ရောင်းရန်

တိုက္ခန္းသစ္ ေရာင္းမည္

သုမဂၤလာလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ လူေန/ ရံုးခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေသာ (18x56)အက်ယ္ရွိ ပထမထပ္၊ ေၾကြျပားခင္း၊ Hall, ဂ်ိဳးျဖဴေရ + အ၀ီစိေရ(၂)မ်ိဳး၊  ျပင္ဆင္ၿပီး တိုက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကမ္းနားလမ္းမေပၚရွိ MMM Condo တြင္သြားလာရလြယ္ကူ၍ ကမ္းနား View ကို ၾကည့္ရႈ႕ခံစားၿပီး စိတ္အပန္းေျဖေနထိုင္ခ်င္ေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ေသာ (2100Sqft) အက်ယ္ရွိ Masterbedroom-1, Singlebedroom-2, A/C-5,
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သု၀ဏၰၰၰၰ၊ ေပၚဆန္းေမႊးလမ္းအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (50x70) ေျမအမ်ိဳးအစား - ဂရန္ေျမ အမ်ိဳးအစား - ေျမကြက္သီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း -  (3400) သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534
Read More

လံုးခ်င္းေျမကြက္ ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မလိခအိမ္ရာတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (28x67) ေျမအမ်ိဳးအစား - ဂရန္ေျမ အမ်ိဳးအစား - 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္သစ္) ေစ်းႏႈန္း -  (4500) သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ရန္ကင္းၿမိိဳ႕နယ္၊ ပါရမီ၊ မဥၹဴလမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (30x80) ေျမအမ်ိဳးအစား - ေျမပိုင္ေျမ အမ်ိဳးအစား - ေျမကြက္သီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း -  (5400) သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
Read More

လံုးခ်င္းေျမကြက္ ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၈)မိုင္၊ ျပည္လမ္းအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (70x85) ေျမအမ်ိဳးအစား - ဂရန္ေျမ အမ်ိဳးအစား - 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္) ေစ်းႏႈန္း -  (7400)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
Read More

လံုးခ်င္းေျမကြက္ ေရာင္းမည္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္းမတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (80x100) ေျမအမ်ိဳးအစား - ေျမပိုင္ေျမ အမ်ိဳးအစား - 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္) ေစ်းႏႈန္း -  (7900)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆရာစံလမ္းအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (8200Sqft) ေျမအမ်ိဳးအစား - ေျမပိုင္ေျမ အမ်ိဳးအစား - ေျမကြက္သီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း -  1Sqft (2.5)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကေမၻာဇလမ္းမတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (80x230) ေျမအမ်ိဳးအစား - ေျမပိုင္ေျမ အမ်ိဳးအစား - ေျမကြက္သီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း -  1Sqft (3.5)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

*** ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္ *** ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္းသြယ္တြင္ (1750Sqft)အက်ယ္ရွိ Masterbedroom(1), Singlebedroom(2), ကားပါကင္၊ ပါေကးခင္း ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏုိင္ေ
Read More

ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္

*** ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ *** ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆရာစံလမ္းသြယ္ရွိ Grand Sayar San Condo တြင္ (2200Sqft)အက်ယ္ရွိ Masterbedroom-2, Singlebedroom-2,
Read More

တုိက္ခန္းသစ္ ေရာင္းမည္

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ သြားလားရလြယ္ကူၿပီး ေနထိုင္ရန္အထူးေကာင္းမြန္ေသာ (18x55)အက်ယ္ရွိ အိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ေရပူေရေအးစက္(၁)လံုး၊ ေလေအးေပးစက္(၃)လံုး၊ မီးအားျမွင
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္သစ္ ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာလမ္းမေပၚရွိ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း အက်ယ္အ၀န္း - (1050Sqft) ဖြဲ႕စည္းပံု - MBR1,BR1,A/C3,Lift, ပါေကး၊ တိုက္သစ္ (ျပင္ၿပီး)။ ေစ်းႏႈန္း - (945)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5012951၊ 09 5185539
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

*** ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္ *** လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အုတ္က်င္းဘူတာရံုလမ္းရွိ Golden Oak Condo တြင္ မိသားစုေနထိုင္ရန္အထူးသင့္ေတာ္ေသာ (1500Sqft)အက်ယ္ရွိ MBR1, BR2, A/C3, ပါေကးခင
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

*** ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္ *** ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးေကာင္းလမ္း ကြန္ဒို တြင္ သြားလာရလြယ္ကူၿပီး ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ (2000Sqft)အက်ယ္ရွိ Mesterbedroom-1, Singlebedroom-2, A/C, Lift,ေၾ
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

*** ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္ *** ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးေကာင္းလမ္းရွိ စကား၀ါကြန္ဒိုတြင္ သြားလာရလြယ္ကူၿပီး မိသားစုေနထိုင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ (1650Sqft)အက်ယ္ရွိ Masterbedroom-1, Singlebedroom-2, A/C-4, ကားပါကင္ပါ၊ ျ
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

*** အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ လံုးခ်င္းအိမ္အား ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္ *** - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ဒုတိယစီးပြားေရးဗဟိုျဖစ္လာေတာ့မည့္ မင္းဓမၼအိမ္ရာအနီး၊ (၉)မိုင္၊ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းလမ္းမေပၚရ
Read More

လံုးခ်င္းေျမကြက္ ေရာင္းမည္

လွိုင္သာယာအဆင့္ျမင့္၊ ၅ရပ္ကြက္ FMI ေဘး Ocean မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၊ ဗိုလ္ခ်ုပ္လမ္းမဝင္၊ အေနာက္၁လမ္း( ျမို့ႏွင့္အနီးဆံုး) လုပ္ငန္းရဝင္းက်ယ္ ေျမအက်ယ္ ေပ(၁၅၀x၁၂၀) ၊ အိမ္အက်ယ္ (၃၀x၄၀) ႏွ
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ က(၆)လမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းဒဲ့ေပါက္ အက်ယ္ - (20x60) ေျမအမ်ိဳးအစား - ဂရန္ေျမ၊ MBR1, BR1 ေစ်းႏႈန္း - (1700)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

လံုးခ်င္း အိမ္ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀ဏ္လမ္းမႀကီး၊ ျမခြာညိဳအိမ္ရာအနီး အက်ယ္ - (20x60) ေျမအမ်ိဳးအစား - (ဂရန္)၊ လံုးခ်င္းအိမ္(၁)လံုးပါ၊ ေက်ာင္းနီး၊ ေစ်းနီး၊ Citymart အနီး၊ လမ္းသန္႕ ေစ်းႏႈန္း - (850)သိန္း (ညွိ
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမႀကီးအနီး အက်ယ္ - (11½x47) ဖြဲ႕စည္းပံု - ပထမထပ္၊ အလူမီနီယံ Singlebedroom, ပါေကးခင္း၊ မီးဖိုေခ်ာင္း၊ အိမ္သာဗိုလ္ထိုင္ ေၾကႊျပားခင္း/ကပ္၊သံပန္းတပ္ဆင္ၿပီး၊
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာ္ရထားလမ္းမႀကီးေပၚ၊ 86 ဂိတ္ေဟာင္းအနီး အက်ယ္ - (20x60) ေျမအမ်ိဳးအစား - (ဂရန္)၊ 2RC ေစ်းႏႈန္း - (3200)သိန္း - ညွိႏိႈင္း
Read More

္ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ၊ စံပယ္ျဖဴကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္အ၀န္း (1750Sqft), MBR1, BR2, A/C6, ေရကူးကန္ပါ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္း - (2000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) (အေ
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးစံညြန္႕လမ္းတြင္ မိသားစုေနထိုင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ (25x50)အက်ယ္ရွိ ၆-လႊာ (အေရွ႕လွည့္)၊ အိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ A/C2, ေၾကြျပာခင္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ တိုက္ခန္းက်
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္ၾကင္းလမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (40x60) အေၾကာင္းအရာ - 2RC(ႏွစ္ထပ္တိုက္)၊ ဂရန္အမည္ေပါက္၊ MBR(6)၊ ပါေကးခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (5000)သိန္း (ညွိႏိ
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုရိပ္မြန္တြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (60x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - 2RC (ႏွစ္္ထပ္တုိက္)၊ ဂရန္ေျမ၊ အိပ္ခန္း (၃)ခန္း၊ A/C ေစ်းႏႈန္း - (3250)သိန္း ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 01 510950
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ျမသီတာအိမ္ရာအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (40x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္)၊ ဂရန္ေျမ၊ အိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ A/C ေစ်းႏႈန္း - (3500)သိန္း (ည်ိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 01 510950
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္းအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (50x70) ဖြဲ႕စည္းပံု - 1RC (တစ္ထပ္တိုက္)၊ (ေျမပို္င္ေျမ)၊ အိပ္ခန္း (၂)ခန္း ေစ်းႏႈန္း - (2200)သိန္း ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 01 510950
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ အင္း၀လမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (40x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမကြက္ (ဂရန္ေျမ)၊ စိတ္ႀကိဳက္အိမ္ပံုစံေဆာက္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္း - (2390)သိန္း ဆက္သြယ္ရန္- 01 510600၊ 01 510950
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗထူးလမ္းမတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (60x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမကြက္ (ဂရန္ေျမ)၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ ေစ်းႏႈန္း - (3600)သိန္း ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 01 510950
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္သာယာအိမ္ရာတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (65x50) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမကြက္သီးသန္႕၊ ေျမပို္င္ေျမ ေစ်းႏႈန္း - (4990)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကားတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (22x76) ဖြဲ႕စည္းပံု - 2½RC (ႏွစ္ထပ္ခြဲတိုက္)၊ ဂရန္ေျမ ေစ်းႏႈန္း - (5400)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းစိန္လမ္းမအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (55x122) ဖြဲ႕စည္းပံု - 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္)၊ ေျမပိုင္ေျမ ေစ်းႏႈန္း - (7990)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သာယာလမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (50x70) ဖြဲ႕စည္းပံု - 1RC (တစ္ထပ္တိုက္)၊ (ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (7990)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးစံညြန္႕လမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (25x50) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ၆-လႊာ(အေရွ႕လွည့္)၊ အိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ ေလေအးေပးစက္(၂)လံုး၊ ေၾကႊျပားခင္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ (55)လမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (12½x50) ဖြဲ႕စည္းပံု - အိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ A/C, ပါေကးခင္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (600)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 09 5185539၊ 09 5012951
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္းမရွိ၊ Diamond Condo တြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (1560Sqft) ဖြဲ႕စည္းပံု - Mesterbedroom(1), Singlebedroom(2), A/C3, Lift, ပါေကးခင္း, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (2200)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 09 5012951၊ 09 5185539
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဥၹဴလမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (60x80) ဖြဲ႕စည္းပံု - 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္)၊ MBR(2), BR(2), A/C,ပါေကး, ျပင္ဆင္ၿပီး ေျမအမ်ိဳးအစား - ဂရန္ေျမကြက္ ေစ်းႏႈန္း - (9000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကားတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (4200Sqft) ဖြဲ႕စည္းပံု - 3½RC (သံုးထပ္ခြဲတုိက္)၊  MBR(4), BR(3), A/C(8), ျပင္ဆင္ၿပီး ေျမအမ်ိဳးအစား - ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ ေစ်းႏႈန္း - (25000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာ္ရထာအိမ္ရာတြင္ သြားလာရလြယ္ကူၿပီး ေစ်းနီး၊ ေက်ာင္းနီး၊ ေဆးရံုးနီးၿပီး ေနထိုင္ရန္အထူးေကာင္းမြန္ေသာ (1300Sqft)အက်ယ္ရွိ ၃-လႊာ၊ Room Type, Mesterbedroom(1), Singlebedroom(2), A/C(3),Ph, ပါေကးခင္းၿပီး အသင
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္လမ္းသြယ္တြင္ ေစ်းနီး၊ ေက်ာင္းနီး သြားလာရလြယ္ကူၿပီး ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ အက်ယ္အ၀န္း - (33x130) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမကြက္ (ေျမပိုင္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (6500)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သံလြင္လမ္းမေပၚတြင္ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ အက်ယ္အ၀န္း - (25x50) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမကြက္ (ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (3600)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပို္င္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ (၃၂)တိုးခ်ဲ႕ အက်ယ္ - (80x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမသီးသန္႕၊ (ပါမစ္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (2000)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၃)လမ္း အက်ယ္ - (100x100) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမသီးသန္႕၊ (ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (2900)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ VIP- IIၰၰၰၰ အက်ယ္ - (55x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - 1BN,(ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (3750)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ အင္း၀လမ္း အက်ယ္ - (40x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - 1RC, (တုိက္သစ္)၊ (ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (3800)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ သစၥာလမ္းအနီး အက်ယ္ - (40x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - 1RC, (ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (3800)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၉)မိုင္၊ ျပည္လမ္း အက်ယ္ - (8000Sqft) ဖြဲ႕စည္းပံု - 2RC, (ႏွစ္ထပ္တိုက္(၂)လံုး)၊ (ေျမပိုင္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (9700)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမကန္သာအိမ္ရာ အက်ယ္ - (50x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - 3RC, (တုိက္သစ္)၊ (ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (11000)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ေရာင္းမည္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္(၂)၊ ေျမအက်ယ္(2.4ဧက)၊ ဂိုေဒါင္(17500Sqft),500KVA ေစ်းႏႈန္း - 1ဧက (5500)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ေရာင္းမည္

