ေရာင္းရန္

တိုက္ခန္းသစ္ ေရာင္းမည္

သုမဂၤလာလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ လူေန/ ရံုးခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေသာ (18x56)အက်ယ္ရွိ ပထမထပ္၊ ေၾကြျပားခင္း၊ Hall, ဂ်ိဳးျဖဴေရ + အ၀ီစိေရ(၂)မ်ိဳး၊  ျပင္ဆင္ၿပီး တိုက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကမ္းနားလမ္းမေပၚရွိ MMM Condo တြင္သြားလာရလြယ္ကူ၍ ကမ္းနား View ကို ၾကည့္ရႈ႕ခံစားၿပီး စိတ္အပန္းေျဖေနထိုင္ခ်င္ေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ေသာ (2100Sqft) အက်ယ္ရွိ Masterbedroom-1, Singlebedroom-2, A/C-5,
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သု၀ဏၰၰၰၰ၊ ေပၚဆန္းေမႊးလမ္းအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (50x70) ေျမအမ်ိဳးအစား - ဂရန္ေျမ အမ်ိဳးအစား - ေျမကြက္သီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း -  (3400) သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534
Read More

လံုးခ်င္းေျမကြက္ ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မလိခအိမ္ရာတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (28x67) ေျမအမ်ိဳးအစား - ဂရန္ေျမ အမ်ိဳးအစား - 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္သစ္) ေစ်းႏႈန္း -  (4500) သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ရန္ကင္းၿမိိဳ႕နယ္၊ ပါရမီ၊ မဥၹဴလမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (30x80) ေျမအမ်ိဳးအစား - ေျမပိုင္ေျမ အမ်ိဳးအစား - ေျမကြက္သီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း -  (5400) သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
Read More

လံုးခ်င္းေျမကြက္ ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၈)မိုင္၊ ျပည္လမ္းအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (70x85) ေျမအမ်ိဳးအစား - ဂရန္ေျမ အမ်ိဳးအစား - 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္) ေစ်းႏႈန္း -  (7400)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
Read More

လံုးခ်င္းေျမကြက္ ေရာင္းမည္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္းမတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (80x100) ေျမအမ်ိဳးအစား - ေျမပိုင္ေျမ အမ်ိဳးအစား - 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္) ေစ်းႏႈန္း -  (7900)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆရာစံလမ္းအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (8200Sqft) ေျမအမ်ိဳးအစား - ေျမပိုင္ေျမ အမ်ိဳးအစား - ေျမကြက္သီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း -  1Sqft (2.5)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကေမၻာဇလမ္းမတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (80x230) ေျမအမ်ိဳးအစား - ေျမပိုင္ေျမ အမ်ိဳးအစား - ေျမကြက္သီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း -  1Sqft (3.5)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

*** ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္ *** ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္းသြယ္တြင္ (1750Sqft)အက်ယ္ရွိ Masterbedroom(1), Singlebedroom(2), ကားပါကင္၊ ပါေကးခင္း ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏုိင္ေ
Read More

ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္

*** ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ *** ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆရာစံလမ္းသြယ္ရွိ Grand Sayar San Condo တြင္ (2200Sqft)အက်ယ္ရွိ Masterbedroom-2, Singlebedroom-2,
Read More

တုိက္ခန္းသစ္ ေရာင္းမည္

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ သြားလားရလြယ္ကူၿပီး ေနထိုင္ရန္အထူးေကာင္းမြန္ေသာ (18x55)အက်ယ္ရွိ အိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ေရပူေရေအးစက္(၁)လံုး၊ ေလေအးေပးစက္(၃)လံုး၊ မီးအားျမွင
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္သစ္ ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာလမ္းမေပၚရွိ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း အက်ယ္အ၀န္း - (1050Sqft) ဖြဲ႕စည္းပံု - MBR1,BR1,A/C3,Lift, ပါေကး၊ တိုက္သစ္ (ျပင္ၿပီး)။ ေစ်းႏႈန္း - (945)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5012951၊ 09 5185539
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

*** ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္ *** လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အုတ္က်င္းဘူတာရံုလမ္းရွိ Golden Oak Condo တြင္ မိသားစုေနထိုင္ရန္အထူးသင့္ေတာ္ေသာ (1500Sqft)အက်ယ္ရွိ MBR1, BR2, A/C3, ပါေကးခင
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

*** ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္ *** ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးေကာင္းလမ္း ကြန္ဒို တြင္ သြားလာရလြယ္ကူၿပီး ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ (2000Sqft)အက်ယ္ရွိ Mesterbedroom-1, Singlebedroom-2, A/C, Lift,ေၾ
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

*** ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္ *** ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးေကာင္းလမ္းရွိ စကား၀ါကြန္ဒိုတြင္ သြားလာရလြယ္ကူၿပီး မိသားစုေနထိုင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ (1650Sqft)အက်ယ္ရွိ Masterbedroom-1, Singlebedroom-2, A/C-4, ကားပါကင္ပါ၊ ျ
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

*** အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ လံုးခ်င္းအိမ္အား ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္ *** - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ဒုတိယစီးပြားေရးဗဟိုျဖစ္လာေတာ့မည့္ မင္းဓမၼအိမ္ရာအနီး၊ (၉)မိုင္၊ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းလမ္းမေပၚရ
Read More

လံုးခ်င္းေျမကြက္ ေရာင္းမည္

လွိုင္သာယာအဆင့္ျမင့္၊ ၅ရပ္ကြက္ FMI ေဘး Ocean မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၊ ဗိုလ္ခ်ုပ္လမ္းမဝင္၊ အေနာက္၁လမ္း( ျမို့ႏွင့္အနီးဆံုး) လုပ္ငန္းရဝင္းက်ယ္ ေျမအက်ယ္ ေပ(၁၅၀x၁၂၀) ၊ အိမ္အက်ယ္ (၃၀x၄၀) ႏွ
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ က(၆)လမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းဒဲ့ေပါက္ အက်ယ္ - (20x60) ေျမအမ်ိဳးအစား - ဂရန္ေျမ၊ MBR1, BR1 ေစ်းႏႈန္း - (1700)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

လံုးခ်င္း အိမ္ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀ဏ္လမ္းမႀကီး၊ ျမခြာညိဳအိမ္ရာအနီး အက်ယ္ - (20x60) ေျမအမ်ိဳးအစား - (ဂရန္)၊ လံုးခ်င္းအိမ္(၁)လံုးပါ၊ ေက်ာင္းနီး၊ ေစ်းနီး၊ Citymart အနီး၊ လမ္းသန္႕ ေစ်းႏႈန္း - (850)သိန္း (ညွိ
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမႀကီးအနီး အက်ယ္ - (11½x47) ဖြဲ႕စည္းပံု - ပထမထပ္၊ အလူမီနီယံ Singlebedroom, ပါေကးခင္း၊ မီးဖိုေခ်ာင္း၊ အိမ္သာဗိုလ္ထိုင္ ေၾကႊျပားခင္း/ကပ္၊သံပန္းတပ္ဆင္ၿပီး၊
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာ္ရထားလမ္းမႀကီးေပၚ၊ 86 ဂိတ္ေဟာင္းအနီး အက်ယ္ - (20x60) ေျမအမ်ိဳးအစား - (ဂရန္)၊ 2RC ေစ်းႏႈန္း - (3200)သိန္း - ညွိႏိႈင္း
Read More

္ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ၊ စံပယ္ျဖဴကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္အ၀န္း (1750Sqft), MBR1, BR2, A/C6, ေရကူးကန္ပါ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္း - (2000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) (အေ
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးစံညြန္႕လမ္းတြင္ မိသားစုေနထိုင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ (25x50)အက်ယ္ရွိ ၆-လႊာ (အေရွ႕လွည့္)၊ အိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ A/C2, ေၾကြျပာခင္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ တိုက္ခန္းက်
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္ၾကင္းလမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (40x60) အေၾကာင္းအရာ - 2RC(ႏွစ္ထပ္တိုက္)၊ ဂရန္အမည္ေပါက္၊ MBR(6)၊ ပါေကးခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (5000)သိန္း (ညွိႏိ
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုရိပ္မြန္တြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (60x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - 2RC (ႏွစ္္ထပ္တုိက္)၊ ဂရန္ေျမ၊ အိပ္ခန္း (၃)ခန္း၊ A/C ေစ်းႏႈန္း - (3250)သိန္း ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 01 510950
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ျမသီတာအိမ္ရာအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (40x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္)၊ ဂရန္ေျမ၊ အိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ A/C ေစ်းႏႈန္း - (3500)သိန္း (ည်ိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 01 510950
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္းအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (50x70) ဖြဲ႕စည္းပံု - 1RC (တစ္ထပ္တိုက္)၊ (ေျမပို္င္ေျမ)၊ အိပ္ခန္း (၂)ခန္း ေစ်းႏႈန္း - (2200)သိန္း ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 01 510950
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ အင္း၀လမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (40x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမကြက္ (ဂရန္ေျမ)၊ စိတ္ႀကိဳက္အိမ္ပံုစံေဆာက္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္း - (2390)သိန္း ဆက္သြယ္ရန္- 01 510600၊ 01 510950
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗထူးလမ္းမတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (60x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမကြက္ (ဂရန္ေျမ)၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ ေစ်းႏႈန္း - (3600)သိန္း ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 01 510950
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္သာယာအိမ္ရာတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (65x50) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမကြက္သီးသန္႕၊ ေျမပို္င္ေျမ ေစ်းႏႈန္း - (4990)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကားတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (22x76) ဖြဲ႕စည္းပံု - 2½RC (ႏွစ္ထပ္ခြဲတိုက္)၊ ဂရန္ေျမ ေစ်းႏႈန္း - (5400)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းစိန္လမ္းမအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (55x122) ဖြဲ႕စည္းပံု - 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္)၊ ေျမပိုင္ေျမ ေစ်းႏႈန္း - (7990)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သာယာလမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (50x70) ဖြဲ႕စည္းပံု - 1RC (တစ္ထပ္တိုက္)၊ (ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (7990)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးစံညြန္႕လမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (25x50) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ၆-လႊာ(အေရွ႕လွည့္)၊ အိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ ေလေအးေပးစက္(၂)လံုး၊ ေၾကႊျပားခင္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ (55)လမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (12½x50) ဖြဲ႕စည္းပံု - အိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ A/C, ပါေကးခင္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (600)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 09 5185539၊ 09 5012951
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္းမရွိ၊ Diamond Condo တြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (1560Sqft) ဖြဲ႕စည္းပံု - Mesterbedroom(1), Singlebedroom(2), A/C3, Lift, ပါေကးခင္း, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (2200)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 09 5012951၊ 09 5185539
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဥၹဴလမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (60x80) ဖြဲ႕စည္းပံု - 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္)၊ MBR(2), BR(2), A/C,ပါေကး, ျပင္ဆင္ၿပီး ေျမအမ်ိဳးအစား - ဂရန္ေျမကြက္ ေစ်းႏႈန္း - (9000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကားတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (4200Sqft) ဖြဲ႕စည္းပံု - 3½RC (သံုးထပ္ခြဲတုိက္)၊  MBR(4), BR(3), A/C(8), ျပင္ဆင္ၿပီး ေျမအမ်ိဳးအစား - ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ ေစ်းႏႈန္း - (25000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာ္ရထာအိမ္ရာတြင္ သြားလာရလြယ္ကူၿပီး ေစ်းနီး၊ ေက်ာင္းနီး၊ ေဆးရံုးနီးၿပီး ေနထိုင္ရန္အထူးေကာင္းမြန္ေသာ (1300Sqft)အက်ယ္ရွိ ၃-လႊာ၊ Room Type, Mesterbedroom(1), Singlebedroom(2), A/C(3),Ph, ပါေကးခင္းၿပီး အသင
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္လမ္းသြယ္တြင္ ေစ်းနီး၊ ေက်ာင္းနီး သြားလာရလြယ္ကူၿပီး ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ အက်ယ္အ၀န္း - (33x130) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမကြက္ (ေျမပိုင္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (6500)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သံလြင္လမ္းမေပၚတြင္ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ အက်ယ္အ၀န္း - (25x50) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမကြက္ (ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (3600)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပို္င္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ (၃၂)တိုးခ်ဲ႕ အက်ယ္ - (80x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမသီးသန္႕၊ (ပါမစ္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (2000)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၃)လမ္း အက်ယ္ - (100x100) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမသီးသန္႕၊ (ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (2900)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ VIP- IIၰၰၰၰ အက်ယ္ - (55x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - 1BN,(ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (3750)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ အင္း၀လမ္း အက်ယ္ - (40x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - 1RC, (တုိက္သစ္)၊ (ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (3800)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ သစၥာလမ္းအနီး အက်ယ္ - (40x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - 1RC, (ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (3800)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၉)မိုင္၊ ျပည္လမ္း အက်ယ္ - (8000Sqft) ဖြဲ႕စည္းပံု - 2RC, (ႏွစ္ထပ္တိုက္(၂)လံုး)၊ (ေျမပိုင္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (9700)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမကန္သာအိမ္ရာ အက်ယ္ - (50x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - 3RC, (တုိက္သစ္)၊ (ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (11000)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ေရာင္းမည္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္(၂)၊ ေျမအက်ယ္(2.4ဧက)၊ ဂိုေဒါင္(17500Sqft),500KVA ေစ်းႏႈန္း - 1ဧက (5500)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ေရာင္းမည္

