၇၀)၊ 30 KVA -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
Read More

ေပအက်ယ္(15.5x50) 1/F Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :သီရိလမ္းသြယ္၊လွိုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (15.5x50) ၁လႊာ၊Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ပါေကး ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအန
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(900Sqft) မုဒိတာအိမ္ရာ တို

-လိပ္စာ :မရမ္းကုန္း၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (900Sqft) မုဒိတာအိမ္ရာ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ဓာ
Read More

ေပအက်ယ္(15x55) 2/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :မင္းလမ္း၊စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 15x55) ၂လႊာတိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ အဲကြန္း၊ ပါေကး ။ -အိ
Read More

ေပအက်ယ္(16x55)2/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :(၃၉)လမ္း၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (16x55)၂လႊာ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ အဲကြန္း(၂)လံုး၊ ပါေကး။
Read More

ေပအက်ယ္(15x50) 1/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ : -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (15x50) ၁လႊာ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ျပင္ျပီး ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြာ
Read More

ေပအက်ယ္(25x50) 6/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :မဂၤလာလမ္း၊ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (25x50) ၆လႊာ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ျပင္ျပီး ။ -အိမ္တည္ရွ
Read More

ေပအက်ယ္(18x50) 3/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :အင္းစိန္လမ္းမ၊ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 18x50) ၃လႊာ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ပါေကး ။ -အိမ္တည္ရွ
Read More

ေပအက်ယ္(15x60) 1/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :ေက်ာင္းလမ္း၊အလံု၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (15x60) ၁လႊာ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္
Read More

ေပအက်ယ္(17.5x60) 4/F တုိက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္

-လိပ္စာ :(၄၇)လမ္း၊ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (17.5x60) ၄လႊာ တုိက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ပါေကး ။ -အိမ္တည္ရွိပ
Read More

(၀.၀၉၄)ဧက က်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ကန္ေတာ္ၾကီးပတ္လမ္းအနီး၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္
Read More

(၃၅၀၀)စတုရန္းေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ဓမၼာရုံလမ္းမ၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း အေ
Read More

(၈၅x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ သုဝဏၰ VIP-1၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္သ
Read More

(၇၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ (၈)မိုင္၊ Junction (8) အနီး၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္၊ ေထာင့္ကြက္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေ
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္
Read More

(၅၀x၈၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်ငး္အိမ္

-လိပ္စာ က်ိဳက္ဝိုင္းလမ္းသြယ္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္
Read More

(၆၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ (၈)မိုင္၊ ျပည္လမ္းအနီး၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ပါရမီ၊ မဥၨဴလမ္း၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆ
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ကမာၻေအး၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမ
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ေက်ာက္ကုန္း၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္၊ ေထာင့္ကြက္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွ
Read More

(၇၅x၇၅)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ (၈)မိုင္၊ ေရႊႏွင္းဆီလမ္း၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္
Read More

(၄၀x၁၀၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ေဘာက္ေထာက္ ၊ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း အေ
Read More

(၄၀x၈၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ဗညားဒလမ္းအနီး၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း အ
Read More

(၈၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ Good Morning အိမ္ရာ၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း အေသး
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1400Sqft) တိုက္ခန္း(အသင့္ေ

-လိပ္စာ :(၁၅၁)လမ္း၊တာေမြျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1400Sqft) တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏို္င္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊
Read More

ေပအက်ယ္(25x50) 4/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထို္င္

-လိပ္စာ :ဌာနလမ္း၊အလံုျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 25x50)၄လႊာတိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏို္င္)၊႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ပါေကး ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအ
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ဦးဝိစာရလမ္းမ၊ (၃၄)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂုံျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂရန္၊ ေထာင့္ကြက္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိ
Read More

ေပအက်ယ္(17x40) 1/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း၊ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (17x40)၁လႊာတိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ျပင္ျပီး။ -အိမ္တည္
Read More

(၂၀x၅၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ သုဓမၼာလမ္းမ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ သုံးထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -
Read More

ေပအက်ယ္(20x60) 1F Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင

-လိပ္စာ :ေစတနာသုခလမ္း၊ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တုိက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (20x60)၁လႊာ၊Hallတိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏုိင္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊၊ မွ
Read More

(၂၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ သစၥာလမ္းမ၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ သံသုမာလမ္းမ၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခ
Read More

ေပအက်ယ္(15x60) 1F တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :ဓမၼရံုလမ္း၊စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 15x60)၁လႊာ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထို္င္ႏို္င္)၊႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ အဲကြန္း၊ျပင္ျပီ
Read More