ရန္ကုန္စက္မႈဇုန္၊ ေျမအက်ယ္(2ဧက)၊ ေျမသီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း - 1ဧက (5000)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ေရာင္းမည္

၀ါးတရာစက္မႈဇုန္၊ ေျမအက်ယ္(3.9ဧက)၊ ေျမ၊ အုတ္ခတ္၊ ေထာင့္ကြက္ ေစ်းႏႈန္း - 1ဧက (2700)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ေရာင္းမည္

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၊ ေျမအက်ယ္(1.5ဧက)၊ ေျမသီးသန္႕၊ ေထာင့္ကြက္ ေစ်းႏႈန္း - 1ဧက (7000)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ေရာင္းမည္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္(၃)၊ ေျမအက်ယ္(1.6ဧက)၊ ေျမဖို႕ ၊ အုတ္ခတ္ ေစ်းႏႈန္း - 1ဧက (8000)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ေရာင္းမည္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္(၇)၊ ေျမအက်ယ္(2ဧက)၊ ဂိုေဒါင္အက်ယ္ (95x95)(2)လံုး၊ 315KVA ေစ်းႏႈန္း - (10000)သိန္း
Read More

လမ္းမတန္း တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းစိန္လမ္းမ အက်ယ္အ၀န္း - (16x55) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု -  Singlebedroom -2, ျပင္ဆင္ၿပီး၊ ၃-လႊာ ေစ်းႏႈန္း - (800)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်မ္းသာဂုဏ္ေရာင္ကြန္ဒို အက်ယ္အ၀န္း - (1550Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Mesterbedroom-1,Singlebedroom-2,A/C3, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (2100)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ Orchid Condo အက်ယ္အ၀န္း - (1800Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Mesterbedroom-3, ဘုရား View ေစ်းႏႈန္း - (3600)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေ၀ဇယႏၱာလမ္းမတြင္ ေျမသီးသန္႕စိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္ (40x60)အက်ယ္ရွိ (ဂရန္ေျမ) ေျမကြက္အား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - (11950)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈင္ရတနာမြန္အိမ္ရာတြင္ သြားလာရလြယ္ကူၿပီးေနထိုင္ေကာင္းေသာ (80x75)အက်ယ္ရွိ (ဂရန္ေျမ) 2RC (ႏွစ္ထပ္တုိက္)အား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - (12000)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကားတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းၿပီး ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ (42x86)အက်ယ္ရွိ (ေျမပိုင္ေျမ) ေျမကြက္အား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - (12000)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ကုန္း၊ မိုးေကာင္းလမ္းအနီးတြင္ မိသားစုေနထိုင္ႏိုင္ေသာ (40x100)အက်ယ္ရွိ (ဂရန္ေျမ) 2RC (ႏွစ္ထပ္တုိက္)အား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - (12000)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊကိႏၵရီအိမ္ရာတြင္ ေျမသီးသန္႕ (90x80)အက်ယ္ရွိ (ဂရန္ေျမ) ေျမကြက္အား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - (18000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ လမ္းသန္႕ အက်ယ္အ၀န္း - (12½x50) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - တတိယထပ္၊ Hall ေစ်းႏႈန္း - (550)သိန္း
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးထြန္းလင္းၿခံ္လမ္း အက်ယ္အ၀န္း - (12½x50) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - တတိယထပ္၊ Hall ေစ်းႏႈန္း - (550)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းစိန္လမ္း အက်ယ္အ၀န္း - (25x45) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - BR2,A/C3, ပါေကး ေစ်းႏႈန္း - (650)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကိဳ႕ကုန္း အက်ယ္အ၀န္း - (18x40) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ပထမထပ္၊ Hall ေစ်းႏႈန္း - (700)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကမၻာေအးအိမ္ရာ အက်ယ္အ၀န္း - (25x35) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ဒုတိယထပ္၊ BR2, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (700)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈင္ျမင့္မိုရ္အိမ္ရာ အက်ယ္အ၀န္း - (25x35) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - BR2, A/C2, ပါေကး၊ ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (750)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သုခလမ္း အက်ယ္အ၀န္း - (13½x50) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမညီထပ္၊ Hall, ထပ္ခိုး (ဆိုင္ခန္းဖြင့္ရန္ေကာင္း) ေစ်းႏႈန္း - (800)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ လမ္းသန္႕ အက်ယ္အ၀န္း - (17x45) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ဒုတိယထပ္၊ BR1, RC ခင္း ေစ်းႏႈန္း - (1000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေငြၾကာယံ အက်ယ္အ၀န္း - (18x54) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမညီထပ္၊ Hall, ထပ္ခိုး၊ (တုိက္သစ္) ေစ်းႏႈန္း - (1250)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားလမ္းမ အက်ယ္အ၀န္း - (15x55) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမညီထပ္၊ Hall, (ဆိုင္ဖြင့္ရန္ေကာင္း) ေစ်းႏႈန္း - (1700)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပါရမီကြန္ဒို အက်ယ္အ၀န္း - (1350Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - MBR1,BR2,A/C4, Lift, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (1000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းကြန္ဒို အက်ယ္အ၀န္း - (25x55) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - MBR2, ပါေကးခင္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (2000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္ကြန္ဒို အက်ယ္အ၀န္း - (1350Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - MBR1,BR2,A/C, Lift,  ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (2300)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊပါရမီကြန္ဒို အက်ယ္အ၀န္း - (2070Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - MBR1,BR2,A/C4, Lift ေစ်းႏႈန္း - (2700)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ Junction ေမာ္တင္တြင္မိသားစုေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ အက်ယ္အ၀န္း - (1550Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - MBR2,BR1,A/C4, Lift, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (3500)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ လံုးခ်င္းအ