ရန္ကုန္စက္မႈဇုန္၊ ေျမအက်ယ္(2ဧက)၊ ေျမသီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း - 1ဧက (5000)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ေရာင္းမည္

၀ါးတရာစက္မႈဇုန္၊ ေျမအက်ယ္(3.9ဧက)၊ ေျမ၊ အုတ္ခတ္၊ ေထာင့္ကြက္ ေစ်းႏႈန္း - 1ဧက (2700)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ေရာင္းမည္

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၊ ေျမအက်ယ္(1.5ဧက)၊ ေျမသီးသန္႕၊ ေထာင့္ကြက္ ေစ်းႏႈန္း - 1ဧက (7000)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ေရာင္းမည္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္(၃)၊ ေျမအက်ယ္(1.6ဧက)၊ ေျမဖို႕ ၊ အုတ္ခတ္ ေစ်းႏႈန္း - 1ဧက (8000)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ေရာင္းမည္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္(၇)၊ ေျမအက်ယ္(2ဧက)၊ ဂိုေဒါင္အက်ယ္ (95x95)(2)လံုး၊ 315KVA ေစ်းႏႈန္း - (10000)သိန္း
Read More

လမ္းမတန္း တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းစိန္လမ္းမ အက်ယ္အ၀န္း - (16x55) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု -  Singlebedroom -2, ျပင္ဆင္ၿပီး၊ ၃-လႊာ ေစ်းႏႈန္း - (800)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်မ္းသာဂုဏ္ေရာင္ကြန္ဒို အက်ယ္အ၀န္း - (1550Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Mesterbedroom-1,Singlebedroom-2,A/C3, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (2100)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ Orchid Condo အက်ယ္အ၀န္း - (1800Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Mesterbedroom-3, ဘုရား View ေစ်းႏႈန္း - (3600)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေ၀ဇယႏၱာလမ္းမတြင္ ေျမသီးသန္႕စိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္ (40x60)အက်ယ္ရွိ (ဂရန္ေျမ) ေျမကြက္အား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - (11950)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈင္ရတနာမြန္အိမ္ရာတြင္ သြားလာရလြယ္ကူၿပီးေနထိုင္ေကာင္းေသာ (80x75)အက်ယ္ရွိ (ဂရန္ေျမ) 2RC (ႏွစ္ထပ္တုိက္)အား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - (12000)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကားတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းၿပီး ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ (42x86)အက်ယ္ရွိ (ေျမပိုင္ေျမ) ေျမကြက္အား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - (12000)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ကုန္း၊ မိုးေကာင္းလမ္းအနီးတြင္ မိသားစုေနထိုင္ႏိုင္ေသာ (40x100)အက်ယ္ရွိ (ဂရန္ေျမ) 2RC (ႏွစ္ထပ္တုိက္)အား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - (12000)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊကိႏၵရီအိမ္ရာတြင္ ေျမသီးသန္႕ (90x80)အက်ယ္ရွိ (ဂရန္ေျမ) ေျမကြက္အား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - (18000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ လမ္းသန္႕ အက်ယ္အ၀န္း - (12½x50) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - တတိယထပ္၊ Hall ေစ်းႏႈန္း - (550)သိန္း
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးထြန္းလင္းၿခံ္လမ္း အက်ယ္အ၀န္း - (12½x50) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - တတိယထပ္၊ Hall ေစ်းႏႈန္း - (550)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းစိန္လမ္း အက်ယ္အ၀န္း - (25x45) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - BR2,A/C3, ပါေကး ေစ်းႏႈန္း - (650)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကိဳ႕ကုန္း အက်ယ္အ၀န္း - (18x40) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ပထမထပ္၊ Hall ေစ်းႏႈန္း - (700)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကမၻာေအးအိမ္ရာ အက်ယ္အ၀န္း - (25x35) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ဒုတိယထပ္၊ BR2, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (700)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈင္ျမင့္မိုရ္အိမ္ရာ အက်ယ္အ၀န္း - (25x35) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - BR2, A/C2, ပါေကး၊ ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (750)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သုခလမ္း အက်ယ္အ၀န္း - (13½x50) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမညီထပ္၊ Hall, ထပ္ခိုး (ဆိုင္ခန္းဖြင့္ရန္ေကာင္း) ေစ်းႏႈန္း - (800)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ လမ္းသန္႕ အက်ယ္အ၀န္း - (17x45) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ဒုတိယထပ္၊ BR1, RC ခင္း ေစ်းႏႈန္း - (1000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေငြၾကာယံ အက်ယ္အ၀န္း - (18x54) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမညီထပ္၊ Hall, ထပ္ခိုး၊ (တုိက္သစ္) ေစ်းႏႈန္း - (1250)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားလမ္းမ အက်ယ္အ၀န္း - (15x55) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမညီထပ္၊ Hall, (ဆိုင္ဖြင့္ရန္ေကာင္း) ေစ်းႏႈန္း - (1700)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပါရမီကြန္ဒို အက်ယ္အ၀န္း - (1350Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - MBR1,BR2,A/C4, Lift, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (1000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းကြန္ဒို အက်ယ္အ၀န္း - (25x55) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - MBR2, ပါေကးခင္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (2000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္ကြန္ဒို အက်ယ္အ၀န္း - (1350Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - MBR1,BR2,A/C, Lift,  ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (2300)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊပါရမီကြန္ဒို အက်ယ္အ၀န္း - (2070Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - MBR1,BR2,A/C4, Lift ေစ်းႏႈန္း - (2700)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ Junction ေမာ္တင္တြင္မိသားစုေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ အက်ယ္အ၀န္း - (1550Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - MBR2,BR1,A/C4, Lift, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (3500)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ လံုးခ်င္းအ

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းအနီး တြင္ မိသားစုေနထိုင္ရန္အထူးသင့္ေတာ္ေသာ အက်ယ္အ၀န္း(40x60)အက်ယ္ရွိ (ေျမပိုင္ေျမ), 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္) လံုးခ်င္းအိမ္အား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈင္ျမင့္မုိရ္အိမ္ရာတြင္  ေျမသီသန္႕စိတ္၀င္စာသူမ်ားအတြက္ အက်ယ္အ၀န္း (70x70)အက်ယ္ရွိ (ဂရန္ေျမ) ေျမကြက္အား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္း - (12000)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ (၄၁)တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္၊ ေတာ္၀င္လံုးခ်င္းအိမ္ရာတြင္ မိသားစုစိတ္ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ေသာ (100x100)အက်ယ္ရွိ ႏွစ္(၆၀)ဂရန္ေျမကြက္၊ 2½RC (ႏွစ္ထပ္ခြဲတိုက္သစ္) လူမ
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းအနီးတြင္ မိသားစုေနထိုင္ရန္ အထူးသင့္ေတာ္ေသာ အက်ယ္အ၀န္း (40x60)အက်ယ္ရွိ (ေျမပိုင္ေျမ) 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္) အား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္း - (6450)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္းမအနီးရွိ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းလမ္းမေပၚတြင္  မင္းဓမၼအိမ္ရာနီး၊ ရန္ကုန္ေလဆိပ္နီး၊ Ocean Super Market နီး၊ ၀ိတိုရိယေဆးရံုမ်ားႏွင့္နီးၿပီး မိသားစုေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

-လိပ္စာ : လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပါရမီကြန္ဒို

-အိမ္ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ : စတုရန္းေပ (1350) ကြန္ဒို၊ Lift ၊ 2BR ၊ 1MBR ၊ အဲကြန္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီးအသင့္ေနထိုင္ပါသည္။ -
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအးရိပ္မြန္လံုးခ်င္းအိမ္ရာ၀င္းအတြင္းရွွွိ စကား၀ါၿမိဳင္ကြန္ဒိုတြင္ ေစ်းနီး၊ ေက်ာင္းနီး၊ ေဆးရံုနီးၿပီး မိသားစုစိတ္ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ႏိုင္ေသာ (1350Sqft) အက်ယ္ရွိ Mesterbedroom-1,
Read More

(၄၅×၉၃)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

မဥၨဴလမ္းမ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၉၃)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၁၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေမတၱာညြန္႕ ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၁၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ၊ အုတ္ခတ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၅ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

ေဝဇယႏၱာလမ္းေက်ာကပ္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၅ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျ
Read More

(၅၂×၇၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကမၻာေအးလမ္းနီး ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၂×၇၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပို္င္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

လမ္းသစ္လမ္းအနီး ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည
Read More

(၇၇၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

VIP - 1 အနီး ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၇၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၈၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သီရိရတနာရိပ္သာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၇×၇၇)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

မိုးေကာင္းလမ္း (ဂုတ္) ၊ ရန္ကင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၇×၇၇)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္ ၊ ဗဟန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၁×၅၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ပန္းလိႈင္အိမ္ရာ ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၁×၅၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၇၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေတးနုယဥ္လမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၇၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေအဒီ ၊ မရမ္းကုန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၂×၁၃၂)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

မိုးေကာင္းလမ္းနီး ၊ ရန္ကင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၂×၁၃၂)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၅၀×၈၈)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအိ

ေရႊေတာင္ၾကား ၊ ဗဟန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၈၈)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၁၂၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ျပည္သာယာလမ္းက်ယ္ ၊ ရန္ကင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၂၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