(၂၅x၅၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ပါရမီလမ္းမ၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေ
Read More

(၂၀x၁၂၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ပါရမီလမ္းမ၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္
Read More

ေပအက်ယ္(20x60) 3/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :(၄၅)လမ္း၊ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (20x60)၃လႊာတိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန္း၊ ပါေကး ။ -အိမ္
Read More

(၄၀x၇၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ေအာက္မဂၤလာဒုံလမ္းမ၊ မဂၤလာဒုံျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမပိုင္၊ အုတ္ခတ္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ
Read More

(၃၇x၇၃)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ သာယာေအးလမ္းမ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည
Read More

ေပအက်ယ္(25x50) တုိက္ခန္း( အသင့္ေနထိုင္ႏိ

-လိပ္စာ :ဟံသာ၀တီလမ္း၊ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (25x50) တုိက္ခန္း( အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ဓာတ္
Read More

(၂၅x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ အင္းစိန္လမ္းမ၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေရမီး။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္သ
Read More

(၂၅x၅၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ကမ္းနားလမ္းမ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂရန္၊ ေထာင့္ကြက္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္
Read More

ေပအက်ယ္(17x51) 1/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :ကန္လမ္း၊လိွုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (17x51)၁လႊာတိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန္း၊ ပါေကး။ -အိမ္တည္ရွ
Read More

(၃၅x၄၆)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ဗဟိုလမ္းမ၊ စမ္းေခ်ာင္းျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ေထာင့္ကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြ
Read More

(၄၄x၆၇)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ က်ိဳက္ဝိုင္းလမ္းမ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္
Read More

ေပအက်ယ္(20x50) G/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :သံတံတားလမ္း၊စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (20x50) ေျမညီထပ္၊ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန္း(၃)လံ
Read More

(၂၂x၈၅)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ က်ိကၠဆံလမ္းမ၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း အေ
Read More

ေပအက်ယ္(17x50) 1F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနတိုက္ခ

-လိပ္စာ :(၁၇)လမ္း၊လသာျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (17x50) ၁လႊာ၊ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနတိုက္ခန္း)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန္း၊ျပင္ျပီး။ -အိမ္တည္ရွ
Read More

ေပအက်ယ္(25x53) တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိ

-လိပ္စာ :ရံုးၾကီးလမ္း၊ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (25x53) တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန
Read More

ေပအက်ယ္(20x50) 1/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :လမ္းမေတာ္လမ္း၊လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (20x50) ၁လႊာ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊အဲကြန္း(၂)လံုး၊Ph၊ေ
Read More

ေပအက်ယ္(28x58) G/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :၁၆၄လမ္း၊တာေမြျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (28x58 )ေျမညီထပ္တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထုိင္ႏိုင္)၊ မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း ။ -
Read More

ေပအက်ယ္(17.5x55) G/F Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :သုခလမ္း၊လွိုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (17.5x55) ေျမညီထပ္၊Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏို္င္)၊ျပင္ျပီး။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္း
Read More

ေပအက်ယ္(40x60) G/F Hallတိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင

-လိပ္စာ :ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40x60) ေျမညီထပ္၊Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင
Read More

ေပအက်ယ္(17.5x57.5) G/F Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (17.5x57.5)ေျမညီထပ္၊Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊၊ မွတ္တုိ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1650Sqft) Delta Plaza Condo (အသင့္ေနထိ

-လိပ္စာ :ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1650Sqft) Delta Plaza Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ အဲကြန္း(၂)လံုး၊ဓ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1056Sqft) Diamond Condo (အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1056Sqft) Diamond Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ဓာတ္ေလွကား၊ ျပင
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1600Sqft) ေဇယ်ာသီရိကြန္ဒိ

-လိပ္စာ :ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1600Sqft) ေဇယ်ာသီရိကြန္ဒို(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ဓာတ
Read More

ေပအက်ယ္(33x60) ရတနာလမ္းကြန္ဒို (အသင့္ေနထ

-လိပ္စာ :စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (33x60) ရတနာလမ္းကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ဓာတ္ေလွက
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1780Sqft)ပုလဲကြန္ဒို (အသင္

-လိပ္စာ :ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1780Sqft)ပုလဲကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန္း(၄)လ
Read More

ေျမ(ေပ ၁၀၀ x ၁၃၅ ေပ) ၊ ဇုန္(၂)

-လိပ္စာ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂုိေဒါင္(၅၀၀၀) စတုရန္းေပ၊ PW -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏု
Read More

ေျမ(၁၅)ဧက၊ လႈိင္သာယာဇုန္

-လိပ္စာ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ လယ္ေျမ -တည္ရွိပံု လႈိင္ျမစ္ေဘး -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
Read More