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းအနီး တြင္ မိသားစုေနထိုင္ရန္အထူးသင့္ေတာ္ေသာ အက်ယ္အ၀န္း(40x60)အက်ယ္ရွိ (ေျမပိုင္ေျမ), 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္) လံုးခ်င္းအိမ္အား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈင္ျမင့္မုိရ္အိမ္ရာတြင္  ေျမသီသန္႕စိတ္၀င္စာသူမ်ားအတြက္ အက်ယ္အ၀န္း (70x70)အက်ယ္ရွိ (ဂရန္ေျမ) ေျမကြက္အား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္း - (12000)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ (၄၁)တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္၊ ေတာ္၀င္လံုးခ်င္းအိမ္ရာတြင္ မိသားစုစိတ္ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ေသာ (100x100)အက်ယ္ရွိ ႏွစ္(၆၀)ဂရန္ေျမကြက္၊ 2½RC (ႏွစ္ထပ္ခြဲတိုက္သစ္) လူမ
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းအနီးတြင္ မိသားစုေနထိုင္ရန္ အထူးသင့္ေတာ္ေသာ အက်ယ္အ၀န္း (40x60)အက်ယ္ရွိ (ေျမပိုင္ေျမ) 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္) အား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္း - (6450)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္းမအနီးရွိ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းလမ္းမေပၚတြင္  မင္းဓမၼအိမ္ရာနီး၊ ရန္ကုန္ေလဆိပ္နီး၊ Ocean Super Market နီး၊ ၀ိတိုရိယေဆးရံုမ်ားႏွင့္နီးၿပီး မိသားစုေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

-လိပ္စာ : လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပါရမီကြန္ဒို

-အိမ္ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ : စတုရန္းေပ (1350) ကြန္ဒို၊ Lift ၊ 2BR ၊ 1MBR ၊ အဲကြန္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီးအသင့္ေနထိုင္ပါသည္။ -
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအးရိပ္မြန္လံုးခ်င္းအိမ္ရာ၀င္းအတြင္းရွွွိ စကား၀ါၿမိဳင္ကြန္ဒိုတြင္ ေစ်းနီး၊ ေက်ာင္းနီး၊ ေဆးရံုနီးၿပီး မိသားစုစိတ္ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ႏိုင္ေသာ (1350Sqft) အက်ယ္ရွိ Mesterbedroom-1,
Read More