အင္းယားလမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည
Read More

(၆၀×၇၇)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သံလြင္လမ္းသြယ္ ၊ ကမာရြတ္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၇၇)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သုဓမၼာလမ္းမ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ PT လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

သံသုမာလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ PT ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ရတနာလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ (37W) ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

မင္းနႏၵာလမ္းမ ၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ပါရမီလမ္းမ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဗဟိုလမ္းမ ၊ ကမာရြတ္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၄၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၄၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သံသုမာလမ္းမ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၇၅)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

လမ္းသစ္လမ္းမ ၊ အင္းစိန္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၇၅)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ပင္လုံလမ္းမ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၇×၇၅)ေပ ၊ ၁ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

သာယာေအးလမ္းမ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၇×၇၅)ေပ ၊ ၁ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၅×၉၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ရတနာလမ္းမ ၊ သာေကတၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၅×၉၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ အုတ္ခတ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၅×၄၆)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဗဟိုလမ္းမ ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၅×၄၆)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင
Read More

(၇၇×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ျမိဳင္ေဟဝန္အိမ္ရာ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၇×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၁၂၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

(၇)မိုင္ ၊ ျပည္လမ္းသြယ္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၁၂၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနု
Read More

(၄၅×၁၀၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

အင္းယားလမ္း ၊ Sakura Residence အနီး ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၁၀၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိ
Read More

(၈၃၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

သုခဝတီ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၃၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၀×၇၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သံလြင္လမ္း ၊ ဘိုလွဂါးဒင္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၀×၇၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသ
Read More

(၀.၁၇၉)ဧက ၊ ၃ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းနီး ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၀.၁၇၉)ဧက ၊ ၃ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၀.၁၆၇)ဧက ၊ ၃ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ကေမၻာဇရိပ္သာ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၀.၁၆၇)ဧက ၊ ၃ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပုိင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၉၅×၁၁၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဓမၼေစတီလမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၉၅×၁၁၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၀.၂) ဧက ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကုကၠိဳင္းရိပ္သာ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၀.၂) ဧက ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ၊ ၁ စတုရန္းေပကုိ (၂)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆ
Read More

(၃၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သံလြင္လမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ ၁ စတုရန္းေပကို (၂.၂)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါက
Read More

(၁၀၀×၁၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကမၻာေအးဘုရားလမ္းနီး ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ ၁ စတုရန္းေပကုိ (၂.၅)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပ
Read More

(၈၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

ေအာက္မဂၤလာဒုံလမ္းမ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၁ PT လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ကၽြန္းေတာလမ္းမ ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၁ PT ၊ ပါမစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၉၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

မင္းႀကီးလမ္းမ ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၉၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၄×၅၅)ေပ ၊ ၁ PT လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၄×၅၅)ေပ ၊ ၁ PT ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၂×၁၂၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

မဥၨဴလမ္းမ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၂×၁၂၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၅×၄၆)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ျပည္လမ္းမ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၄၆)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၀.၂) ဧက ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင

အင္းယားၿမိဳင္လမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၀.၂) ဧက ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၄×၁၁၇)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကေမၻာဇလမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၄×၁၁၇)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၇×၈၆)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ဦးဝိစာရလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၇×၈၆)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္လမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ၊ ၁ စတုရန္းေပကုိ (၅.၅)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလို
Read More

(၁၀၀×၁၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ျပည္လမ္းမ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ ၁ စတုရန္းေပကုိ (၇)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖ
Read More

မရမ္းကုန္း၊ ေရႊပါရမီကြန္ဒိုတြင္ (2019Sqf

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပါရမီလမ္းမ၊ ေရႊပါရမီကြန္ဒိုတြင္ (2019Sqft)အက်ယ္ရွိ MBR-2, BR-2, A/C, Gym, ေရကူးကန္၊ ပါေကးခင္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - 3100 သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရ
Read More

Delta Plaza Condo တြင္ (1650Sqft)အက်ယ္ရွိ ျပင္ဆင္ၿပီး

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Delta Plaza Condo တြင္ လူေန/ရံုးခန္းဖြင့္ရန္သင့္ေတာ္ေသာ (1650Sqft)အက်ယ္ရွိ MBR-2, BR-1, A/C-3, ပရိေဘာဂ၊ ပါေကးခင္း ၊ ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - 1600 သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆ
Read More

(၁.၈)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ သီလဝါဇုန္

သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၈)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ သီလဝါဇုန္ ၊ ေျဖဖို႕ ၊ အုတ္ခတ္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္(

ဒဂုံၿမို႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၂) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္(၂) ၊ ေျမသီးသန္႕ ၊ အုတ္ခတ္ ၊ ၁ ဧကကို (၄၅၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၁၂၈)ေပ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန

ေတာင္ဒဂုံၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၂၈)ေပ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္(၁) ၊ ေျမသီးသန္႕ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၂၀),(၁၀

လိႈင္သာယာၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၂၀),(၁၀၅×၂၃၅)ေပ ၊ လိႈင္သာယာဇုန္(၂) ၊ Off အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၀.၉)ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၂၀၀)ေ

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၀.၉)ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၂၀၀)ေပ (၂)လုံး ၊ လိႈင္သာယာဇုန္(၁) ၊ (၄) ထပ္တိုက္ (၃၀×၃၀)ေပ ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၆၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၀×၆၀)

ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၆၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၀×၆၀)ေပ သစ္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္(၁) ၊ (၂) ထပ္တိုက္ (၂၀×၂၀)ေပ ၊ မီတာ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ျမန္မာ့အလွ ကြန္ဒို (

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ျမန္မာ့အလွ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ပါေကး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြား
Read More

(၁၆၈၀)စတုရန္းေပ ၊ Mother Land ကြန္ဒို (အသင့္ေ

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၈၀)စတုရန္းေပ ၊ Mother Land ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္က
Read More

(၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊထန္းပင္ ကြန္ဒို (

ကမာရြတ္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊထန္းပင္ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ပါေကး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေ
Read More

(၁၃၆၆)စတုရန္းေပ ၊ ျမရိပ္ ကြန္ဒို (အသင္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၆၆)စတုရန္းေပ ၊ ျမရိပ္ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြ
Read More

(၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ သီရိ ကြန္ဒို (အသင့္ေ

လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ သီရိ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ၊ ပါေကး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ
Read More

(၁၄၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ပုလဲ ကြန္ဒို (အသင့္ေ

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ပုလဲ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ေၾကြခင္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ
Read More

(၁၇၅၀)စတုရန္းေပ ၊ အာတီးယား ကြန္ဒို (အသ

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇၅၀)စတုရန္းေပ ၊ အာတီးယား ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ပါေကး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသး
Read More

(၁၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ​ေရႊသစၥာ ကြန္​ဒို (အ

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ​ေရႊသစၥာ ကြန္​ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ပါေကး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြ
Read More

(၁၅၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ဦးေရခဲ ကြန္ဒို (အသင

မရမ္းကုန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ဦးေရခဲ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ အဲကြန္း - 6 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္
Read More

(၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Diamond ကြန္ဒို (အသင့္ေန

ကမာရြတ္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Diamond ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ပါေကး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အ
Read More

(၁၉၀၀)စတုရန္းေပ ၊ Ocean North Point ကြန္ဒို (အသင့

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၉၀၀)စတုရန္းေပ ၊ Ocean North Point ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ
Read More

(၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊကမၻာအိမ္ရာ ကြန္

မရမ္းကုန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊကမၻာအိမ္ရာ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 6 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ
Read More

(၁၇၆၄)စတုရန္းေပ ၊ တက္လမ္း ကြန္ဒို (အသင

လသာၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇၆၄)စတုရန္းေပ ၊ တက္လမ္း ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္က
Read More

(၁၄၃၆)စတုရန္းေပ ၊ ေအာင္ဓမၼ ကြန္ဒို (အသ

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၃၆)စတုရန္းေပ ၊ ေအာင္ဓမၼ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြ
Read More

(၂၀၁၂)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊမိုးေကာင္း ကြန္

ရန္ကင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀၁၂)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊမိုးေကာင္းကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိ
Read More

(၁၈၅၀)စတုရန္းေပ ၊ သီရိ ကြန္ဒို (အသင့္ေ

(၉)မိုင္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈၅၀)စတုရန္းေပ ၊ သီရိ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 5 လုံး ၊ ပါေကး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္
Read More

(၁၄၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊဂုဏ္သူအိမ္ရာ ကြ

ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊဂုဏ္သူအိမ္ရာ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 4 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြား
Read More

(၁၅၁၈)စတုရန္းေပ ၊ 95 Residence ကြန္ဒို (အသင့္ေ

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၁၈)စတုရန္းေပ ၊ 95 Residence ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ပါေကး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိ
Read More

(၁၉၃၀)စတုရန္းေပ ၊ Stadian View ကြန္ဒို (အသင့္ေ

မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၉၃၀)စတုရန္းေပ ၊ Stadian View ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 4 လုံး ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္န
Read More

(၁၆၈၄)စတုရန္းေပ ၊ Grand ဆရာစံ ကြန္ဒို (အသင

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၈၄)စတုရန္းေပ ၊ Grand ဆရာစံ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ ပါေကး ၊ အဲကြန္း - 4 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါက
Read More

(၂၀၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Orchid ကြန္ဒို (အသင့္ေနထ

အလုံၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Orchid ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင္
Read More

(၂၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေအးရိပ္သာ ကြန္ဒို (အ

ဗဟန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေအးရိပ္သာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 5 လုံး ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြ
Read More

(၁၆၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Paragon Residence ကြန္ဒို (အသင့

အလုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Paragon Residence ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပ
Read More

(၁၅၅၀)စတုရန္းေပ ၊ GEMS ကြန္ဒို (အသင့္ေနထ

လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၅၀)စတုရန္းေပ ၊ GEMS ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေ
Read More

(၂၁၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊဇမၺဴဒိပ္ ကြန္ဒိ

အလုံၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၁၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊဇမၺဴဒိပ္ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရ
Read More

(၂၄၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၇ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင

မိုးေကာင္းလမ္းမ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၄၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၇ လႊာ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါက
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၅ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

မဂၤလာလမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၅ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၁၇.၅×၅၅)ေပ ၊ ၂ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

(၃၉)လမ္း ၊ ေက်ာက္တံတားၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇.၅×၅၅)ေပ ၊ ၂ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 2 လုံး ၊ ကၽြန္းပါေကးခင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖ
Read More

(၁၂.၅×၆၀)ေပ ၊ ၄ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

၃၈ လမ္း (လယ္) ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၆၀)ေပ ၊ ၄ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 1 လုံး ၊ ပါေကး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သ
Read More

(၂၀×၅၀)ေပ ၊ ၅ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

ဖ်ာပုံလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၅၀)ေပ ၊ ၅ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ၊ ပါေကး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြ
Read More

(၃၀×၆၀)ေပ ၊ ၆ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

ေရႊဂုံတိုင္လမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၆၀)ေပ ၊ ၆ လႊာ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ
Read More

(၁၅×၆၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

ေက်ာင္းလမ္း ၊ အလုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၆၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ကၽြန္းလ်ွာထိုးခင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျ
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း

မအူပင္လမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါ တိုက္ခန္း ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ပါေကး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ
Read More