ေျမ(ေပ ၁၀၀ x ေပ ၂၀၀) ၊ လႈိင္သာယာဇုန္(၅)

-လိပ္စာ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ အုတ္ခတ္ၿပီး -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
Read More

ေျမ(1.76)ဧက ၊ လႈိင္သာယာဇုန္

-လိပ္စာ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂုိေဒါင္(ေပ ၆၀ x ေပ ၁၂၀) ၊ 315 KVA -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
Read More

ေျမ(ေပ ၄၀ x ေပ ၁၀၀) ၊ သာေကတဇုန္

-လိပ္စာ သာေကတၿမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂိုေဒါင္ျပည့္၊ Lighting -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
Read More

ေျမ(၁.၂၅)ဧက၊ ေရႊျပည္သာဇုန္(၃)

-လိပ္စာ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂုိေဒါင္(ေပ ၈၀ x ေပ ၁၀၀) ၊315KVA -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
Read More

ေျမ(၁)ဧက၊ စက္မႈဇုန္(၂)

-လိပ္စာ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ(၁)ဧက၊ ဂုိေဒါင္(ေပ ၅၀ x ေပ ၆၀) (၁၁၅ ေပ x ေပ ၃၀) ၊ 1-RC ၊ 200 KVA -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင
Read More

ေျမ(ေပ ၁၆၀ x ေပ ၁၄၀) ၊ ေရႊျပည္သာဇုန္(၁)

-လိပ္စာ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂုိေဒါင္(၃၅ ေပ x ေပ ၇၀) ၊ 315 KVA -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
Read More

ေျမ(၇၅ ေပ x ေပ ၁၅၀) ၊ စက္မႈဇုန္

-လိပ္စာ ဇုန္(၂)၊ အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂိုေဒါင္ျပည့္၊ Pw -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
Read More

ေျမ(၄.၈)ဧက၊ စက္မႈဇုန္

-လိပ္စာ အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂုိေဒါင္၊ 315 KVA -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1450Sqft) စိန္ရတနာကြန္ဒို(

-လိပ္စာ :ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1450Sqft) စိန္ရတနာကြန္ဒို(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊Furn၊ ျပ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1350Sqft) ခိုင္ေရႊ၀ါကြန္ဒ

-လိပ္စာ :ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1350Sqft) ခိုင္ေရႊ၀ါကြန္ဒို(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1340Sqft)ကန္လမ္းကြန္ဒို(အ

-လိပ္စာ :လိွဳင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1340Sqft)ကန္လမ္းကြန္ဒို(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ဓာတ္ေလွ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1875Sqft) YN Condo (အသင့္ေနထိုင္

-လိပ္စာ :လိွဳင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1875Sqft) YN Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ဓာတ္ေလွကား၊ Ph။ -အိမ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1260Sqft) Star City Condo (အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :သန္လ်င္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1260Sqft) Star City Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ဓာတ္ေလွကား၊ျပင
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1500Sqft) ေရႊကမၻာအိမ္ရာ (အသ

-လိပ္စာ :မရမ္းကုန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1500Sqft) ေရႊကမၻာအိမ္ရာ (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ အဲက
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(900Sqft) Gems Condo (အသင့္ေနထိုင္

-လိပ္စာ :လိွဳင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (900Sqft) Gems Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ဓာတ္ေလွကား၊ျပင္ျပ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1436Sqft) ေအာင္ဓမၼကြန္ဒို (

-လိပ္စာ :မရမ္းကုန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1436Sqft) ေအာင္ဓမၼကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ အ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1650Sqft) ေရႊဂံုတိုင္တာ၀ါ (

-လိပ္စာ :ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ ((1650Sqft) ေရႊဂံုတိုင္တာ၀ါ (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ဓာတ္ေလ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1711Sqft) စပါယ္ျဖဴကြန္ဒို (

-လိပ္စာ :သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1711Sqft) စပါယ္ျဖဴကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၃)ခန္း
Read More

(၅၅x၇၅)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ကမာၻေအးလမ္းသြယ္၊ မရမ္းကုန္းျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ သုံးထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္
Read More

(၅၀x၅၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ေအးသာယာလမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္
Read More

(၅၀x၅၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ အင္းယားလမ္း၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆ
Read More

(၆၀x၁၀၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ (၉)မိုင္၊ ျပည္လမ္းအနီး၊ မရမ္းကုန္းျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ သုံးထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္
Read More

(၉၁x၇၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ေအးရိပ္မြန္အိမ္ရာ၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(2000Sqft)ေရႊမိုးေကာင္းကြန

