ဥပဒေအကြံပေး

ဥပဒေဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍

 • မြေပုံမြေရာဇဝင်အမျိုးမျိုးကူးခြင်း၊ မြေကွက်ခွဲစိတ်ခြင်း၊ မြေအမည်ပေါက် လျှောက်ထားခြင်း၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှုအမည်ပြောင်းခြင်း
 • ဂရန်သစ်လျှောက်ထားခြင်း၊ ဂရန်မိတ္တူမှန်လျှောက်ထားခြင်း၊ ဂရန်ခွဲစိတ်ခြင်း၊ အထူးဂရန်လျှောက်ထားခြင်း။
 • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ပိုင်ဆိုင်မှုစာရွက်စာတမ်းများနှင့် မှန်ကန်ခိုင်မာမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ပိုင်ဆိုင်မှု မှန်ကန်စေရန် တရားစွဲဆိုပေးခြင်း
 • ဥပဒေနှင့်အညီ (ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား) အရပ်ကတိစာချုပ်များ ချုပ်ဆိုပေးခြင်း။
 • အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ၊ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွဲစာ၊ ကျမ်းကျိန်လွှာများ ပြုလုပ်ခြင်း။
 • ရန်ကုန်မြို့စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် တင်သွင်းချုပ်ဆိုသော ရောင်းအဝယ်စာချုပ်၊ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းစာချုပ်၊ စွန့်လွှတ်စာချုပ်၊ မေတ္တာဖြင့်ပေးကမ်းခြင်းစာချုပ်၊ ကိတ္တိမမွေးစားစာချုပ် စသည့်မှတ်ပုံတင်စာချုပ်အမျိုးမျိုး။
 • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ဈေးကွက်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများ (ဝယ်/ရောင်း) လုပ်လိုသူများအတွက် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ရောင်းသူနှင့် ဝယ်သူ၊ ငွေပိုသူနှင့် ငွေလိုသူတို့ကြားအကောင်းဆုံးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
 • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ အရောင်းအဝယ်နှင့် ပတ်သက်၍ လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ အကြံပြုဆွေးနွေးခြင်း။ အဆောက်အဦးအသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ အိမ်တွင်းအလှဆင်ခြင်း၊ ခြံတွင်းအလှဆင်ခြင်း။
 • ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမျိုးမျိုး မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဥပဒေအကြံပေးခြင်းကိစ္စအားလုံးတို့ကို ဝါရင့်ဥပဒေပညာရှင်များ၊ စီးပွားရေးပညာကျွမ်းကျင်သူများနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ "စိုးစံလင်း အကျိုးဆောင်" မှ တိကျမှန်ကန်မြန်ဆန်စွာဖြင့် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေလျက်ရှိပါသည်။

စိုးစံလင်း အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ၏ ဥပဒေပညာရှင်များ

 • ဦးဝင်းအောင်
 • LL.B, D.M.L, D.B.L
 • တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ
 • (စဉ် - ၈၁၅၆)
 
 • ဦးသန်းထွန်း
 • LL.B, D.B.L
 • တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ
 • (စဉ် - ၄၅၉၉)
 
 • ဒေါ်ဝတ်ရည်ဌေး
 • LL.B, LL.M
 • အထက်တန်းရှေ့နေ
 • (စဉ် - ၃၆၉၁၇)
 
 • ဒေါ်ဟန်သီစိုး
 • LL.B, WIPO (Switzerland)
 • တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ
 • (စဉ် - ၁၃၇၆၃)