(၂၀×၉၅)ေပ ၊ ပထမထပ္ တုိက္ခန္း (အသင့္ေနထ

ဗညားဒလလမ္း ၊ တာေမြၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၉၅)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ၊ လွ်ာထိုး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

မႀကီးႀကီးလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ပါေကး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ၅ လႊာ တုိက္ခန္း (အသင့္ေနထို

ပန္းဆိုးတန္းလမ္း(ေပၚ) ၊ ေက်ာက္တံတားၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ၅ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 2 လုံး ၊ ကၽြန္းပါေကး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါက
Read More

(၂၂×၆၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း

(၁၂၂)လမ္း ၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၂×၆၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ေက်ာက္ျပားခင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိ
Read More

(၂၅×၅၅)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း

ႏွင္းဆီလမ္း ၊ တာေမြၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၅)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ပါေကး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလ
Read More

(၂၇×၅၅)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

ေအာင္ရတနာလမ္း ၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၇×၅၅)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ပါေကး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိ
Read More

(၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ပထမထပ္ တုိက္ခန္း (အသ

Hiway Complex ၊ ကမာရြတ္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ပါေကး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန
Read More

(၂၅×၅၅)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

လမ္း ၄၀ (ေအာက္) ၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၅)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ဖုန္း ၊ ပါေကး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္က
Read More

(၃၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိ

ဗုိလ္တေထာင္ဘုရားလမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၃၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း ၊ ေဟာခန္း ၊ အဲကြန္း - 11 လုံး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္
Read More

(၂၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၃ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင

မိုးေကာင္းဘုရားလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၃ လႊာ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 6 လုံး ၊ ပါေကး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာ
Read More

(၁၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

မယ္ဇီကုန္းလမ္းသြယ္ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျ
Read More

(၂၅×၇၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ေအာင္သိႏိၶလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၇၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၂×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ဓမၼာရုံလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၂×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ အဲကြန္း - 2 လုံး ၊ ေၾကြခင္း ၊ ထပ္ခိုး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက
Read More

(၂၀×၄၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ရြာမေက်ာင္းလမ္း ၊ လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၄၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ထပ္ခိုး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္+၁ တိုက္ခန္း (အသင့္

(၅၂)လမ္း ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္+၁ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ၊ ပါေကး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အ
Read More

(၁၇.၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

တပင္ေရႊထီးလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇.၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ထပ္ခိုး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင
Read More

(၂၁×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တုိက္ခန္း (အသင့္ေ

(၃၆)လမ္း ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၁×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ထပ္ခိုး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည
Read More

(၈၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကုန္းေဘာင္အိမ္ရာ ၊ အေရွ႕ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၅×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကံ့ေကာ္ရိပ္သာ ၊ မဂၤလာဒုံဥယ်ာဥ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၅×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ပါရမီလမ္းေက်ာကပ္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၉၈)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ခေရပင္လမ္းနီး ၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၉၈)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၁×၁၂၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သီရိလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၁×၁၂၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ၊ အုတ္ခတ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

စာဂလမ္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေအာင္ဓမၼရိပ္သာ ၊ လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ပါရမီ(စိန္ေဂဟာအနီး)၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

အင္းဝလမ္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ၊ အုတ္ခတ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၂၁×၅၇)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေရႊဂုံတုိင္လမ္းမနီး ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၁×၅၇)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၆၀×၈၈)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ပင္လုံလမ္းအနီး ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၈)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

FMI အိမ္ရာ ၊ လိႈင္သာယာၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၃×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

လွည္းတန္း ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၃×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သဇင္ျဖဴလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

(၁၀)မိုင္ ၊ ေလဆိပ္ရိပ္သာလမ္း ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ အုတ္ခတ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သ
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

ေငြၾကာယံရိပ္သာ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေမခအိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၄၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

အထက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္းမ (ဂုတ္) ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၄၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၂×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

မလိခအိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၂×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ၊ အုတ္ခတ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင
Read More

(၆၀×၅၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တုိက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ခ်ယ္ရီဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၅၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တုိက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသ
Read More

(၆၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

(၁၀)မိုင္ ၊ ေအာင္ေစတီလမ္း ၊ အင္းစိန္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

မိုးေကာင္းလမ္းအနီး ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၆×၆၂)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သံလြင္လမ္းသြယ္ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၆×၆၂)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

ေက်ာက္ေရတြင္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ တိုက္သစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည
Read More

(၅၄×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

(၉) မိုင္ ၊ မစိုးရိမ္လမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၄×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္
Read More

(၂၀×၇၈)ေပ ၊ ၂ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအိ

ေရႊေတာင္ၾကားလမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၇၈)ေပ ၊ ၂ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၂×၉၆)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ကန္လမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၂×၉၆)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၆၄)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

ေဘာက္ေထာ္ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၆၄)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၉×၈၃)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ႏွင္းဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၉×၈၃)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကၽြန္းေတာလမ္းသြယ္ ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၃၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သံသုမာလမ္းအနီး ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၄×၆၀)ေပ ၊ ၁ PT လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ေက်ာ္သူလမ္း(9W) ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၄×၆၀)ေပ ၊ ၁ PT ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၀၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေတာ္ဝင္အိမ္ရာ(လမ္းမေပၚ) ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၄၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကုကၠိဳင္းေရကူးကန္နီး ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၄၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

က်ဳိကၠဆံလမ္းနီး ၊ တာေမြၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၃×၆၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိိမ္ (

သုဝဏၰ ၊ VIP - 2 ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၃×၆၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၉၀×၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေရႊပင္လုံအိမ္ရာ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၉၀×၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

သီဟသူလမ္း(11W) ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

ေဝဇယႏၱာလမ္းနီး ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ၊ တိုက္သစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနု
Read More

(၈၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

လမ္းသစ္လမ္းနီး ၊ အင္းစိန္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ၊ အုတ္ခတ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္
Read More

(၄၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

မင္းဓမၼလမ္းအနီး ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည
Read More

(၈၅×၁၁၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

ေရႊႏွင္းဆီ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၅×၁၁၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

မဥၨဴလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၇၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေရတာရွည္လမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၇၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၄ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

အလုံ လမ္းသန္႕ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၄ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၂×၁၂၅)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအ

ေအာင္ေဇယ်လမ္းနီး ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၂×၁၂၅)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၉၀×၉၅)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ျပည္သာယာလမ္းသြယ္ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၉၀×၉၅)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္
Read More

(၂၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအ

ေက်ာက္ကုန္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၉၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သမၺညဳဘုရားနီး ၊ မရမ္းကုန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၉၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ၊ တိုက္သစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင
Read More

(၇၀×၉၅)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ႀကိဳ႕ကုန္း ၊ အင္းစိ္န္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၀×၉၅)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၉×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ပါရမီ ၊ ႏွင္းဆီလမ္းမ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၉×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

(၈)မိုင္ ၊ Junction - 8 အနီး ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၈၂×၆၇)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

VIP - 1 ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၂×၆၇)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၂၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်ငး

အင္းစိန္လမ္းအနီး ၊ လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၂၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၄၅×၆၅)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ျပည္လမ္းအနီး ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၆၅)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၆၈၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င

သီရိမဂၤလာလမ္း ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၈၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည
Read More

(၆၀×၈၈)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သူရိန္ရိပ္မြန္အိမ္ရာ ၊ လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၈)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၅×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္္းအိမ္ (

တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္ ၊ ဗဟန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၅×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၆၀×၈၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သီရိရတနာရိပ္သာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၇၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေဘာက္ေထာ္ ၊ ျပည္သာယာ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၇၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေဘာက္ေထာ္ ၊ ရန္ကင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ကမၻာေအးလမ္းမနီး ၊ ဗဟန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၆၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

က်ဳိက္ဝိုင္းလမ္း (ဂုတ္) ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၆၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၈၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ဇီဇဝါဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ျဗဟၼစိုရ္လမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သုဓမၼာလမ္းမ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၃×၃၅)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ရြာမေက်ာင္းလမ္းမ ၊ လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၃×၃၅)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ စလစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ရတနာလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၁×၄၂)ေပ ၊ ၅ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ျမိဳင္မာလာလမ္းမ ၊ ရန္ကင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၁×၄၂)ေပ ၊ ၅ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ပါရမီလမ္းမ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၂×၄၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၂×၄၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၆×၄၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအ

ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၆×၄၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင
Read More

(၃၀×၇၅)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

လမ္းသစ္လမ္းမ ၊ အင္းစိန္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၇၅)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပုိင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၆×၁၀၈)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေန

ေအာက္မဂၤလာဒုံလမ္းမ ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၆×၁၀၈)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၇၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သစၥာလမ္းမ ၊ ရန္ကင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၇၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကမ္းနားလမ္းမ ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည
Read More

(၁၀၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ရတနာလမ္းမ ၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၇၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအိ

(၇)မိုင္ ၊ ေတးနုယဥ္လမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၇၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္း
Read More

(၆၀×၇၆)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကန္လမ္း ၊ လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၇၆)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ အုတ္ခတ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၅×၅၇)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ျပည္လမ္းနီး ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၅×၅၇)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သံလြင္လမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

လိႈင္ျမင့္မိုရ္အိမ္ရာ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၁၂၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ျပည္သာယာ(ဂုတ္) ၊ ရန္ကင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၂၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

University Avenue ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေယာက္လမ္း ၊ ဒဂုံၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပုိင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၉၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေရႊကိႏၵရီအိမ္ရာ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၉၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၀.၂၃၄) ဧက ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

(၇)မိုင္ ၊ ျပည္လမ္းသြယ္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၀.၂၃၄) ဧက ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ ၁ စတုရန္းေပကုိ (၁.၇)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလ
Read More

(၁၀၀×၁၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေရႊေတာင္ၾကားရိပ္သာ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ ၁ စတုရန္းေပကို (၂.၅)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါ
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သံသုမာလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေတာင္ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္းမ ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိ
Read More

(၆၀×၅၅)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ရတနာလမ္းမ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၅၅)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၇×၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကန္လမ္းမ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၇×၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေဝဇယႏၱာလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိ
Read More

(၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ျပည္သာယာလမ္းမ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၁၁၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

ေရႊဂုံတိုင္လမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၁၁၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေက်ာက္ကုန္းလမ္းမ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၈၇၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

အင္းယားၿမိဳင္လမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၇၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနု
Read More

(၆၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊမိုးေကာင္းCondo 2077sqf M

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊမိုးေကာင္းCondo 2077sqf M1 S3 ျပင္ဆင္ၿပီး ကားပါကင္ပါ ေသာ အဆင့္ျမင့္condo အား သိန္း၂၆၀၀ (ညႇိႏိႈင္း) အျမန္ေရာင္းမည္
Read More

(၄)ယူနစ္ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေညာင္နွစ္ပင္ဇ

လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄)ယူနစ္ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေညာင္နွစ္ပင္ဇုန္ ၊ ၁ ယူနစ္ကို (၁၃၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၂.၅)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ စက္မႈဇုန္

ရန္ကုန္ပုသိမ္လမ္းမ ၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၂.၅)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ စက္မႈဇုန္ ၊ ေျမသီးသန္႕ ၊ ၁ ဧကကို (၇၅၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၀၀×၂၀၀)ေပ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ စက္မႈဇုန္

အမွတ္(၃)လမ္းမ ၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၂၀၀)ေပ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ စက္မႈဇုန္ ၊ ၁ စတုရန္းေပကုိ (၁.၁)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၃၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ (၂) ထပ္ RC ၊ အေန