-လိပ္စာ :ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (2000Sqft)ေရႊမိုးေကာင္းကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊
Read More

(၆၀x၈၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ အင္းယားျမိဳင္လမ္း၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည
Read More

(၇၀x၁၀၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ မင္းနႏၵာအိမ္ရာ၊ သာေကတျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခ
Read More

(၆၀x၇၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ လိႈင္ျမင့္မိုရ္အိမ္ရာ၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည
Read More

(၅၀x၁၀၈)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ သံလြင္လမ္းအနီး၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆ
Read More

(၉၀x၈၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ေရႊကိႏၵရီအိမ္ရာ၊ ကမာရြတ္ျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္
Read More

(၁၂၀x၁၈၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ စိန္ေဂဟာအနီး၊ ကမာရြတ္ျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1500Sqft) Golden Royalဆရာစံကြန္ဒိ

-လိပ္စာ :ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1500Sqft)Golden Royalဆရာစံကြန္ဒို(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန
Read More

(၂၇x၈၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ကန္လမ္းမ၊ လိႈင္ျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ျပည္သာယာလမ္းမ၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္
Read More

(၃၅x၁၀၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ လမ္းသစ္လမ္းမ၊ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1600Sqft) ေရႊသစၥာကြန္ဒို (အ

-လိပ္စာ :ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1600Sqft) ေရႊသစၥာကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ အဲကြန
Read More

(၆၀x၅၅)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ရတနာလမ္းမ ၊သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(2000Sqft) ေရႊပါရမီကြန္ဒို (

-လိပ္စာ :လိွဳင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (2000Sqft) ေရႊပါရမီကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန
Read More

(၄၀x၈၇)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ေဝဇယႏာၱလမ္းမ၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1200Sqft) Space Yanin Condo (အသင့္ေနထိ

-လိပ္စာ :ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1200Sqft) Space Yanin Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ဓာတ္ေလွကား၊ျပင
Read More

(၃၅x၇၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ေအာင္ေဇယ်လမ္းမ၊ ရန္ကင္းျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1571Sqft) Hill Top Vista (အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :အလံုျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1571Sqft) Hill Top Vista (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန္း(၅)လံုး၊ဓာတ
Read More

(၅၅x၁၂၂)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ဓမၼေစတီလမ္းမ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1836Sqft) Grand ျမကန္သာကြန္ဒိ

-လိပ္စာ :လိွဳင္ျမိဳနယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1836Sqft) Grand ျမကန္သာကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊၁စတုရန္းေပ=၂သိန္း၁ေသာင္း၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး
Read More

(၂၈x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ အင္းစိန္လမ္းမ၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။
Read More

(၁၀၀x၁၅၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ အေနာက္ေရႊဂုံတိုင္လမ္းမ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသ
Read More

ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ လ

မရမ္းကုန္း၊ (၈)မိုင္ခြဲ၊ ျပည္လမ္းသြယ္တြင္ (25x60)အက်ယ္ရွိ MBR3, Maid Room(2), A/C9,W.H,1Restroom for Visitor, living Room, Dry Kitchen & Dining Room, Kitchen, 2maid Room, 1Bathroom for maid, 1Restroom for maid,ဘုရားခန္း၊ ေရကူးကန္၊ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ လံုးခ်င္းအိမ
Read More

(၁.၃) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ျမစိမ္းေရာင္ဇုန

လိႈင္သာယာၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၃) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ျမစိမ္းေရာင္ဇုန္ ၊ ၁ ဧကကုိ (၃၈၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄)ယူနစ္ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေညာင္နွစ္ပင္ဇ

လွည္းကူးၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄)ယူနစ္ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေညာင္နွစ္ပင္ဇုန္ ၊ ၁ ယူနစ္ကုိ (၁၃၀၀)သိ္န္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၁၆၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၀×၇

မဂၤလာဒုံၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၁၆၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၀×၇၀)ေပ ၊ မဂၤလာဒုံဇုန္ ၊ ပါဝါမီတာ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁၃၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ (၂) ထပ္ RC ၊ အေန

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ (၂) ထပ္ RC ၊ အေနာ္ရထာဇုန္ ၊ ေျမဖို႕ အုတ္ခတ္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁.၈) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ သီလဝါဇုန္

သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၈) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ သီလဝါဇုန္ ၊ ေျမဖို႕ အုတ္ခတ္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဝါးတရာစက္မႈဇုန္

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဝါးတရာစက္မႈဇုန္ ၊ လယ္ရွင္းၿပီး ၊ ၁ ဧကကို (၂၈၀၀)သိ္န္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂.၇)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေရႊလင္ဗန္းဇုန္

လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂.၇)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေရႊလင္ဗန္းဇုန္ ၊ ၁ ဧကကို (၆၀၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁၂၀×၆၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ ေျမ

ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၀×၆၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ ေျမာက္ဒဂုံဇုန္ ၊ PW အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁၀၀×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၁၅၀)ေပ (၂)လုံး ၊ ေရႊေပါကၠံဇုန္ ၊ PW(၂)လုံး အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၇၅×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၅×၁

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၅×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၅×၁၅၀)ေပ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာဇုန္ ၊ PW(၂) အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၈၅)ေပ ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ ေတာင

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၈၅)ေပ ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာဇုန္ ၊ PW အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္(

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၂) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္(၂) ၊ ေျမသီးသန္႔ အုတ္ခတ္ ၊ ၁ ဧကကို (၄၅၀၀)သိ္န္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁.၀၉)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၁၀၀)

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၁.၀၉)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္ ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၈၀)ေပ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္

ေတာင္ဒဂုံၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၀)ေပ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္(၂) ၊ ေထာင့္ကြက္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၇

ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၇၀)ေပ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္(၁) ၊ ၃၀ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁၀၀×၁၃၅)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀၀

ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ ၊ ေတာင္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၃၅)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ စက္မႈဇုန္ ၊ PW အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁၅) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ လိႈင္သာယာဇုန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ (လိႈင္ျမစ္ေဘး) ၊ ရန္ကုန္ (၁၅) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ လိႈင္သာယာဇုန္ ၊ လယ္ေျမ ၊ ၁ ဧကကို (၁၁၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁၄၀×၁၀၃)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×

လိႈင္သာယာၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၀×၁၀၃)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၀၀)ေပ ၊ လိႈင္သာယာဇုန္(၅) ၊ PW အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၀.၉)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၂၀၀×၅၀),(

လိႈင္သာယာၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၀.၉)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၂၀၀×၅၀),(၅၀×၂၂၀)ေပ ၊ လိႈင္သာယာဇုန္(၁) ၊ ၄ RC ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၁၀၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ျပည္

သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၁၀၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ျပည့္ ၊ သာေကတဇုန္ ၊ မီးပါ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၅၄×၂၀၀)ေပ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ သာေကတဇုန္

သာေကတၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၄×၂၀၀)ေပ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ သာေကတဇုန္ ၊ ေရမီး အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁.၂၅)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၀၀)

ေရႊျပည္သာၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၂၅)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေရႊျပည္သာဇုန္(၃) ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၆၀),(၁၁၅

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၆၀),(၁၁၅×၃၀)ေပ ၊ ေရႊျပည္သာဇုန္(၂) ၊ (၁) RC ၊ ၂၀၀ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁၆၀×၁၄၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၃၅×

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၀×၁၄၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၃၅×၇၀)ေပ ၊ ေရႊျပည္သာဇုန္(၁) ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၇၅×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္က်ယ္

အေရွ႕ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၅×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္က်ယ္ ၊ အေရွ႕ဒဂုံဇုန္(၂) ၊ PW အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄.၈)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္က်ယ္ ၊ အေ

အေရွ႕ဒဂုံၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄.၈)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္က်ယ္ ၊ အေရွ႕ဒဂုံဇုန္(၂) ၊ ၃၁၅ KVA ၊ ၁ ဧကကုိ (၄၃၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၇

ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၇၀)ေပ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္(၁) ၊ ၃၀ KVA ၊ ဖုန္းပါ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္(

ဒဂုံၿမို႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၂) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္(၂) ၊ ေျမသီးသန္႔ အုတ္ခတ္ ၊ ၁ ဧကကို (၄၅၀၀)သိ္န္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၂၅၀၀)စတုရန္းေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါ

ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းမ ၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၂၅၀၀)စတုရန္းေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅) RC ၊ လိႈင္သာယာဇုန္ ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁၆×၅၅)ေပ ၊ ၂ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

၃၉ လမ္း ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆×၅၅)ေပ ၊ ၂ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 2 လုံး ၊ ပါေကး ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမ
Read More

(၂၀×၄၀)ေပ ၊ ၂ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

ရြာမေက်ာင္းလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၄၀)ေပ ၊ ၂ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ပါေကး ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပ
Read More

(၁၇.၅×၆၀)ေပ ၊ ၄ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

၄၇ လမ္း ၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇.၅×၆၀)ေပ ၊ ၄ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ပါေကး ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါ
Read More

(၂၅×၃၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တုိက္ခန္း (အသင့္ေ

ေအာင္ေျမသာစည္အိမ္ရာ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၃၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ လ်ွာထိုးခင္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သ
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

ေစတနာသုခလမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

သံသုမာလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၅၅)ေပ ၊ ၂ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

အင္းစိန္လမ္းမ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၅၅)ေပ ၊ ၂ လႊာ ၊ မာစတာအိ္ပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ေၾကြခင္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမ
Read More

(၁၅×၆၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

ရတနာလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၆၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 1 လုံး ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမ
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ၃ လႊာ တုိက္ခန္း (အသင့္ေနထို

၄၅ လမ္း ၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ၃ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ပါေကး ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္း
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါ တိုက္ခန္း (အသ

ဟံသာဝတီလမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါ တိုက္ခန္း ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိ
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း

မအူပင္လမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ပါေကး ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္က
Read More

(၁၇×၅၁)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

ကန္လမ္း ၊ လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇×၅၁)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ပါေကး ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနို
Read More

(၁၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ပုသိမ္လမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁၂.၅×၄၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

၃၉ လမ္း(ေပၚ) ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၄၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ထပ္ခိုး ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင
Read More

(၂၈×၅၅)ေပ ၊ ၄ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

ျပည္လမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၈×၅၅)ေပ ၊ ၄ လႊာ ၊ ေဟာခန္း ၊ အဲကြန္း - 2 လုံး ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါ တိုက္ခန္း (အသ

သံတံတားလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါ တိုက္ခန္း ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ကၽြန္းပါေကးခင္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလို
Read More

(၁၅၈၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိ

ေရႊဂုံတိုင္လမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၈၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ပရိေဘာဂ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြာ
Read More

(၁၆၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမညီထပ္ Delta Plaza ကြန္ဒ

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမညီထပ္ Delta Plaza ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 2 လုံး ၊ ပါေကးခင္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန
Read More

(၁၇.၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

တပင္ေရႊထီးလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇.၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ထပ္ခိုးတစ္ဝက္ပါ ၊ ေဟာခန္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျ
Read More

(၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

ေရေက်ာ္လမ္းမ ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၄×၁၁၅)ေပ ၊ ၃ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၄×၁၁၅)ေပ ၊ ၃ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ ေၾကြခင္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမ
Read More

(၂၃×၅၆)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

မဂၢင္လမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၃×၅၆)ေပ ၊ တိုက္ခန္းက်ယ္ ၊ ေဟာခန္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁၈×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္+၁ တိုက္ခန္း (အသင့္

ကမၻာေအးဘုရားလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္+၁ ၊ ေဟာခန္း ၊ ေၾကြခင္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန
Read More

(၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Ocean ကြန္ဒို (အသင့္ေနထ

(၉)မိုင္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Ocean ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစ
Read More

(၁၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေဇယ်ာသီရိ ကြန္ဒို (အ

ကမာရြတ္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေဇယ်ာသီရိ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိ
Read More

(၃၃×၆၀)ေပ ၊ ရတနာလမ္း ကြန္ဒို (အသင့္ေနထ

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၃×၆၀)ေပ ၊ ရတနာလမ္း ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလို
Read More

(၁၇၈၀)စတုရန္းေပ ၊ ပုလဲ ကြန္ဒို (အသင့္ေ

ဗဟန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇၈၀)စတုရန္းေပ ၊ ပုလဲ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 4 လုံး ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလ
Read More

(၁၄၅၀)စတုရန္းေပ ၊ စိန္ရတနာ ကြန္ဒို (အသ

ကမာရြတ္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၅၀)စတုရန္းေပ ၊ စိန္ရတနာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေ
Read More

(၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ခိုင္ေရႊဝါ ကြန္ဒို (

ကမာရြတ္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ခိုင္ေရႊဝါ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 4 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလ
Read More

(၁၃၄၀)စတုရန္းေပ ၊ ကန္လမ္း ကြန္ဒို (အသင

လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၄၀)စတုရန္းေပ ၊ ကန္လမ္း ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ Maid ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိ
Read More

(၁၈၇၅)စတုရန္းေပ ၊ YN ကြန္ဒို (အသင့္ေနထိ

လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈၇၅)စတုရန္းေပ ၊ YN ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ဖုန္းပါ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလ
Read More

(၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊကမၻာအိ္မ္ရာ ကြန

မရမ္းကုန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊကမၻာအိ္မ္ရာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 6 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သ
Read More

(၉၀၀)စတုရန္းေပ ၊ GEMS ကြန္ဒို (အသင့္ေနထိ

လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၉၀၀)စတုရန္းေပ ၊ GEMS ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္
Read More

