ကၽြန္ုပ္တုိ႔အေၾကာင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို တစ္ေနရာထဲမွာ ၿပီးျပည္စံုေအာင္ စနစ္တက် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးထားတဲ့ "စိုးစံ(လင္း) အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္" ႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ "တစ္ခါဆက္ဆံရာသက္ပန္စိုးစံ(လင္း)အက်ိဳးေဆာင္" ဆိုတဲ့စကားအတိုင္း စိုးစံ(လင္း)အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ ႏွင့္ တစ္ခါလက္တြဲလုပ္ကိုင္ၾကည့္ရံုျဖင့္ ရာသက္ပန္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

 မဂၤလာပါ  


စိုးစံ(လင္း) အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမိသားစုမွ ႏုတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ပါတယ္။

 စိုးစံ(လင္း) အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီသည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၉)ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ ပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား၊ အထက္တန္းေရွ႕ေနမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ထားပါသည္။

 အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္တြင္းအလွဆင္ျခင္းလုပ္ငနး္မ်ား၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒအႀကံေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို လူႀကီးမင္းတို႔ စိတ္တိုင္းၾကသည့္အထိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

 Our "Soe San (Lynn) Real Estate Service " is contact to all buyers and Seller of House and Estate from all Townships of Yangon at one pleace only. Also, we serve extend to Mandalay and Nay Pyi Taw

ဤ၀ဘ္ဆိုက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ေရာင္းရန္လံုးခ်င္းေျမကြက္မ်ား၊ ငွားရမ္းရန္လံုးခ်င္းေျမကြက္မ်ား၊ ေရာငး္ခ်ရန္ ကြန္ဒိုတိုက္ခနး္မ်ား၊ ငွားရမ္းရန္ ကြန္ဒိုတိုက္ခနး္မ်ား၊ ေရာင္းရန္စက္မႈဇုန္ေျမကြက္၊ ဂိုေဒါင္မ်ား၊ ငွားရမ္းရန္ စက္မႈဇုန္၊ ဂိုေဒါင္မ်ားကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 လူႀကီးမင္းတို႔၏ (တိုက္၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ) နဲ႔ပတ္သက္လို႔ေရာင္းမယ္၊ ၀ယ္မယ္၊ ငွားမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ကူးေလးမ်ား ရွိခဲ့ရင္ "စိုးစံ(လင္း)အက်ိဳးေဆာင္" ကို သတိရေစခ်င္ပါတယ္။

 အျမန္ဆံုးေရာင္းခ်လိုသူမ်ားအတြက္ သတင္းစာႏွင့္ စီးပြားေရးဂ်ာနယ္ ေတြမွာ အခမဲ့ေၾကာ္ျငာေပးၿပီး အသင့္ေတာ္ဆံုးကာလေပါက္ေစ်းႏွင့္ အျမန္ဆံုးေရာင္းထြက္သြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။

 ၀ယ္သူ၊ ငွားရမ္းေနထိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈမွန္ကန္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာတဲ့ တုိက္၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ မ်ားကို လူႀကီးမင္းတို႔ စိတ္တိုင္းက်သည့္အထိ အေတြ႔အႀကံဳရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားက အခမဲ့လိုက္လံရွင္းလင္းျပသေပး ပါတယ္။

 (၀ယ္သူမွ အက်ိဳးေဆာင္ခေပးရန္မလိုပါ)

 တုိက္၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ ပိုင္ဆုိင္မႈ၊ မွန္ကန္ျခင္းရွိ၊ မရွိ / ေရာင္းသင့္၊ မေရာင္းသင့္ / ၀ယ္သင့္၊ မ၀ယ္သင့္၊ ေစ်းကြက္အေနအထား၊ ကာလေပါက္ေစ်း၊ စတဲ့ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး "စိုးစံ(လင္း)အက်ိဳးေဆာင္" ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။

 ေရာင္းသူႏွင့္ ၀ယ္သူ၊ ပိုသူ ႏွင့္ လိုသူ၊ အိမ္ရွင္ႏွင့္ အိမ္ငွားၾကားမွ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုး၊ မွ်မွ်တတ အက်ိဳးခံစားခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ "စိုးစံ(လင္း)အက်ိဳးေဆာင္" ကို အျမန္ဆံုးဆက္သြယ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚခ်င္ပါတယ္။