လိႈင္သာယာၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ (၂) ထပ္ RC ၊ အေနာ္ရထာဇုန္ ၊ ေျမဖို႔ အုတ္ခတ္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ သီလဝါဇုန္

သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ သီလဝါဇုန္ ၊ ေျမသီးသန္႕ ၊ ၁ ဧကကို (၃၅၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဝါးတရာစက္မႈဇုန္

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဝါးတရာစက္မႈဇုန္ ၊ လယ္ရွင္းၿပီး ၊ ၁ ဧကကို (၂၅၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၀၀×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၁၅၀)ေပ (၂)လုံး ၊ ေရႊေပါကၠံဇုန္ ၊ PW (၂)လုံး အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၁၀၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ျပည္

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၁၀၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ျပည့္ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာဇုန္ ၊ ၃၀ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၈၅)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ျပည့္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၈၅)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ျပည့္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာဇုန္ ၊ PW အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းအနံ့

ဒဂုံၿမို႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၂) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းအနံ့ဇုန္ ၊ အုတ္ခတ္ ၊ ၁ ဧကကို (၃၀၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၂၀) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္ (၂) ၊ ေျမသီးသန္႕ ၊ အုတ္ခတ္ ၊ ၁ ဧကကို (၃၅၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၀၉) ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၁၀၀)

ဒဂုံၿမို႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၁.၀၉) ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၁၀၀),(၅၀×၅၀)ေပ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္(၁) ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၁၀၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ျပည္

သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၁၀၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ျပည့္ ၊ သာေကတဇုန္ ၊ Li အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၀၀၀၀)စတုရန္းေပ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ သာေကတ

သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀၀၀)စတုရန္းေပ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ သာေကတဇုန္ ၊ ေရမီးပါ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၅၆၀၀)စတုရန္းေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါ

သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၆၀၀)စတုရန္းေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ သာေကတဇုန္ ၊ PW ၊ ၁ စတုရန္းေပကို (၁.၂)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၁၂၈)ေပ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန

ေတာင္ဒဂုံၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၂၈)ေပ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္(၁) ၊ ေျမသီးသန့္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၇

ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၇၀)ေပ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္(၁) ၊ ၃၀ KVA ၊ ဖုန္း အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၅×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ျပည္

အေရွ႕ဒဂုံၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၅×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ျပည့္ ၊ အေရွ႕ဒဂုံဇုန္ (၂) ၊ Pw အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄.၈)ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ အေရွ႕ဒ

အေရွ႕ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄.၈)ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ အေရွ႕ဒဂုံဇုန္ (၂) ၊ ၃၁၅ KVA ၊ ၁ ဧကကို (၄၃၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂.၇)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေရႊလင္ဗန္းဇုန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂.၇)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေရႊလင္ဗန္းဇုန္ ၊ အုတ္ခတ္ ၊ ၁ ဧကကို (၅၈၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၄)ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၈၀)ေ

လိႈင္သာယာၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၄)ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၈၀)ေပ (၂)လုံး ၊ ေရႊလင္ဗန္းဇုန္ ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၂၅)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၀၀)

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၂၅)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေရႊျပည္သာဇုန္(၃) ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၀၀၄) ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၆၀)

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၀၀၄) ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၆၀)ေပ ၊ ေရႊျပည္သာဇုန္(၂) ၊ ရုံးခန္း ၊ ၂၀၀ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၀.၉၄၅)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၁၂၀×၁

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၀.၉၄၅)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၁၂၀×၁၆၀),(၆၀×၆၀)ေပ ၊ ေရႊျပည္သာဇုန္(၁) ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀၀×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀၀×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၅၀),(၇၅×၄၀)ေပ ၊ လိႈင္သာယာဇုန္(၅) အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁)ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၂၀),(၁၀

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁)ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၂၀),(၁၀၅×၂၃၅)ေပ ၊ လိႈင္သာယာဇုန္(၂) ၊ Off အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၀.၉)ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၂၀၀)ေ

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၀.၉)ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၂၀၀)ေပ (၂)လုံး ၊ လိႈင္သာယာဇုန္(၁) ၊ (၄)ထပ္တိုက္ (၃၀×၃၀)ေပ ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၆၀)ေပ ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၀×၆၀)

ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၆၀)ေပ ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၀×၆၀)ေပ သစ္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္ (၁) ၊ ၂ ထပ္ (၂၀×၂၀)ေပ ၊ မီတာ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၉၉၀)စတုရန္းေပ ၊ လယ္ယာေရႊေျမ ကြန္ဒို (

တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၉၉၀)စတုရန္းေပ ၊ လယ္ယာေရႊေျမ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 2 လုံး ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သ
Read More

(၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ နဝေဒး ကြန္ဒို (အသင့္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ နဝေဒး ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသ
Read More

(၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ျမတ္နိုးသူ ကြန္ဒို (

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ျမတ္နိုးသူ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလ
Read More

(၁၀၄၂)စတုရန္းေပ ၊ မဟာေဆြ ကြန္ဒို (အသင့

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၄၂)စတုရန္းေပ ၊ မဟာေဆြ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ
Read More

(၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊထန္းပင္ ကြန္ဒို (

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊထန္းပင္ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ
Read More

(၁၄၆၀)စတုရန္းေပ ၊ ေပၚဆန္းေမႊး ကြန္ဒိ

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၆၀)စတုရန္းေပ ၊ ေပၚဆန္းေမႊး ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရ
Read More

(၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ခိုင္ေရႊဝါ ကြန္ဒို (

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ခိုင္ေရႊဝါ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ
Read More

(၁၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ MGW Tower ကြန္ဒို (အသင့္ေန

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ MGW Tower ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 2 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစ
Read More

(၁၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊသစၥာ ကြန္ဒို (အသင

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊသစၥာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေ
Read More

(၁၇၀၀)စတုရန္းေပ ၊ Diamond ကြန္ဒို (အသင့္ေန

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇၀၀)စတုရန္းေပ ၊ Diamond ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 4 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျ
Read More

(၁၇၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ခ်မ္းသာဂုဏ္ေရာင္ က

တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ခ်မ္းသာဂုဏ္ေရာင္ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 6 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလ
Read More

(၁၅၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊပိေတာက္ ကြန္ဒို (

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊပိေတာက္ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ
Read More

(၁၆၈၀)စတုရန္းေပ ၊ Grand Sayarsan ကြန္ဒို (အသင့္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၈၀)စတုရန္းေပ ၊ Grand Sayarsan ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ
Read More

(၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Central Tower ကြန္ဒို (အသင့္

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Central Tower ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ၊ ဖုန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္
Read More

(၁၆၅၀)စတုရန္းေပ ၊ PAll Tower ကြန္ဒို (အသင့္ေ

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၅၀)စတုရန္းေပ ၊ PAll Tower ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖ
Read More

(၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ စံပယ္ ကြန္ဒို (အသင့္

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ စံပယ္ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္က
Read More

(၂၀၁၂)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊမိုးေကာင္းကြန္ဒ

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀၁၂)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊမိုးေကာင္းကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိ
Read More

(၁၉၄၈)စတုရန္းေပ ၊ ျပည္ရိပ္သာ ကြန္ဒို (

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၉၄၈)စတုရန္းေပ ၊ ျပည္ရိပ္သာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ
Read More

(၁၇၈၀)စတုရန္းေပ ၊ Twin Tower ကြန္ဒို (အသင့္ေ

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇၈၀)စတုရန္းေပ ၊ Twin Tower ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ေထာင့္ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ
Read More

(၁၈၀၀)စတုရန္းေပ ၊ Royal ဆင္မင္း ကြန္ဒို (အ

အလုံၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈၀၀)စတုရန္းေပ ၊ Royal ဆင္မင္း ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္
Read More

(၁၅၅၀)စတုရန္းေပ ၊ KBZ Tower ကြန္ဒို (အသင့္ေန

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၅၀)စတုရန္းေပ ၊ KBZ Tower ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 5 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစ
Read More

(၁၅၅၀)စတုရန္းေပ ၊ GEMS ကြန္ဒို (အသင့္ေနထ

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၅၀)စတုရန္းေပ ၊ GEMS ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေ
Read More

(၁၆၈၀)စတုရန္းေပ ၊ ကန္ရိပ္သာ ကြန္ဒို (အ

မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၈၀)စတုရန္းေပ ၊ ကန္ရိပ္သာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာ
Read More

(၂၃၈၈)စတုရန္းေပ ၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ကြန

အလုံၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၃၈၈)စတုရန္းေပ ၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 4 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ၊ ၁ စတုရန္းေပကို (၂)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ
Read More

ေရႊေတာင္ၾကားရိပ္သာတြင္ (60x90)အက်ယ္ရွိ

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကားရိပ္သာတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းၿပီး မိသားစုေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ (60x90)အက်ယ္ရွိ ေျမပိုင္ေျမ၊ ေျမကြက္သီးသန္႕အား ညွိနိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - 13500
Read More

(၆၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အ

ေဇာတိကအိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္
Read More

(၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

ဗိ်ဳင္းေရအိုးစင္လမ္း ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည
Read More

(၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

ဗဟိုလမ္းေက်ာကပ္ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၂×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္+၁ တိုက္ခန္း (အသင့္

ေရေက်ာ္ ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္+၁ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၃×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

မဂၢင္လမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ေၾကြခင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းန
Read More

(၂၀×၄၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္းသြယ္ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၄၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၇×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္+၁ တိုက္ခန္း (အသင့္

စမ္းေခ်ာင္း-လမ္းသန္႕ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္+၁ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္းသန္႕ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၁၉×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

သံလမ္း ၊ လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၉×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ထပ္ခိုး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ေလးေထာင့္ကန္လမ္း ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၁၂.၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည
Read More

(၁၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

သမိန္ဗရမ္းလမ္း ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ထပ္ခိုး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသ
Read More

(၁၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ေရႊတိဂုံဘုရားအနီး ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ေယာမင္းႀကီးလမ္း ၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင
Read More

(၁၅.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၁၅.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၉×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ျဗဟၼစိုရ္လမ္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၉×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၇.၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

တပင္ေရႊထီးလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇.၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ထပ္ခိုးတဝက္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္း
Read More

(၁၉×၅၄)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

သုမဂၤလာလမ္းမ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၉×၅၄)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ထပ္ခိုး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိ
Read More

(၁၄×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္+၁ တိုက္ခန္း (အသင့္

စမ္းေခ်ာင္းလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္+၁ ၊ ေဟာခန္း ၊ ဆိုင္ေကာင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမး
Read More

(၁၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

အေနာ္ရထာလမ္းမ ၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္+၁ တိုက္ခန္း (အသင့္

ကမၻာေအးဘုရားလမ္းမ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္+၁ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္+၁ တိုက္ခန္း (အသင့္

ေဈးႀကီးလမ္း ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္+၁ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည
Read More

(၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

အေနာ္ရထာလမ္းမ ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၃×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

အင္းစိန္လမ္းမ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၅×၅၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

မဟာေဆြလမ္း ၊ လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၅၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၅×၇၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

ေအာင္သိဒိၶလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၇၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 1 ခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၁၂.၅×၄၅)ေပ ၊ ၄ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

ယုဇနအိမ္ရာ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၄၅)ေပ ၊ ၄ လႊာ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၅×၆၀)ေပ ၊ ၅ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