(၁၄၆၀)စတုရန္းေပ ၊ ကန္ျမင့္မိုရ္ ကြန္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၆၀)စတုရန္းေပ ၊ ကန္ျမင့္မိုရ္ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ၊ ပါေကးခင္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္
Read More

(၁၆၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊဂုံတိုင္တာဝါ ကြ

ဗဟန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊဂုံတိုင္တာဝါ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလို
Read More

(၁၇၁၁)စတုရန္းေပ ၊ စံပယ္ျဖဴ ကြန္ဒို (အသ

သဃၤန္းကၽြန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇၁၁)စတုရန္းေပ ၊ စံပယ္ျဖဴ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစ
Read More

(၂၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊမိုးေကာင္း ကြန္

ရန္ကင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊမိုးေကာင္း ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ေၾကြခင္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ
Read More

(၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ Golden Royal ဆရာစံ ကြန္ဒို (

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ Golden Royal ဆရာစံ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 4 လုံး ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြ
Read More

(၁၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊသစၥာ ကြန္ဒို (အသင

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊသစၥာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 5 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္
Read More

(၁၅၇၁)စတုရန္းေပ ၊ Hill Top Vista ကြန္ဒို (အသင့္

အလုံၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၇၁)စတုရန္းေပ ၊ Hill Top Vista ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 5 လုံး ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အ
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

(၄၁)လမ္းသန္႕ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကုန္းေဘာင္အိမ္ရာ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁.၅) ဧက ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေရႊနံ့သာ ၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၅) ဧက ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ PT လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

(၃၄)ရပ္ကြက္ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ PT ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၄၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း ၊ ဗဟန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၄၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၃×၄၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ရြာမေက်ာင္းလမ္းသြယ္ ၊ လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၃×၄၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေဝဇယႏၱာလမ္း(ေက်ာကပ္) ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပ
Read More

(၁၀၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေဇကမၻာဥယ်ာဥ္ ၊ မဂၤလာဒုံၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၁×၅၇)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေရႊဂုံတိုင္လမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၁×၅၇)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ေက်ာ္သူလမ္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ BN ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

မာလာၿမိဳင္လမ္း ၊ လိႈ္င္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သဇင္ျဖဴလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဗဟိုလမ္းသြယ္ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၅၅×၇၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ခ်မ္းသာေရႊျပည္အိမ္ရာ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၅၅×၇၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

(၁၀)မိုင္ ၊ ေလဆိပ္ရိပ္သာလမ္း ၊ အင္းစိန္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

ေဝဇယႏၱာလမ္းသြယ္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ၊ တိုက္သစ္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းန
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

သီဟသူလမ္း (11W) ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေမခအိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တုိက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ျပည္ေထာင္စုရိပ္မြန္အိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တုိက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္း
Read More

(၃၂×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

(၇)မိုင္ ၊ ကုန္းျမင့္ရိပ္သာ ၊ မရမ္းကုန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၂×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းန
Read More

(၄၀×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ျပည္သာယာလမ္းသြယ္ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္
Read More

(၅၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ PT လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

အုတ္က်င္းဘူတာရုံလမ္း ၊ လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ PT ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄၅×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

မိုးေကာင္းလမ္းအနီး ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၅၅×၁၀၃)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

(၉)မိုင္ ၊ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၅×၁၀၃)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္
Read More

(၅၀×၆၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကန္သာယာအိမ္ရာ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၆၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသ
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

သစၥာလမ္း(ဂုတ္) ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၃၇×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

(၈)မိုင္ ၊ ျပည္လမ္းအနီး ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၇×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းန
Read More

(၄၀×၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ပါရမီရိပ္သာ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သစၥာလမ္းနီး ၊ (6W) ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သီရိလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကၽြန္းေတာလမ္းသြယ္ ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါ
Read More

(၂၆×၈၁)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကမၻာေအးဘုရားလမ္းသြယ္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၆×၈၁)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းန
Read More

(၃၅×၅၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအိ

သံသုမာလမ္းအနိီး ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၅×၅၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသ
Read More

(၄၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

လမ္းသစ္လမ္းနီး ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည
Read More

(၃၈×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ေအာင္ေဇယ်လမ္းနီး ၊ ရန္ကင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၈×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္းသန္႕ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံး ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

FMI ၊ လိႈင္သာယာၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေရႊပင္လုံအိမ္ရာ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ႀကိဳ႕ကုန္း ၊ အင္းစိန္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၆၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ႏွင္းဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၆၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသ
Read More