သူေဌးလမ္း ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၆၀)ေပ ၊ ၅ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၃×၅၀)ေပ ၊ ၅ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

သုခလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃×၅၀)ေပ ၊ ၅ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၃×၅၀)ေပ ၊ ၅ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

လွည္းတန္းလမ္းမ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃×၅၀)ေပ ၊ ၅ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနု
Read More

(၃၀×၈၀)ေပ ၊ ၇ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

မိုးေကာင္းလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၈၀)ေပ ၊ ၇ လႊာ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင
Read More

(၁၉.၅×၅၅)ေပ ၊ ၃ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

ရာဇသႀကၤန္လမ္းသြယ္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၉.၅×၅၅)ေပ ၊ ၃ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေ
Read More

(၂၀×၄၀)ေပ ၊ ၆ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

မင္းလမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၄၀)ေပ ၊ ၆ လႊာ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၅×၄၅)ေပ ၊ ၄ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

ကြက္သစ္လမ္း ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၄၅)ေပ ၊ ၄ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 1 လုံး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျ
Read More

(၁၉.၅×၅၄)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေန

ေက်ာ္သူလမ္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၉.၅×၅၄)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ေၾကြခင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင
Read More

(၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တို

(၄၄)လမ္း ၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း ၊ ေဟာခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန
Read More

(၂၅×၆၇)ေပ ၊ ၄ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

ေဘာဂသိဒိၶလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၆၇)ေပ ၊ ၄ လႊာ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ပါေကး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါ
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 2 လုံး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သ
Read More

(၁၇.၅×၅၅)ေပ ၊ ၂ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

(၃၉)လမ္း ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇.၅×၅၅)ေပ ၊ ၂ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 2 လုံး ၊ ပါေကး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္
Read More

(၁၅×၅၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

အင္းစိန္လမ္းမ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၅၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ပါ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္း
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၃ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

ဖ်ာပုံလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၃ လႊာ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 2 လုံး ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖ
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

စံပယ္မာဃလမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ လႊာ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၅ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

လမ္း(၄၀) ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၅ လႊာ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၀၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ၃ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင

သာဓုအိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ၃ လႊာ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေ
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါ တိုက္ခန္း (အသ

မအူပင္လမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါ တိုက္ခန္း ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္က
Read More

(၁၅×၆၀)ေပ ၊ ၃ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

နဝေဒးလမ္း ၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၆၀)ေပ ၊ ၃ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္
Read More

(၂၅×၆၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း

(၅၂)လမ္း ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၆၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း ၊ အိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္း
Read More

(၁၂၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၃ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင

ေရႊအုန္းပင္အိမ္ရာ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၃ လႊာ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစ
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေကတုမာလာရိပ္သာ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ျဗဟၼစိုရ္လမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

စိန္ေဂဟာအနီး ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဗဟိုလမ္းသြယ္ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

အင္းဝလမ္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

FMI အိမ္ရာ ၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၈၃)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ႏွင္းဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၈၃)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္
Read More

(၃၀×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ဂ်ပန္လမ္းမ ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၃×၇၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သုဝဏၰ ၊ ေပၚဆန္းေမႊးလမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၄၃×၇၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၅×၅၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအိ

ေရႊျပည္စိုးအိမ္ရာနီး ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၅×၅၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိ
Read More

(၄၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

ေလဆိပ္လမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ႀကိဳ႕ကုန္း ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ၊ အင္းစိန္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ေဝဇယႏၱာလမ္းနီး ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၅×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သာယာေရႊျပည္လမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၅×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၆×၇၂)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

က်ဳိက္ဝိုင္းလမ္းနီး ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၆×၇၂)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပို္င္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းန
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေငြၾကာယံ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၉၂)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

VIP - 1 ၊ သုဝဏၰ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၉၂)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ေဝဇယႏၱာလမ္းနီး ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၂×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

မလိခအိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၂×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

မဥၨဴလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၁×၄၂)ေပ ၊ ၅ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ျမိဳင္မာလာလမ္းမ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၁×၄၂)ေပ ၊ ၅ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၈၃)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သုဝဏၰ ၊ VIP - 3 ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၃)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

လိႈင္ရတနာအိမ္ရာ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တုိက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ခ်ယ္ရီဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တုိက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသ
Read More

(၄၂×၇၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေရႊႏွင္းဆီလမ္းမ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၂×၇၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

မစိုးရိမ္လမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနု
Read More

(၃၂×၉၆)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ကန္လမ္းသြယ္ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၂×၉၆)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၆၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေဘာက္ေထာ္ ၊ ရန္ကင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၆၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ႏွင္းဆီလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၅×၁၀၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တုိက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

(၇)မိုင္ ၊ ဦးလြန္းေမာင္လမ္းမ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၅×၁၀၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တုိက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္း
Read More

(၅၅×၁၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

လမ္းသစ္လမ္းနီး ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၅×၁၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

ေရွာဖီဝင္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၃×၇၂)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သီရိရတနာရိပ္သာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၃×၇၂)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္
Read More

(၈၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေအာင္သိဒိၶ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၂×၇၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကမၻာေအးလမ္းနီး ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၂×၇၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၄၀×၆၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ကမၻာေအးလမ္းနီး ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

(၉)မိုင္ ၊ ျပည္လမ္းအနီး ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျ
Read More

(၄၅×၁၃၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

Junction - 8 အနီး ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၁၃၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၅×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

(၇)မိုင္ ၊ ကုန္းျမင့္ရိပ္သာ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျ
Read More

(၈၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ျမသီတာအိမ္ရာ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ေငြၾကာယံရိပ္သာ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၇၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအိ

ေတးႏုယဥ္လမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၇၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျ
Read More

(၆၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေအဒီ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၅×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေက်ာက္ကုန္းလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၁၂၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ျပည္သာယာလမ္းက်ယ္ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၂၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

University Avenue ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၅×၇၅)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေလာကနတ္အိမ္ရာ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၅×၇၅)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၈၃၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

သုခဝတီ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၃၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၆၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

(၉)မိုင္ ၊ မစိုးရိမ္လမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၆၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဗ်ဳိင္းေရအိုးစင္လမ္း ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၀×၈၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

(၉)မိုင္ ၊ ျပည္လမ္းသြယ္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၀×၈၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိ
Read More

(၀.၁၆)ဧက ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အသ

အင္းစိန္လမ္းအနီး ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၀.၁၆)ဧက ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၅×၆၅)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ျပည္လမ္းအနီး ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၆၅)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၂×၇၄)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကမၻာေအးလမ္း(ဂုတ္) ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၂×၇၄)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၃၀၇၈)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

ကမၻာေအးလမ္းသြယ္ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀၇၈)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည
Read More

(၄၀×၇၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္(အ

(၉)မိုင္ ၊ ေအဝမ္းလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၇၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည
Read More

(၅၅×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္္းအိမ္ (

တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၅×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၄၈×၁၁၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

(၆)မိုင္ခဲြ ၊ ေရႊဟသၤာလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၈×၁၁၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္
Read More

(၆၀×၁၂၄)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

VIP - 1 ၊ သုဝဏၰ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၂၄)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေဘာက္ေထာ္ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၇×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

ကန္လမ္းမ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၇×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၈ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအိ

အေနာက္ေရႊဂုံတိုင္လမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၈ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသ
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ျဗဟၼစိုရ္လမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သုဓမၼာလမ္းမ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္းမ ၊ ပင္လုံနီး ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ရတနာလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၅၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေတာင္ထိပ္ပန္းလမ္းမ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၅၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၃၁×၄၂)ေပ ၊ ၅ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ၿမိဳင္မာလာလမ္းမ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၁×၄၂)ေပ ၊ ၅ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ပါရမီလမ္းမ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဗဟိုလမ္းမ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသ
Read More

(၂၂×၄၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၂×၄၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၆×၄၈)ေပ ၊ ၂ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအိ

ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၆×၄၈)ေပ ၊ ၂ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္
Read More

(၃၀×၇၅)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

လမ္းသစ္လမ္းမ ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၇၅)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၆×၁၀၈)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေန

ေအာက္မဂၤလာဒုံလမ္းမ ၊ ရန္ကုန္ (၃၆×၁၀၈)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကမ္းနားလမ္းမ ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည
Read More

(၄၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ကမၻာေအးလမ္းမနီး ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၃၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

ေဘာက္ေထာ္ ၊ ျပည္သာယာ(ဂုတ္) ၊ ရန္ကင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၃၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္း
Read More

(၆၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ေငြၾကာယံရိပ္သာ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၅×၁၀၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေန

ေပါက္ေစတီလမ္းမ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၅×၁၀၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၅×၅၇)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ျပည္လမ္းအနီး ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၅×၅၇)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သီရိရတနာရိပ္သာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၀×၁၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

(၈)မိုင္ ၊ Junction - 8 အနီး ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၀×၁၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင
Read More

(၆၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

လိႈင္ျမင့္မိုရ္အိမ္ရာ ၊ လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေယာက္လမ္း ၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၉၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေရႊကိႏၵရီအိမ္ရာ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၉၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၀၀×၁၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေရႊေတာင္ၾကားရိပ္သာ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ ၁ စတုရန္းေပကုိ (၂.၅)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါ
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သံသုမာလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေတာင္ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္းမ ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိ
Read More

(၆၀×၅၅)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ရတနာလမ္းမ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၅၅)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ပါရမီလမ္းမ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေဝဇယႏၱာလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိ
Read More

(၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ျပည္သာယာလမ္းမ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၁၁၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

ေရႊဂုံတိုင္လမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၁၁၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၇၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

အင္းယားၿမိဳင္လမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၇၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနု
Read More

(၆၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကုန္းေဘာင္အိမ္ရာ ၊ အေရွ႕ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၅×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကံ့ေကာ္ရိပ္သာ ၊ မဂၤလာဒုံဥယ်ာဥ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၅×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၁×၁၂၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သီရိလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၁×၁၂၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ၊ အုတ္ခတ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၉၈)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ခေရပင္လမ္းနီး ၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၉၈)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေအာင္ဓမၼရိပ္သာ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ PT လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ပါရမီကားဝန္းနီး ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ PT ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

(၅)ရပ္ကြက္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ 3B ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

အင္းဝလမ္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ၊ အုတ္ခတ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၆၀×၈၈)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ပင္လုံလမ္းအနီး ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၈)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

FMI အိမ္ရာ ၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

(၇)မိုင္ ၊ ကုန္းျမင့္ရိပ္သာ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းန
Read More

(၂၃×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

လွည္းတန္း ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၃×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၀.၀၃၈)ဧက ၊ ေျမကြက္က်ယ္

အင္းစိန္လမ္းနီး ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၀.၀၃၈)ဧက ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ပါရမီလမ္းသြယ္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သုခလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

စာဂလမ္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

(၁၀)မိုင္ ၊ ေလဆိပ္ရိပ္သာလမ္း ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန
Read More

(၃၀×၄၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

အထက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္းမ(ဂုတ္) ၊ အလုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၄၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင
Read More

(၄၀×၅၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ျပည္သာယာနီး ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၅၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ပါရမီ ၊ ျမဝတ္ရည္လမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၂×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

မလိခအိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၂×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၄၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၃ ထပ္တုိက္ လုံးခ်င္

ေအးရိပ္မြန္အိမ္ရာ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၄၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၃ ထပ္တုိက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ကမၻာေအးဂမုန္းပြင့္အနီး ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ပါရမီ ၊ မဥၨဴလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ဣစိၦတံအိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ပါရမီ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၆×၆၂)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သံလြင္လမ္းသြယ္ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၆×၆၂)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၈×၉၈)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

(၈)မိုင္ ၊ ေရႊႏွင္းဆီလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၈×၉၈)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိ
Read More

(၃၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ႏွင္းဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကၽြန္းေတာလမ္းသြယ္ ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၃၈×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

သစၥာလမ္းသြယ္ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၈×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၄၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကုကၠိဳင္ေရကူးကန္နီး ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၄၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၁၀၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေတာ္ဝင္အိမ္ရာ (လမ္းမ) ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဗဟိုလမ္းအနီး ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

နံ႕သာကုန္း ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၃×၇၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သုဝဏၰ ၊ VIP - 2 ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၃×၇၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၅×၅၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအိ

ျမင္သာ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၅×၅၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ဂရန္ ၊ တိုက္သစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၉၀×၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေရႊပင္လုံအိမ္ရာ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၉၀×၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၂၆×၆၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေရႊဂုံတုိင္လမ္းမနီး ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၆×၆၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

(၇)မိုင္ ၊ ေတးနုယဥ္လမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းန
Read More

(၅၈×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

မင္းႀကီးလမ္းသြယ္ ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၈×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၂၃၁၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေဘာက္ေထာ္ ၊ ေဆးရုံလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၃၁၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းန
Read More

(၂၀×၇၈)ေပ ၊ ၂ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအိ

ေရႊေတာင္ၾကားလမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၇၈)ေပ ၊ ၂ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ျဗဟၼစိုရ္လမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၂×၉၆)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ကန္လမ္းသြယ္ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၂×၉၆)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၀×၉၅)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ႀကိဳ႕ကုန္း ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၀×၉၅)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၇၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေရတာရွည္လမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၇၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၄ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

အလုံလမ္းသန္႕ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၄ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သုမဂၤလာအိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအ

ေက်ာက္ကုန္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

ေျမာက္ဥကၠလာ၊ ေခမာသီလမ္းရွိ လံုးခ်င

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေခမာသီလမ္းတြင္ (20x60)အက်ယ္ရွိ ဂရန္ေျမ(အမည္ေပါက္), 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္)ပါ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ လံုးခ်င္းအိမ္အား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - 1600 သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ -
Read More

လိႈင္၊ ေအာင္ဓမၼကြန္ဒိုတြင္ (1436Sqft)အက်ယ

လိႈင္၊ ေအာင္ဓမၼရိပ္သာလမ္းရွိ ေအာင္ဓမၼကြန္ဒိုတြင္ (1436Sqft)အက်ယ္ရွိ ၆-လႊာ၊ MBR-2, BR-1, A/C-3, ပါေကးခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ၿပီ း ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ေ၇ာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - 2400 သိန္း ဆက္သြယ္ရန္ - 0 95012951၊ 09 5185539
Read More

အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္

စမ္းေခ်ာင္း၊ သီရိမဂၤလာလမ္း၊ အာရွေတာ္၀င္အနီးတြင္ (2000Sqft)အက်ယ္ရွိ ဒုတိယထပ္၊ MBR-1, BR-2, A/C, Lift, ကားပါကင္၊ ကၽြန္းပါေကးခင္း၊ ကၽြန္းအလွဆင္ထားၿပီး အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ထားေသာ ကြန္ဒိုတိုက္သစ္အား ညွိႏိ
Read More

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေအာင္ဓမၼကြန္ဒုိအာ

လိႈင္၊ ေအာင္ဓမၼရိပ္သာလမ္းရွိ ေအာင္ဓမၼကြန္ဒိုတြင္ (1436Sqft)အက်ယ္ရွိ MBR-2, BR-1, A/C, Lift, ပါေကးခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္း - 2400 သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္
Read More

ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာ၊ ေငြၾကာယံတြင္ အက်ယ္(40x60)ရွိ ဂရန္ေျမ၊ 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္သစ္)၊ MBR2,BR2, A/C, ပါေကးခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ လံုးခ်င္းအိမ္အား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - 6500 သိန္း ဆက္
Read More

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပန္သစၥာCondo 1518sqf M1 S2 ျပင္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပန္သစၥာCondo 1518sqf M1 S2 ျပင္ဆင္ၿပီး တိုက္သစ္ အခန္းသစ္ ကားပါကင္ပါ security ပါ condo အျမန္ေရာင္းမည္
Read More

လိႈင္၊ မဟာေဆြကြန္ဒိုတြင္ (1042Sqft)အက်ယ္ရ

လိႈင္ၿမို႕နယ္ရွိ မဟာေဆြကြန္ဒိုတြင္ (1042Sqft)အက်ယ္ရွိ MBR1, BR-1, A/C-3, Vinyl Floor ခင္းၿပီး၊ ခန္းဆီးလိုက္ကာမ်ား၊ ေရကူးကန္၊ ဓါတ္ေလွကား၊ ကားပါကင္ ပါရွိေသာ လူမေနရေသးေသာ (အခန္းသစ္) ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္
Read More

လသာၿမိဳ႕နယ္ရွိ တက္လမ္းကြန္ဒိုတြင္ (1

လသာၿမိဳ႕နယ္၊ တက္လမ္းကြန္ဒိုတြင္ (1764Sqft)အက်ယ္ရွိ Masterbedroom-1, Singlebedroom-3, A/C,ကၽြန္းပါေကးခင္း၊ Lift ပါရွိေသာ ျပင္ဆင္ၿပီးကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (အခန္းတိုင္းမွာ ကမ္းနား View ျဖစ္ၿပီး ေရႊတိဂ
Read More

ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းရွိ မဂၤလာတာ၀ါတြင္ (1500Sqf

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းရွိ မဂၤလာတာ၀ါတြင္ (1500Sqft)အက်ယ္ရွိ အခန္း(2)ခန္း၊ ေလေအးေပးစက္၊ဓါတ္ေလွကား ပါရွိေသာ ျပင္ဆင္ၿပီး မီနီကြန္ဒိုတုိက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္း -
Read More

လသာၿမိဳ႕နယ္ တက္လမ္းcondo 1764sqf 1M, 3B ,ကြၽန္​း

လသာၿမိဳ႕နယ္ တက္လမ္းcondo 1764sqf) 1M, 3B ,ကြၽန္​းပါ​ေကး 2350L ကမ္​းနား View, အခန္​းတိုင္​း ​ေရႊတိဂံုဘုရား View,အခန္​းတိုင္​း ​ေထာင္​့ခန္​း
Read More

လိႈင္၊ မဟာေဆြကြန္ဒိုတြင္ (1042Sqft)အက်ယ္ရ

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာေဆြကြန္ဒိုတြင္ (1042 Sqft)အက်ယ္ရွိၿပီး Masterbedroom-1, Singlebedroom-2, A/C-3, Vinyl Floor ခင္းၿပီး၊ ခန္းဆီးလိုက္ကာ၊ ေရကူးကန္၊ ကားပါကင္ (Card System) ပါရွိေသာ လူမေနရေသးေသာ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ
Read More

(၈၀×၆၀)ေပ ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၀×၆၀)

ဒဂုံၿမို႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၆၀)ေပ ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ သစ္(၆၀×၆၀)ေပ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္ (၁) ၊ မီတာ ၊ (၂) RC (၂၀×၂၀)ေပ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

ျပည္ရိပ္သာ condo 🎇ေရာင္း➡️Sqft 1948 = 3200 သိန္း

ျပည္ရိပ္သာ condo 🎇ေရာင္း➡️Sqft 1948 = 3200 သိန္း 🎆ကားပါကင္ နွစ္ထပ္🚘🚘 (Ground Floor & Basement) MB 2 S1 ျပင္ဆင္ၿပီး ကၽြန္းပါေကးခင္း ( ညႇိႏိႈင္း) ေစ်းျဖင့္ အျမန္ေရာင္းမည္
Read More

(၁.၉၂)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၄၂၀၀၀)စ

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၉၂)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၄၂၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊသံလြင္ဇုန္ ၊ (၂) RC (၃၀၀၀)စတုရန္းေပ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂.၄)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမာင္းတကာဇုန္

ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂.၄)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမာင္းတကာဇုန္ ၊ ၁ ဧကကို (၁၄၀၀)L ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၈)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ သီလဝါဇုန္

သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၈)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ သီလဝါဇုန္ ၊ ေထာင့္ကြက္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂.၃) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ျမစိမ္းေရာင္ဇုန

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂.၃) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ျမစိမ္းေရာင္ဇုန္ ၊ အုတ္ခတ္ ၊ ၁ ဧကကို (၃၉၀၀)L ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၈)ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၁၀၀×၁၆၀)

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၈)ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္သစ္ (၁၀၀×၁၆၀)ေပ ၊ ဝါးတရာဇုန္ ၊ အုတ္ခတ္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂.၂၅)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေငြပင္လယ္ဇုန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂.၂၅)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေငြပင္လယ္ဇုန္ ၊ အုတ္ခတ္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၀၀×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၁၅၀)ေပ (၂) လုံး ၊ ေရႊေပါကၠံဇုန္ ၊ PW (၂) လုံး အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၁၀၀)ေပ ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ ေျမ

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၁၀၀)ေပ ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ျပည့္ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာဇုန္ ၊ ၃၀ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဝါးတရာဇုန္

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဝါးတရာဇုန္ ၊ လယ္ရွင္းၿပီး ၊ ၁ ဧကကို (၂၅၀၀)L ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၃၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ (၂) ထပ္ RC ၊ အေန

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ (၂) ထပ္ RC ၊ အေနာ္ရထာဇုန္ ၊ ေျမဖို႕ ၊ အုတ္ခတ္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၂၀) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္ (၂) ၊ ေျမသီးသန္႕ ၊ အုတ္ခတ္ ၊ ၁ ဧကကို (၃၅၀၀)L ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၀၉) ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၁၀၀)

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၁.၀၉) ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္(၁) ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၈၅)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ ေတာင

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၈၅)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ျပည့္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာဇုန္ ၊ PW အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၆၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ ေတာင

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၆၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္ (၂) ၊ PW အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၁၂၈)ေပ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၂၈)ေပ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္(၁) ၊ ေျမသီးသန္႕ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၇

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၇၀)ေပ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္(၁) ၊ ၃၀ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၅×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ အေရ

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္ (၇၅×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ျပည့္ ၊ အေရွ႕ဒဂုံဇုန္ (၂) ၊ PW အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄.၈)ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ အေရွ႕ဒ

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္ (၄.၈)ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ အေရွ႕ဒဂုံဇုန္ (၂) ၊ ၃၁၅ KVA ၊ ၁ ဧကကို (၄၃၀၀)L ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၅၆၀၀)စတုရန္းေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါ

သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၆၀၀)စတုရန္းေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ သာေကတဇုန္ ၊ PW ၊ ၁ စတုရန္းေပကုိ (၁.၂)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၁၀၀)ေပ ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ သာေ

သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၁၀၀)ေပ ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ျပည့္ ၊ သာေကတဇုန္ ၊ Li အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၀၀၀၀)စတုရန္းေပ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ သာေကတ

သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀၀၀)စတုရန္းေပ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ သာေကတဇုန္ ၊ ေရမီး အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၂၅)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၀၀)

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၂၅)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေရႊျပည္သာဇုန္(၃) ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၀၀၄) ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၆၀)

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၀၀၄) ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၆၀)ေပ ၊ ရုံးခန္း ၊ ေရႊျပည္သာဇုန္(၂) ၊ ၂၀၀ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁)မတ္ ေျမကြက္နွင့္ဂုိေဒါင္ ၊ ေရႊျပည

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁)မတ္ ေျမကြက္နွင့္ဂုိေဒါင္ ၊ ေရႊျပည္သာဇုန္ (၁) ၊ ေထာင့္ကြက္ ၊ ၂၀၀ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂.၇)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေရႊလင္ဗန္းဇုန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂.၇)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေရႊလင္ဗန္းဇုန္ ၊ အုတ္ခတ္ ၊ ၁ ဧကကုိ (၅၈၀၀)L ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၉)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေရႊလင္ဗန္းဇုန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္(လမ္းမတန္း) ၊ ရန္ကုန္ (၁.၉)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေရႊလင္ဗန္းဇုန္ ၊ ေျမဖို႕ ၊ အုတ္ခတ္ ၊ ၁ ဧကကုိ (၇၀၀၀)L ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁)မတ္ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ လိႈင္သာယာဇုန္ (၂)

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁)မတ္ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ လိႈင္သာယာဇုန္ (၂) ၊ အုတ္ခတ္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁)ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၂၀),(၁၀

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁)ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၂၀),(၁၀၅×၂၃၅)ေပ ၊ Off ၊ လိႈင္သာယာဇုန္(၂) အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၀.၉)ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၂၀၀)ေ

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၀.၉)ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၂၀၀)ေပ (၂)လုံး ၊ ၄ RC (၃၀×၃၀)ေပ ၊ လိႈင္သာယာဇုန္(၁) ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၅၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ျပည္သာယာလမ္း ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၅၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ေျမ ၊ အရႈပ္အရွင္းကင္း ၊ ျပင္ဆင္ၿပီး ၊ ညိွႏိႈင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ
Read More

(၈၃×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကုန္းေဘာင္အိမ္ရာ ၊ အေရွ႕ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၈၃×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈခိုင္မာမွန္ကန္ ၊ ညိွႏိႈင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖု
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ PT လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ဦးဝိစာရလမ္းမအနီး ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ PT ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၃×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ခ်မ္းသာေရႊျပည္အိ္မ္ရာ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၆၃×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

ရာဇဓိရာဇ္လမ္းမ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၁၅×၁၂၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

မဂၤလာဒုံ ဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ ၊ ရန္ကုန္ (၁၁၅×၁၂၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ႏွင္းဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္
Read More

(၄၃×၆၅)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သုဝဏၰ VIP ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၃×၆၅)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

ျမသီတာအိမ္ရာအနီး ၊ ၁၁ W ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမေပၚ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိ
Read More

(၄၅×၆၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ရႈခင္းသာလမ္းမေပၚ ၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၆၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၄×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

အင္းယားလမ္းသြယ္ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၄×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၀၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ရတနာလမ္းမ ၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေစာမဟာလမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဘိုးဘြား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၉၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေအာင္သိဒိၶရိပ္သာ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၉၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

ေက်ာက္ကုန္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၄၀×၁၂၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

ILBC အနီး ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၁၂၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၈၀) ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

ပါရမီလမ္းမေပၚ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၈၀) ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၅×၁၁၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

ျပည္သာယာလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၅×၁၁၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

အင္းယားၿမိဳင္လမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသ
Read More

(၁၃၂×၈၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

ေရႊေတာင္ၾကား ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၂×၈၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၁၂၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဗဟိုလမ္းမ ၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၁၂၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ၊ ၁ စတုရန္းေပကို (၂.၉)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖ
Read More

(၂၀×၅၀)ေပ ၊ ၃ လႊာ တိုုက္ခန္း (အသင့္ေနထိ

ကမ္းနားလမ္းမေပၚ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၅၀)ေပ ၊ ၃ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမ
Read More

(၁၃၀၀)စတုရန္းေပ ၊ စိန္ရတနာ ကြန္ဒို (အသ

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၀၀)စတုရန္းေပ ၊ စိန္ရတနာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 4 လုံး ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြ
Read More

(၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ဗားကရာ ကြန္ဒို (အသင္

စမ္းေခ်ာင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ဗားကရာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလ
Read More

(၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ပါရမီ ကြန္ဒို (အသင့္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ပါရမီ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 4 လုံး ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာ
Read More

(၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ နဝေဒး ကြန္ဒို (အသင့္

ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ နဝေဒး ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ကၽြန္းပါေကး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသး
Read More

(၁၇၈၀)စတုရန္းေပ ၊ ပုလဲ ကြန္ဒို (အသင့္ေ

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇၈၀)စတုရန္းေပ ၊ ပုလဲ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ
Read More

(၂၁×၆၁)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ကမ္းနားလမ္းမေပၚ ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၁×၆၁)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ေနရာေကာင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမး
Read More

(၂၀၇၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊမိုးေကာင္း ကြန္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀၇၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊမိုးေကာင္း ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိ
Read More

(၂၂၀၀)စတုရန္းေပ ၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ကြန

အလုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၂၀၀)စတုရန္းေပ ၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဆင့္ျမင့္ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြ
Read More

(၁၉၀၀)စတုရန္းေပ ၊ Royal Sin Min ကြန္ဒို (အသင့္

အလုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၉၀၀)စတုရန္းေပ ၊ Royal Sin Min ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ၊ ၁ စတုရန္းေပကုိ (၂)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ
Read More

(၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ပါရမီ ကြန္ဒို (အသင့္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ပါရမီ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 5 ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိ
Read More

(၁၁၀၀)စတုရန္းေပ ၊ သုချပည့္စုံ ကြန္ဒိ

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၁၀၀)စတုရန္းေပ ၊ သုချပည့္စုံ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 4 ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြ
Read More

(၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Junction 8 ကြန္ဒို (အသင့္ေ

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Junction 8 ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိ
Read More

(၁၄၆၀)စတုရန္းေပ ၊ ေပၚဆန္းေမႊး ကြန္ဒိ

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၆၀)စတုရန္းေပ ၊ ေပၚဆန္းေမႊး ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသ
Read More

(၉၄၀)စတုရန္းေပ ၊ UBC ကြန္ဒို (အသင့္ေနထို

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၉၄၀)စတုရန္းေပ ၊ UBC ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပ
Read More

(၁၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊသစၥာ ကြန္ဒို (အသင

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊသစၥာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိ
Read More

(၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္ က

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစ
Read More

(၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ သီရိရိပ္သာ ကြန္ဒို (

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ သီရိရိပ္သာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိ
Read More

(၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ စံပယ္ျဖဴ ကြန္ဒို (အသ

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ စံပယ္ျဖဴ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ကားပါကင္ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ
Read More

(၁၄၀၀)စတုရန္းေပ ၊ စိန္ရတနာ ကြန္ဒို (အသ

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၀၀)စတုရန္းေပ ၊ စိန္ရတနာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အ
Read More

(၁၇၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊဂုံတိုင္တာဝါ ကြ

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊဂုံတိုင္တာဝါ ၊ အိပ္ခန္း - 4 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္း
Read More

(၁၄၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊဂုဏ္သူအိမ္ရာ ကြ

ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊဂုဏ္သူအိမ္ရာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သ
Read More

(၁၃၅၆)စတုရန္းေပ ၊ နဝရတ္ ကြန္ဒို (အသင့္

ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၅၆)စတုရန္းေပ ၊ နဝရတ္ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 4 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေ
Read More

(၁၄၁၀)စတုရန္းေပ ၊ ေအာင္ဓမၼရိပ္သာ ကြန

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၁၀)စတုရန္းေပ ၊ ေအာင္ဓမၼရိပ္သာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 4 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရ
Read More

(၁၈၀၀)စတုရန္းေပ ၊ Orchid ကြန္ဒို (အသင့္ေနထ

အလုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈၀၀)စတုရန္းေပ ၊ Orchid ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္
Read More

(၁၆၈၀)စတုရန္းေပ ၊ မဟာေဆြ ကြန္ဒို (အသင့

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၈၀)စတုရန္းေပ ၊ မဟာေဆြ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာ
Read More

(၁၆၈၀)စတုရန္းေပ ၊ Grand Sayarsan ကြန္ဒို (အသင့္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၈၀)စတုရန္းေပ ၊ Grand Sayarsan ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ
Read More

(၁၈၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ကန္လမ္း ကြန္ဒို (အသင

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ကန္လမ္း ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသး
Read More

(၂၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ျပည့္ဝ ကြန္ဒို္ (အသင

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ျပည့္ဝ ကြန္ဒို္ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသး
Read More

(၁၄၄၀)စတုရန္းေပ ၊ Junction Mawtin ကြန္ဒို (အသင့္

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၄၀)စတုရန္းေပ ၊ Junction Mawtin ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 4 လုံး ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြာ
Read More

(၁၅၅၀)စတုရန္းေပ ၊ GEMS ကြန္ဒို (အသင့္ေနထ

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၅၀)စတုရန္းေပ ၊ GEMS ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေ
Read More

(၃၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊသံလြင္ ကြန္ဒို (အ

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊသံလြင္ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 7 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္က
Read More

(၂၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ျမကန္သာ ကြန္ဒို (အသင

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ျမကန္သာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 6 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ
Read More

(၁၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

မုဒိတာ ၊ မရမ္းကုနး္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၇×၄၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ပဏၰိတလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇×၄၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၉×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ေက်ာ္သူလမ္းသြယ္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၉×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ေက်ာက္ျပားခင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန
Read More

(၁၈×၅၆)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

အင္းဝလမ္းသြယ္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈×၅၆)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

တာေမြ လမ္းသန္႕ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ပါေကး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

ထန္းတပင္လမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ထပ္ခိုး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

ဇလြန္လမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

သီရိလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ေၾကြျပား ၊ ထပ္ခိုး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမ
Read More

(၂၂×၅၈)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ကံဘဲ့လမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၂×၅၈)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ၾသဘာလမ္း ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

ေက်ာက္ေျမာင္း လမ္းသန္႕ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

သံတံတားလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင
Read More

(၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

ကၽြန္းေတာလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ထပ္ခိုး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းန
Read More

(၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (

ဓမၼာရုံလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ထပ္ခိုး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင
Read More

(၁၃×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ဆီဆုံလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ေၾကြျပား ၊ ဆိုင္ေကာင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေ
Read More

(၁၈×၆၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ေရေက်ာ္လမ္းမ ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈×၆၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၅.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး ၊ ရန္ကုန္ (၁၅.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၇.၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

တပင္ေရႊထီးလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇.၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ထပ္ခိုး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင
Read More

(၁၇×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

သစၥာလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ေျမပိုပါ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၂၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ကမ္းနားလမ္း ၊ ၾကညျ့္မင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ မွန္ခန္း ၊ ကားပါကင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ
Read More

(၂၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ေတာင္ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ လွ်ာထိုး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျ
Read More

(၃၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (

သုမဂၤလာအိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 5 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 6 လုံး ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သ
Read More

(၃၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (

သဇင္မင္းအိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 4 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ပရိေဘာဂ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာ
Read More