(၂၆×၄၉)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ဆင္မင္းလမ္း ၊ အလုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၆×၄၉)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄၅×၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ခ်ယ္ရီဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပ
Read More

(၃၇×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဗိ်ဳင္းေရအိုးစင္လမ္း ၊ တာေမြၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၇×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၈၅×၁၃၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

သီရိမဂၤလာလမ္း ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၅×၁၃၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၃၂×၉၆)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ကန္လမ္း ၊ လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၂×၉၆)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တုိက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ၊ အင္းစိန္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တုိက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၉၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သုခလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၉၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

(၈)မိုင္ ၊ ေရႊႏွင္းဆီလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္
Read More

(၂၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သံလြင္လမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသ
Read More

(၄၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေအာင္ေျမသာစည္ ၊ ကမာရြတ္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၃၂×၁၂၅)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအ

ေဘာက္ေထာ္ ၊ ရန္ကင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၂×၁၂၅)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၅၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

(၈)မိုင္ ၊ ေဇယ်ာေခမာလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပုိင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမး
Read More

(၅၂၂၇)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

သူရိန္ရိပ္မြန္အိမ္ရာ ၊ လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၂၂၇)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပ
Read More

(၆၀×၈၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သီရိရတနာရိပ္သာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၅၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

ေငြျပည္သာအိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင
Read More

(၆၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေငြၾကာယံရိပ္သာ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

မိုးေကာင္းလမ္းနီး ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနို
Read More

(၅၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေဘာက္ေထာ္ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၇၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေအးရိပ္မြန္အိမ္ရာ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ဇီဇဝါဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည
Read More

(၅၀×၁၁၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

ကန္ရိပ္သာလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၁၁၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည
Read More

(၈၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

မင္းဓမၼလမ္းအနီး ၊ မရမ္းကုန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည
Read More

(၀.၁၃၉)ဧက ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သုဝဏၰ ၊ VIP 1 ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၀.၁၃၉)ဧက ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ရတနာလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၄၃)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သာသနာ့ရိပ္သာလမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၄၃)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သံသုမာလမ္းမေပၚ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပ
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သုဓမၼာလမ္းမ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ျမင္ေတာ္သာလမ္းမ ၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၁၁၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

သံလမ္းမ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၁၁၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၉×၇၅)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

လမ္းသစ္လမ္းမ ၊ အင္းစိ္န္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၉×၇၅)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေအာက္မဂၤလာဒုံလမ္းမ ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ျဗဟၼစိုရ္လမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၃၅×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သုမဂၤလာလမ္းမ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၅×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဧရာဝဏ္လမ္းမ ၊ သာေကတၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၃၈×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေအးရိပ္မြန္ ၊ ကံ့ေကာ္လမ္းမ ၊ လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၈×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါ
Read More

(၈၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေက်ာက္ကုန္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၇၃၈၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

ျမသီတာအိမ္ရာ ၊ (11 W) ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၃၈၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင
Read More

(၆၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

အင္းယားၿမိုင္လမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၅၁၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသ

ဦးဝိစာရလမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၁၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

လိႈင္ျမင့္မိုရ္အိမ္ရာ ၊ လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၆၅×၁၁၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

မေနာ္ဟရီလမ္း ၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၅×၁၁၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁)မတ္ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတို္က္ လုံးခ်င္းအိမ္

အင္းယားလမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁)မတ္ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတို္က္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁၄၀×၁၂၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကန္ေတာ္ႀကီးနီး ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၀×၁၂၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ ၁ စတုရန္းေပကို (၁.၇)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန
Read More

(၁၂၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သာသနာ့ရိပ္သာလမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ ၁ စတုရန္းေပကုိ (၂)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖု
Read More

(၈၀×၁၅၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေရႊတိဂုံဘုရားလမ္း ၊ ဒဂုံၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၁၅၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ ၁ စတုရန္းေပ ကုိ (၄.၁)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖ
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

ေမတၱာလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၆ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ဗဟိုလမ္းမ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၆ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၀.၀၉၃)ဧက ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ကုကၠိဳင္းရိပ္သာလမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၀.၀၉၃)ဧက ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသ
Read More

(၃၈×၈၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ဗညားဒလလမ္းမ ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၈×၈၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

(၉)မိုင္ ၊ မစိုးရိမ္လမ္းမ ၊ မရမ္းကုန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္
Read More

(၃၀×၁၂၀)ေပ ၊ ၁ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေန

ဗဟိုလမ္းမ ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၁၂၀)ေပ ၊ ၁ BN ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

ႀကိဳ႕ကုန္းလမ္းမ ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More